แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
แนะนำเว็บไซต์ สถานีวิทยุวัดสังฆทาน นนทบุรี www.dhammawave.com (รับฟังธรรมะตลอดวัน)

 แนะนำเว็บไซต์ สถานีวิทยุวัดสังฆทาน นนทบุรี www.dhammawave.com (รับฟังธรรมะตลอดวัน)


ประวัติวัดสังฆทาน
วัดสังฆทาน ได้ลงทะเบียนไว้กับ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๑ บ้านบางไผ่น้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยสวนของราษฎร มีปูชนียวัตถุ คือ พระประธานนามว่า"หลวงพ่อโต"ความเป็นมาเนื่องจากวัดสังฆทานเป็นวัดร้างนับเป็นร้อยๆปีขึ้นไปการจดบันทึกไม่มีมีเพียงการเล่าต่อถึง
ความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดังนั้น จึงได้มีการวิเคราะห์จากหลักฐานพุทธลักษณะ จากองค์หลวงพ่อโตกระเบื้องเชิงชายหน้าอุดของหลังคาอุโบสถหลังเก่าและอิฐที่สร้างองค์พระกับฐานอุโบสถกระเบื้องเชิงชายหรือกระเบื้องหน้าอุดเป็นหลักฐานอันสำคัญชิ้นหนึ่งที่ค้นพบและเก็บรักษาไว้ในวัดสังฆทานหลักฐานชิ้นนี้ใช้เป็นกระเบื้องประดับตกแต่งเชิงชายบนหลังคาอุโบสถสืบทอดจนถึงปัจจุบันจะพบเห็นทั่วไปตามวัดหลวงใช้ประกอบกับกระเบื้องกาบกล้วยเพื่ออุดรูไม่ให้นกหนูเข้าไปทำรังลักษณะกระเบื้องเชิงชายหน้าอุดของวัดสังฆทานมีลวดลายดอกบัวที่คลี่คลายปรับเปลี่ยนมาเป็นลายกนกท้ายที่สุดเป็นลายประเภทใบไม้๓แฉกซึ่งเป็นเค้าโครงดั้งเดิมของดอกบัวทำด้วยดินเผาสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่๒๑๒๒ วัดสังฆทานจะมีประเพณีทำบุญสงกรานต์ และสรงน้ำพระในเดือนเมษายน (วันที่ ๑๓-๒๐เมษายน)ทุกปี พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าห่ม องค์พระหลวงพ่อโตผ้าห่มที่ถูกเปลี่ยน จะนำมาฉีกแบ่งกันไปผูกข้อมือผูกคอชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์การบน หลวงพ่อโต มักโดยจะบนด้วยการจุดปะทัดเป็นเครื่องแก้บน "สังฆทาน" จึงกลายเป็นชื่อของวัดมาแต่เดิม

กว่าจะมาเป็นอุโบสถแก้ว
ปี๒๕๑๑หลวงพ่อสนองพบวัดสังฆทานร้างอยู่กลางสวนมีเพียงหลวงพ่อโตกับศาลาไม้มุงสังกะสีเก่าๆบนที่ไร่เศษพิจารณาแล้วว่าที่นี่เหมาะแก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางธุดงคกรรมฐานเนื่องด้วยอยู่ใกล้แหล่งของผู้มีกำลังและปัญญาที่สามารถช่วยศาสนาได้ดีในอนาคตท่านจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่แต่ขณะนั้นท่านคิดว่าตนเองยังมีบารมีไม่เพียงพอที่จะเป็นผู้นำที่นี่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นการจะเข้ามาทำอะไรนั้นทำได้ยาก จะต้องให้เขาเห็นดีให้เขาเข้าใจเพราะเป็นการเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้มีปัญญาท่าน จึงตั้งใจกลับไปปฏิบัติธรรมในถ้ำหมีและถ้ำกระเปาะอีก ๖ ปี ปี ๒๕๑๗ หลวงพ่อสนองกลับมาวัดสังฆทานอีกครั้งเพื่อจำพรรษา รวมกับพระอีก ๕ รูป ด้วยปฏิปทาตามหลักธุดงคกรรมฐาน ชาวบ้านบางคนตั้งข้อหาว่าเป็นพระคอมมิวนิสต์ ความเป็นอยู่จึงลำบาก ถูกข่มขู่ด้วยปืนและปาระเบิด บิณฑบาตเกือบไม่ได้เมื่อนำอาหารมาเทรวมกันก็มีน้อยมากทุกรูปไม่ยอมตักอาหารใส่บาตรหลวงพ่อต้องเป็นผู้ตักใส่บาตรให้น้ำดื่มต้องตักจากบ่อเก่ามาต้มฉัน ไม่มีน้ำปานะ ไม่มีไฟฟ้า ปี ๒๕๑๘ หลวงพ่อสนองไปรับพระอาจารย์พลอยเตชพโลวัดเขาภูคามาช่วยเป็นหัวหน้าช่าง ในการบูรณะองค์หลวงพ่อโต พร้อมพระเณรประมาณสิบกว่ารูปรวมทั้งชาวบ้านการบูรณะที่แขนชำรุดมากต้องเอาแป๊บน้ำใส่แล้วโบกปูนทับ ส่วนที่ใดเนื้อปูนยุ่ยก็ขูดออกแล้วโบกปูนทับนำปูนเก่ามาผสมปั้นเป็นหลวงพ่อสังกัจจายน์ (พระมหากัจจายนะ)

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของศาลาหลวงพ่อโต
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ หลวงพ่อสนองดำริให้รื้อถอนศาลา เพื่อจะสร้างโบสถ์ใหม่ เนื่องด้วยศาลาหลวงพ่อโตมีความชำรุดทรุดโทรมและคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนพระภิกษุสามเณรและผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้นอกจากนี้หลังคาสังกะสีเวลาฝนตกจะมีเสียงดังมากหน้าร้อนก็จะร้อนมากดังนั้นพระภิกษุผ้าขาวและชาวบ้านจึงช่วยกันรื้อถอนแม้กระทั่งชาวอังกฤษที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ร่วมช่วยด้วย

รูปแบบของโบสถ์
ที่หลวงพ่อจะให้สร้างขึ้นใหม่นั้นเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมทำด้วยกระจกทั้งหมดและกำหนดเวลาการก่อสร้างเป็นเวลาปีครึ่งโดยท่านตั้งจุด
ประสงค์ว่าโบสถ์ของวัดสังฆทานต้องเป็นโบสถ์ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและถูกต้องตามความเป็นจริง ขนาดของโบสถ์ต้องจุคนได้ ๖๐๐ คน เมื่อแบบจำลองของโบสถ์ออกมาก็ถูกวิจารณ์ว่าทำไมโบสถ์จึงเป็นแก้วแปดเหลี่ยม ไม่ใช่ทรงไทยที่มีช่อฟ้า ใบระกา หลวงพ่อสนองได้ให้เหตุผลว่า ๑. หลวงพ่อโตองค์ใหญ่มากมีความสูงหลายเมตรถ้าสร้างโบสถ์เป็นแบบทรงไทยต้องสร้างให้เศียรหลวงพ่อโตต่ำกว่าขื่อต่ำกว่าอกไก่ โบสถ์ต้องใหญ่มากต้องรับน้ำหนักมาก ทำ ๒ ชั้นก็ไม่เหมาะ เพราะต้องการประหยัดพื้นที่ แต่ถ้าทำเป็นรูปเจดีย์แล้ว สามารถให้หลวงพ่อโตอยู่ตรงกลาง หรือตรงริมก็ได้ หลวงพ่อโตก็จะดูสวยสง่า และทรงแปดเหลี่ยมสมมุติเป็นมรรคองค์แปด ๒.การสร้างโบสถ์ทรงไทยต้องลงทุนมากกว่าร้อยล้านบาทขึ้นไปจึงจะเสร็จแต่โบสถ์แก้วใช้ประมาณ๕๐ล้านบาทสร้างได้๒ชั้นและสามารถสร้างเสร็จได้เร็วกว่า เนื่องจากทางวัดจำเป็นต้องใช้โบสถ์ในการอุปสมบทหมู่ จุพระเป็นร้อย บรรพชาสามเณรปีละ ๓๐๐ รูป มีการประชุมพระครั้งละสองสามร้อยรูป โบสถ์นี้สามารถจุคนได้ถึง ๖๐๐ คน ด้านล่างใช้เป็นสำนักงาน ห้องเทป ห้องมูลนิธิ ห้องสมุด ฯลฯ มีประโยชน์อเนกประสงค์ ปี ๒๕๓๗ หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโกวางศิลาฤกษ์โบสถ์แก้วตรงกับวันมาฆบูชาที่ ๒๕กุมภาพันธ์ เวลา ๐๒.๔๖ น. คณะพระภิกษุ-สามเณรจากวัดสังฆทาน วัดทุ่งสามัคคีธรรม และวัดสาขาของวัดสังฆทานทั้งหมดใขณะนั้น ๑๗ สาขา เป็นจำนวนกว่า ๒๐๐ รูป


คลิกเข้าชมเว็บไซต์วัดสังฆทาน

http://www.dhammawave.com/ผู้ส่ง : ศิษย์วัดสังฆทาน
[22.6.2549 | 22:25]

 
 
1  

ผมอยู่สมุทรปราการ บริเวณแถวช้างเอราวัณ รับฟังไม่ชัดเจน

ผู้ตอบ :  ton [24.6.2549 | 11:22]

 

 
2  

อยากรบกวนนิดนึ่งครับ เรื่อง สีตัวอักษร ที่ลงเว็บฯ อยากให้เปลี่ยนสีโดยเฉพาะสีเหลืองแสบตามากครับ ..
ขอบคุณครับ....

ผู้ตอบ :   รัชพล [22.3.2550 | 09:45]

 

 
3  

ดีใจที่ได้หมุนคลื่นมาเจอ 89.25 อยากให้ทุกคนลองฟังดู เป็นรายการที่ดีมากๆ มีทั้งการทำวัตร เถระวาทะ

ผู้ตอบ :  จีรวัฒน์ [22.8.2550 | 19:05]

 

 
4  

ทำไมสมัครเข้าเป็นสมาชิกยากจังช่วยแนะนำด้วย

ผู้ตอบ :  มงคล [26.8.2550 | 13:53]

 

 
5  

จะรบกวนขอเบอร์ Tel. สถานีด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ดวงจันทร์ [7.11.2550 | 11:39]

 

 
6  

การเข้าฟังรายการทางอินเทอร์เน็ตต้องทำอย่างไร

ผู้ตอบ :  สุนัย [11.12.2550 | 13:48]

 

 
7  

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม โทรศัพท์ 02-4430341-2

ผู้ตอบ :  นิรชา [14.1.2551 | 10:37]

 

 
8  

กระผมอยู่ล.พ ครื่นไม่ชัดเลยโดนสถานีอื่นแซกขอรับ

ผู้ตอบ :  นสว [10.7.2551 | 14:16]

 

 
9  

คุนพ่อคุนแม่ได้พาผมไปวัดนี้ผมชอบมากเพราะร่มเย็นกว้างและผมชอบไปขอCDธรรมะและผมอยากให้พี่ และเพื่อนๆทุกคนมาวัดอย่าเข้าร้านเกมส์ให้มากให้สนใจธรรมะกันหน่อยนะครับ

ผู้ตอบ :  art [7.10.2551 | 11:38]

 

 
10  

คุนพ่อคุนแม่ได้พาผมไปวัดนี้ผมชอบมากเพราะร่มเย็นกว้างและผมชอบไปขอCDธรรมะและผมอยากให้พี่ และเพื่อนๆทุกคนมาวัดอย่าเข้าร้านเกมส์ให้มากให้สนใจธรรมะกันหน่อยนะครับ

ผู้ตอบ :  art [7.10.2551 | 11:41]

 

 
11  

ดีใจมากที่ได้รู้จักวัดสังฆทานทําให้ได้รู้การนั่งกรรมฐานมากขึ้นและหลวงพ่อเทศได้เข้าใจอย่างมาก

ผู้ตอบ :  วันดี [24.11.2552 | 08:55]

 

 
12  

สมุทรสาครรับไมได้เลยไม่มีสัญญาณฟังอยู่แถวพุทธมนฑลยังชัดอยู่พอเข้าสมุทรสาครทีไรม่ติดสักที

ผู้ตอบ :  มานะ [4.12.2552 | 07:25]

 

 
13  

ช่วยปรับปรุงคลื่นด้วยครับคลอง3ลำลูกการับคลื่นไม่ชัดเลยครับ

ผู้ตอบ :  เอกรัฐ ถาวรวิริยานนท [1.3.2553 | 22:51]

 

 
14  

ตอนนี้อยู่ที่ซิดนี่ค่ะไม่ทราบว่าในซิดนี่มีวัดในเครือสังฆทานธรรมบ้างไหมค่ะและอยากได้บทสวด คิริมานนทสูตรมากเลยลืมเอามาจากเมืองไทยใครกรุณาด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบ :  อำพร [14.3.2553 | 05:35]

 

 
15  

ได้มีโอกาศฟังรายการวิทยุชอบมากๆค่ะ ชอบรายการวันที่21 เม.ย.2553 เวลาประมาณ 12.30 น.

ผู้ตอบ :  ครูบุ [21.4.2553 | 15:46]

 

 
16  

นมัสการหลวงพ่อสนองครับ กระผมอยู่หาดใหญ่ครับ
กระผมฟังวิทยุหลวงพ่อบ่อยครับ มีสาระมากครับ
ฟังแล้วรู้สึกสบายใจมากครับ
นมัสการลาหลวงพ่อครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ หาดใหญ่ [7.6.2553 | 20:30]

 

 
17  

อยากได้บทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นของวัดสังฆทาน

ผู้ตอบ :  สมพร [18.4.2554 | 14:44]

 

 
18  

มีคนแนะนำให้มาที่สถานีวิทยุวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรีค่ะ เกี่ยวกับการรักษามะเร็ง หนูจะต้องไปยังไงค่ะ พ่อหนูป่วยอยู่ค่ะ

ผู้ตอบ :  ปวีร์ณัฐวรรณ [4.10.2554 | 13:23]

 

 
19  

ดิฉันชื่อศันสนีย์
ฟังรายการธรรมมะของหลวงพ่อสนองทุกๆวัน เวลาประมาณ 6.00 น - 7.00 น. FM. 89.25 ทุกเช้าขับรถไปทำงานฟังแล้วไม่อยากลงจากรถเลยค่ะดีมากๆที่หลวงพ่อพูดค่ะ
ขอให้รายการวิทยุของวัดสังฆทานอยู่ตลอดนานๆค่ะ

ผู้ตอบ :  ศันสนีย์ [10.10.2554 | 11:54]

 

 
20  

อยากทำบุญสร้างสถานีวิทยุมากๆเลยครับ

ผู้ตอบ :  มานพ [10.5.2555 | 13:53]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก