แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
กำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ ทำบุญเจริญอายุวัฒนะครบ 90 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร 1-3 พ.ค. 2549

 

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 5 ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)
เวลา 11.39น. ถึงศาลามหาวีรสภา พระสงฆ์ทั้งหมดเจริญชัยมงคลคาถา และ อัญเชิญพระบรมสรีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ ที่กำหนด เป็นเสร็จพิธี

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
เวลา 16.00น. ประชุมสงฆ์
เวลา 17.00น. พระภิกษุ สามเณร ประชุมทำวัตรเย็น

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
เวลา 04.00น. ประชุมทำวัตรเช้า
เวลา 06.00น. พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร บริเวณหน้าวัด
เวลา 06.30น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 18.00น. พระเถรานุเถระเจริญพุทธมนต์
เวลา 19.00น. พระธรรมวิสุทธิมงคลแสดงพระธรรมเทศนา และถวายผ้าป่าสงเคราะห์โลก
เวลา 21.00น. ฟังพระธรรมเทศนา จากหลวงปู่สรวงสิริปุญฺโญ , พระอาจารย์อุทัย สิริธโร , พระอาจารย์บุญชวน ปญฺญาวโร(กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
เวลา 04.00น. ประชุมทำวัตรเช้า
เวลา 06.00น. พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร บริเวณรอบสระใหญ่พลับพลา
เวลา 07.00น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่ พระธรรมวิสุทธิมงคล และ คณะสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี


ภายในงาน จัดทำของที่ระลึก "หนังสือชีวประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร" จัดทำโดยพระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร : วัดป่าภูผาสูง (ผลงาน:หลวงปู่เจี๊ยะ , หลวงปู่สุวัจน์)


รายชื่อพระเถรานุเถระที่นิมนต์ในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนะครบ 90 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2549
ฝ่ายธรรมยุต : หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน , หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป , หลวงปู่หลอด ปโมทิโต , หลวงปู่มา ญาณวโร , หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ , หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ , หลวงปู่เพียร วิริโย , หลวงปู่ลี กุสลธโร , หลวงปู่เหลือง ฉนฺทกโร , หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต , หลวงตาพวง สุขินฺทริโย , หลวงปู่ท่อน ญาณธโร , หลวงปู่แบน ธนกาโร , หลวงปูแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม , หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน , หลวงปู่สมัย ฑีฆายุโก , หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ , หลวงปู่พรหมมี ปญฺญาวโร , หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต , หลวงปู่จันทา ถาวโร , หลวงปู่แสง ญาณวโร , หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม , หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ , หลวงปู่แปลง สุนฺทโร , หลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร , หลวงปู่ขาน ฐานวโร , หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ , หลวงปูสรวง สิริปุณฺโณ , หลวงปู่อุทัย สิริธโร , หลวงปู่ทองมา สุตธมฺโม , หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม , หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม , หลวงปู่เผย วิริโย , หลวงปู่อว้าน เขมโก , หลวงปู่อ้ม สุขกาโม , พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร , พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโร , พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน , พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร (จัดผู้แทนมา) , พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม , พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก , พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป , หลวงปู่สอ พนฺธุโล , พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ , พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร , พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต (จัดผู้แทนมา) , พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ , พระอาจารย์พิชิต ชิตมาโร ฯลฯ และ สาขาวัดป่ากุง กว่า 200 สาขา

ฝ่ายมหานิกาย:พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธมฺโม วัดหนองป่าพง , พระอาจารย์สนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน , พระอาจารย์อนันต์ พุทธฺญาโร วัดท่าซุง , พระอาจารย์บุญชวน ปญฺญาวโร วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ฯล

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มาอาจจะเหลื่อมล้ำเวลากัน และ อาจจัดส่งผู้มาแทน

ผู้ส่ง : เฉลิมชัย
[24.4.2549 | 14:06]

 
 
1  

หลวงปู่ศรี มหาวีโรเป็นพระสุปฏิปัณโณอย่างแท้จริง

ผู้ตอบ :  จารุภัทร [15.9.2550 | 19:24]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก