ท่านสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้อีกทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ประมวลภาพ พิธีกฐินวัดป่ารัตนวัน (สาขาวัดป่านานาชาติ) เขาใหญ่ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549 (ชุดที่ 1)

 

พิธีทอดกฐินวัดป่ารัตนวัน (สาขาวัดป่านานาชาติ) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549 เวลา 11.00 น.

โดยมีพระเถระร่วมพิธีดังนี้

ท่านพระอาจารย์ ปสนฺโน(แพรี่ รี๊ด) วัดป่าอภัยคีรี ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
(อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ)

ท่านพระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร วัดป่าอัมพวัน อ.เมือง ชลบุรี

ท่านพระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี

ท่านพระอาจารย์ ชยสาโร(ฌอน ชิเวอร์ตัน) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ


วัดป่ารัตนวัน (สาขาวัดป่านานาชาติ) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
อยู่ใกล้ๆกับวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัดป่ารัตนวัน จะเลยไปอีก 30 กิโลเมตร เป็นวัดที่สงบมาก
ถ้าสมาชิกท่านใดเดินทางไปวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน
แนะนำให้แวะไปวัดป่ารัตนวัน
งานทอกกฐินวัดป่ารัตนวัน ที่ผ่านมานี้..
ได้มีโอกาศเยี่ยมชมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในวัด
วัดป่ารัตนวัน เป็นวัดที่สงบเงียบ สัปปายะ แม้วันทอดกฐิน ทุกอย่างที่ได้เข้ามาสัมผัส
ล้วนแต่สงบนิ่งไปทั้งวัด เป็นการจัดงานบุญกฐินที่มีความเป็นระเบียบเรียบง่ายที่สุดวัดหนึ่ง


.....................................................................................ประมวลภาพชุดนี้
Mr.Chanton เจ้าของภาพ (ขอสงวนสิทธิ์และอนุญาตให้เผยแพร่ภายในเว็บไซต์วัดป่าเท่านั้น)
ไม่อนุญาตให้ก๊อปปี๊ คัดลอก ทำซ้ำ ตัดต่อ ย่อส่วน เปลี่ยนแปลงให้ต่างจากต้นฉบับเดิมจากเว็บไซต์
ท่านสามารถติดต่อขอรับต้นฉบับไฟล์รูปภาพได้ที่ Mr.Chanton

* หมายเหตุ การสงวนสิทธิ์รูปภาพชุดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์วัดป่าภาพทั้งหมด 132 ภาพ แบ่งออกเป็น 2 ชุด
สำหรับภาพชุดนี้เป็นภาพชุดที่ 1 มี 66 ภาพ

ผู้ส่ง : ทีมงานวัดป่า
[25.10.2549 | 15:36]

 
 
1  1

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:49]

 

 
2  2

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:49]

 

 
3  3

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:50]

 

 
4  4

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:50]

 

 
5  5

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:52]

 

 
6  6

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:52]

 

 
7  7

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:52]

 

 
8  8

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:52]

 

 
9  9

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:52]

 

 
10  10

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:53]

 

 
11  11

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:53]

 

 
12  12

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:53]

 

 
13  13

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:53]

 

 
14  14

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:54]

 

 
15  15

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:54]

 

 
16  16

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:55]

 

 
17  17

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:55]

 

 
18  18

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:56]

 

 
19  19

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:56]

 

 
20  20

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:56]

 

 
21  21

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:56]

 

 
22  22

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:57]

 

 
23  23

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:57]

 

 
24  24

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:57]

 

 
25  25

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:57]

 

 
26  26

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:58]

 

 
27  27

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:58]

 

 
28  28

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:58]

 

 
29  29

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:58]

 

 
30  30

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:59]

 

 
31  31

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:59]

 

 
32  32

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 15:59]

 

 
33  33

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:00]

 

 
34  34

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:00]

 

 
35  35

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:00]

 

 
36  36

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:00]

 

 
37  37

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:01]

 

 
38  38

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:01]

 

 
39  39

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:01]

 

 
40  40

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:02]

 

 
41  41

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:02]

 

 
42  42

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:02]

 

 
43  43

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:03]

 

 
44  44

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:03]

 

 
45  45

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:03]

 

 
46  46

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:03]

 

 
47  47

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:04]

 

 
48  48

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:04]

 

 
49  49

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:04]

 

 
50  50

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:05]

 

 
51  51

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:05]

 

 
52  52

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:06]

 

 
53  53

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:06]

 

 
54  54

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:06]

 

 
55  55

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:07]

 

 
56  56

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:07]

 

 
57  57

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:07]

 

 
58  58

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:08]

 

 
59  59

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:08]

 

 
60  60

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:08]

 

 
61  61

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:09]

 

 
62  62

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:09]

 

 
63  63

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:09]

 

 
64  64

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:10]

 

 
65  65

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:10]

 

 
66  66

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:10]

 

 
67  

ชมประมวลภาพชุดที่ 2 อีก 66 ภาพ ได้ที่กระทู้ 1291
http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=1291ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [25.10.2549 | 16:11]

 

 
68  

อนุโมทนาด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  wisut inthisak [1.11.2549 | 20:29]

 

 
69  

ขอขอบคุณท่านที่กรุณานำรูปมาให้ชม เป็นบุญแท้ ๆ เพราะแม้เพียงแค่เห็นรูปก็สัมผัสได้ถึงพลังเมตตาของท่านพระอาจารย์ทุกรูป ขอบคุณคะ

ผู้ตอบ :  วิไลลักษณ์ [6.11.2549 | 09:44]

 

 
70  

อยากไปกราบท่านผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบครับ

ผู้ตอบ :  ดีวิช [8.7.2550 | 17:32]

 

 
71  

กราบขอบพระคุณ สำหรับรูปที่ได้ดู เป็นบุญตาและใจ จริงๆ อยากไปกราบท่าน
จังเลย .. ไม่รู้จะมีบุญได้ไปหรือเปล่า

ผู้ตอบ :  นิภา [15.10.2550 | 13:05]

 

 
72  

อิ่มบุญมาก ๆๆๆๆๆๆ ขออนุโมธนาบุญด้วยเจ้าคะ

ผู้ตอบ :  ษร [23.11.2550 | 16:09]

 

 
73  

สาธุ

ผู้ตอบ :  มน [19.11.2551 | 16:42]

 

 
74  

เคยไปที่วัดมาค่ะ ร่มรื่น และสงบมาก อยากไปกราบท่านเจ้าอาวาส แต่ท่านไปต่างประเทศ จะกลับช่วงต้นเดือน พค. ถ้ามีโอกาส อยากจะไปกราบท่านสักครั้ง...

ผู้ตอบ :  คนระยอง [28.4.2552 | 21:09]

 

 
75  

วัดอยู่เลยวัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ ของพระอาจารย์อุทัย คือเลยไปทางวังนำเขียว หรือเลยมาทางเขาใหญ่ ครับ คือแถวนั้นผมเคยไปแต่วัดเขาใหญ่เจริญธรรม กับวัดมกุฏคีรีวัน ช่วยตอบด้วยครับ

ผู้ตอบ :  เลื่อมใส [6.6.2552 | 21:08]

 

 
76  

เรียน คุณเลื่อมใส

อยู่เลยไปทางวังน้ำเขียวครับ น่าจะประมาณ 20-30 กม. ทางเข้าจะอยู่ใกล้ๆกับหน่วยฯห้วยปลากั้งของกรมอุทยานครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [8.6.2552 | 13:38]

 

 
77  

ได้กราบนมัสการพระคุณท่านเมื่อวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตอนเช้า ศรัทธาและเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของพระภิกษุทุกรูป

ผู้ตอบ :  ชายไทย [19.7.2552 | 19:46]

 

 
78  

ขอบคุณทีมงานวัดป่ามากๆค่ะ ไม่มีโอกาสไปร่วมทำบุญด้วยตนเองที่วัด แต่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วย ก็ดีใจมากแล้วค่ะ

ดีใจมากจริงๆที่ได้เห็นภาพเหล่านี้
ขอบคุณมากๆค่ะ

ผู้ตอบ :  charuwanj [3.12.2552 | 16:26]

 

 
79  

ปลื้มปิติมาก ๆขออนุโมทนา

ผู้ตอบ :  วิภาดา [3.2.2553 | 16:38]

 

 
80  

สาธุ ด้วยคนครับ
แค่ได้เห็นก็รู้สึกอิ่มเอิบแล้วครับ
สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  เจนวิทย์ [28.2.2553 | 19:02]

 

 
81  

สาธุ ครับ
ถ้ามีใจจะขอบวชพระและไปอยู่ที่วัดแห่งนี้ ต้องทำยังไงบ้างครับ
ติดต่อใคร ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างไหมครับ
รบกวนท่านผู้รู้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ .......
ขอบคุณ ครับ

ผู้ตอบ :  JENVIT [1.3.2553 | 08:11]

 

 
82  

สุดยอดจริงๆคะ..ได้ชมภาพก็อิ่มใจ...ขอบคุณมากนะคะ

ผู้ตอบ :  ภาวิดา โพธิยุพดี [10.3.2553 | 11:33]

 

 
83  

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ครับ ภันเต

ผู้ตอบ :  อุบาสก สมพงศ์ ทุ่งมีผล [6.4.2553 | 15:54]

 

 
84  

สาธุ อนุโมทามิ

ผู้ตอบ :  คนวารินชำราบ [1.6.2553 | 09:30]

 

 
85  

อนุโมทนา สาธุ

ผู้ตอบ :  ป.ปาณีทัศน์ ศิษย์ปู่ฝั้น อาจาโร [25.6.2553 | 10:33]

 

 
86  

สาธุ
สาธุ
สาธุ

ผู้ตอบ :  4717 [1.7.2553 | 18:01]

 

 
87  

จะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2553 ที่วัดป่ารัตนวัน ออกเดินทาง

วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2553 จะไปพักค้างคืนได้ที่ไหนที่ใกล้วัดมากที่สุดค่ะ

(เป็นรีสอร์ตก็ได้ค่ะ)


ขอบคุณค่ะ

ฆราวาสจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตอบ :  นางอมรรัตน์ มุลสาร [19.7.2553 | 13:49]

 

 
88  

ไปมาแล้ว 2 ครั้ง รู้สึกชอบวัดนี้มาก สถานที่สัพปายะดี พระอาจารย์ท่านก็สัพปายะ ดี ถ้ามีโอกาสจะไปทำบุญอีก พระอาจารย์ญาณธัมโมท่านก็ดูมีเมตตาสูงมาก ธรรมะของท่านน่าฟังจริง ๆยังไงก็ต้องมาให้ได้

ผู้ตอบ :  ชาวพุทธมุกดาหาร [30.7.2553 | 17:39]

 

 
89  

อนุโมทนา สาธู

ผู้ตอบ :  ศิริรัตน์ (ชนัญชิดา) [30.9.2553 | 16:02]

 

 
90  

อนุโมทนา สาธู

ผู้ตอบ :  ศิริรัตน์ (ชนัญชิดา) [30.9.2553 | 16:03]

 

 
91  

อยากฟังเสียงพระอาจารย์สุเมโธจังเลยครับ

ผู้ตอบ :  Mr Ardchawit [6.10.2553 | 16:28]

 

 
92  

ผมอยู่ที่ซิดนีย์ครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ หากกีบไปเมืองไทยครั้งใดผมจะต้องไปวัดนี้ให้ได้ครับ แล้วผมก็จะพาพ่อกับแม่ไปด้วยครับ สาธุครับ

ผู้ตอบ :  เจมส์ [7.10.2553 | 19:47]

 

 
93  

สาธุ....อนุโมทามิ มาก ๆ ครับ

ผู้ตอบ :  ผู้ตามหา [22.10.2553 | 20:34]

 

 
94  

อยากไปวัดนี้มากคะ

ผู้ตอบ :  ศศิธร(อ๋อย) [1.11.2553 | 22:12]

 

 
95  

สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ดอกบัว [2.11.2553 | 12:12]

 

 
96  

กราบนมัสการ สงฆ์สาวกพระอริยะเจ้าทุกองค์
และรู้สึกชื่นปิติ ในจิตเบิกบานเหลือเกิน

ผู้ตอบ :  sonyausa [2.12.2553 | 15:44]

 

 
97  

กราบนมัสการพระทุกรูป อนุโมทนาสาธุด้วยเจ้าค่ะ สาธุ

ผู้ตอบ :  หนึ่ง [20.12.2553 | 15:43]

 

 
98  

ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จงบันดาลบูญของข้าพเจ้าให้ถึงแก่ผู้ที่กำลังอ่านข้อความของข้าฯทุกๆท่าน.......ภาพที่เห็นทั้งหมดของพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายเต็มไปด้วยอริยมรรค-อริยผล เป็นสุปฎิปัญโน เป็นเนื้อนาบุญของของชาวพุทธผู้ที่ไคร่หาคุณงามความดี ขออนุโมทนาในผู้ที่จัดทำและเผยแผ่ธรรมของพุทธองค์.....

ผู้ตอบ :  Mr.P [22.12.2553 | 13:47]

 

 
99  

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ

ผู้ตอบ :  กิ่งแก้วนพเก้า [14.1.2554 | 15:25]

 

 
100  

สาธุ สาธุ นะคะ

ผู้ตอบ :  ยิ้ม [26.1.2554 | 00:57]

 

 
101  

ขออนุโมทนากับบุญกุศลที่ท่านได้นำภาพอันเป็นบุญกุศลมาเผยแพร่ให้กับชาวพุทธ
ได้อนุโมทนาบุญกับสิ่งทั้งหลายได้กระทำแล้วในครั้งนี้.....ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ..มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต...คิดสิ่งใดขอให้ได้สมความปรารถนา

ผู้ตอบ :  ศิษย์หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย [29.1.2554 | 14:06]

 

 
102  

ขออนุโมทนากับบุญกุศลที่ท่านได้นำภาพอันเป็นบุญกุศลมาเผยแพร่ให้กับชาวพุทธ
ได้อนุโมทนาบุญกับสิ่งทั้งหลายได้กระทำแล้วในครั้งนี้.....ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ..มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต...คิดสิ่งใดขอให้ได้สมความปรารถนา

ผู้ตอบ :  ศิษย์หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย [29.1.2554 | 14:06]

 

 
103  

พระผรังสามารถทำได้นะ ครับ
ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะ ครับ

ผู้ตอบ :  วัดสุทธจินดาวรวิหาร [10.3.2554 | 16:28]

 

 
104  

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  jongruk a. [19.3.2554 | 12:48]

 

 
105  

ช่วยแนะนำการเิดินทางโดยรถโดยสารหน่อยครับ จะไปเองแต่ไปไมู่ถูก

ผู้ตอบ :  นนท์ [19.4.2554 | 16:41]

 

 
106  

ขออนุโมทนา สาธุด้วยค่ะ จะหาโอกาศไปให้ได้ซักครั้งค่ะ ปลื้มปิติมากๆ

ผู้ตอบ :  ยุ [21.5.2554 | 14:12]

 

 
107  

เป็นบุญจริงๆที่ได้เห็นภาพ น่าอนุโมทนาจริงๆๆค่ะ ขอร่วมบุญด้วย

ผู้ตอบ :  เบญจมาศ [4.7.2554 | 16:50]

 

 
108  

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ใหม่ [26.7.2554 | 21:08]

 

 
109  

กราบอนุโมทนาบุญสาธุการด้วยเจ้าค่ะ เห็นแล้วน่าศรัทธาจริงๆ

ผู้ตอบ :  ritlertchai [3.8.2554 | 15:41]

 

 
110  

สาธุ สาธุ สาธุ เห็นแล้วอิ่มบุญจริงๆเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  เชียงราย [20.9.2554 | 20:32]

 

 
111  

Thanky Thanky for all this good infromatoin!

ผู้ตอบ :  Debra [27.9.2554 | 11:23]

 

 
112  

กฐินแบบนี้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติเหมือนกันที่วัดป่าในสายของวัดหนองป่าพงของท่านเจ้าคุณหลวงพ่อชา สุภัทโท ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อยังอยู่

โดยส่วนมากงานจะมีอยู่2วันวันแรกจะเรียกว่าวันรวมบุญหรือที่เรียกเป็นภาษาอีสานว่าวันโฮมนั้นล่ะครับวันโฮมนี้ล่ะครับเป็นวันที่สำคัญมากเพราะว่าพวกเราสานุศิษย์ทุกคนจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านครูบาอาจารย์ที่มาจากวัดสาขาต่างๆทั่วประเทศครูบาอาจารย์ทุกท่านจะสลับกันขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จเรียบร้อยตลอดทั้งคืนยันเช้าทำให้พวกเราได้เพลิดเพลินกับพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์กันทั้งคืน

ซึ่งจะขอบอกตรงๆเลยครับว่าไม่ง่วงเลยหรือถ้าง่วงละก้อ..จะต้องออกมาที่โรงทานน้ำสมุนไพรจะมีน้ำสมุนไพรร้อนๆให้บริการแก้ง่วงซึ่งแก้ได้ดีทีเดียวและก้อแก้หนาวได้ด้วยครับเพราะว่าช่วงเทศกาลกฐินนี้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพอดีซึ่งอากาศก็หนาวเอาการเหมือนกันครับ

และตามสาขาของวัดป่าสายวัดหนองป่าพงส่วนมากก็จะตามป่าเขาและอากาศก็จะหนาวมากๆครับได้น้ำสมุนไพรไปทำให้เราได้คลายหนาวไปมากเลยทีเดียวครับ...

พอถึงวันที่2ซึ่งเรียกว่าวัดทอดกฐินตอนเช้าพวกเราจะได้ร่วมทำบุญใส่บาตรตอนเช้าซึ่งได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์บอกได้เลยครับว่าพระเยอะมากทุกองค์ทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นพระที่ปฎิบัติดีปฏิบีติชอบกันทั้งนั้นครับ...

พอเมื่อถวายภัตราหารเช้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินต่อไปครับ..ซึ่งถ้าใครร่วมถวายถือว่าจะได้อานิสงค์มากทีเดียวครับ.....เมื่อถวายเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จงานกฐินของวัดนั้นๆไป

แต่ครูบาจารย์ทุกท่านท่านก็จะยังไม่กลับวัดของท่านนะครับเพราะว่าถ้าครูอาจารย์ท่านไหนไม่มีธุระที่ไหนท่านก็จะไปช่วยงานกฐินของวัดสาขาต่างๆของวัดหนองป่าพงต่อไปจนวันสุดท้ายของเทศกาลกฐินซึ่งส่วนมากวันสุดท้ายจะเป็นการทอดกฐินที่วัดหนองป่าพงซึ่งครูบาอาจารย์ทุกท่านก็จะไปร่วมงานกันอย่างมากมายเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านพ่อแม่ครูบาจารย์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อชา สุภัทโทและเป็นการสิ้นสุดฤดูกาลกฐินของวัดสายหนองป่าพง

ส่วนมากรายละเอียดของงานก็จะอย่างเช่นที่เล่ามานี้ล่ะครับและกฐินของวัดสาขาหนองป่าพงนี้จะยาวตลอดไม่มีวันหยุดตลอด1เดือนของเทศกาลกฐินครับ....

ผู้ตอบ :  ลูกศิษย์วัดป่าสันติประชาสรรค์ [18.10.2554 | 23:36]

 

 
113  

ขอบคุณค่ะ ไว้มีโอกาสอยากไปร่วมทำบุญด้วยเหมือนกันค่ะเพราะศรัธราและชอบพระสายวัดป่าเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วค่ะ

ผู้ตอบ :  ชอบทำบุญ [19.10.2554 | 13:26]

 

 
114  

ไม่ต้องไปทำบุญที่วัดแห่งนี้ก็ได้นะครับ ถ้าไปแล้วมันลำบากเราเพราะว่าวัดสายวัดหนองป่าพงของพระเดชพระคุณท่านเจ้าหลวงพ่อชา สุภัทโทนั้นมีทั่วประเทศครับ และต่างประเทศด้วย

ซึ่งทุกวัดจะมีข้อวัตรปฏิบัติทั่งธรรมเนียมปฎิบัติเหมือนกันหมด...ซึ่งถ้าใครได้ไปเห็นด้วยตานะครับจะทำให้ท่านศรัธรามากขึ้น...

และพระชาวต่างชาติที่เห็นนะครับส่วนมากจะไปเริ่มต้นการเป็นพระที่วัดป่านานาชาติที่ จ.อุบลราชธานีด้วยการบวชเป็นตาผ้าขาวก่อนไม่มีระยะเวลากำหนดว่าเมื่อไรจะได้บวชเป้นพระแล้วแต่พ่อแม่ครูบาจารย์จะเห็นสมควรแล้วจึงจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ให้ คือต้องเรียนรู้ทั้งข้อวัตรปฏิบัติของการจะเป็นพระสงฆ์และข้อวัตรปฏิบัติของการจะเป้นพระป่าด้วยครับ...

ผู้ตอบ :  ลูกศิษย์วัดป่าสันติประชาสรรค์ [20.10.2554 | 19:05]

 

 
115  

สาธุสาธุสาธุ

ผู้ตอบ :  USA.. [21.10.2554 | 00:15]

 

 
116  

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
หากมีกิจกรรมอันใดที่วัดนี้อีกอีก กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ผู้ตอบ :  ณัฐ์ปภัสร์ อธิชมานนท์ [7.11.2554 | 11:51]

 

 
117  

น้อมรับครับกระผม

ผู้ตอบ :  ลูกศิษย์วัดป่าสันติประชาสรรค์ [21.11.2554 | 19:06]

 

 
118  

เพิ่งมีโอกาสไปทำบุญ ใส่บาตรที่วัดป่ารัตนวันตอนเช้าวันที่ 1 ม.ค. 55 โดยไปดักรอใส่บาตรทางเข้าวัด พระชุดแรกที่เดินกลับเข้ามาท่านเห็นคณะพวกเราก็หยุดเดิน รอสักพัก พระอาจารย์สุเมธโธ และพระอาจารย์ญาณธัมโมและพระฝรั่งอีก 1 รูปเดินมาสมทบ และรอพระกลับมาจนครบ จากนั้นพระอาจารย์ สุเมธโธ ท่านเดินมารับบาตรเป็นรูปแรกต่อด้วยพระอาจารย์ ญาณธัมโม

สัมผัสได้ขณะใส่บาตรจิตนิ่งสงบ และพระท่านเป็นผู้มีเมตตาสูง เป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้ทำบุญกับท่านในวันขึ้นปีใหม่ ตอนคืนส่งท้ายปีเก่าไปร่วมสวดมนต์ที่ วัดป่าทรัพย์ทวี และ นมัสการหลวงพ่อกัณหา สุขกาโมด้วยค่ะ อากาศเย็นมาก ดวงพร่างพราวดาวเต็มฟ้า ที่พักสะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการไปค้างคืนปฎิบัติภาวนา

ผู้ตอบ :  Suphannee [10.1.2555 | 21:54]

 

 
119  

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  tu [17.2.2555 | 15:59]

 

 
120  

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปทำบุญที่วัดป่ารัตนวันอีกค่ะ

ผู้ตอบ :  ศรีแพร ศรีไสย์ [17.2.2555 | 19:58]

 

 
121  

เพิ่งไปกราบท่านพระอาจารย์สุเมโธมาเมื่อวันมาฆบูชา (7 มีนาคม 2555) สภาพของวัดเปลี่ยนไปมากเลยค่ะ พระอาจารย์ท่านมีเมตตามากค่ะ แค่นั่งอยู่ในบริเวณศาลาก็ปิติและอิ่มบุญมากเลยค่ะ ด้วยสภาพทางเข้าวัด คงเข้าไปได้เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนค่ะ เพราะทางเข้าค่อนข้างจะชันมากค่ะ ถ้าใครมีโอกาสอยากให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง ลักษณะของความปิติ บรรยายไม่ได้จริงๆ ค่ะ

ผู้ตอบ :  กัลยาณมิตร [9.3.2555 | 18:06]

 

 
122  

อนุโมทนาสาธุ...มากๆนะครับ บุญกุศลใดที่ท่านได้ ธรรมใดที่ท่านรู้ ปัญญาใดที่ท่านมี ขอไห้ข้าพเจ้าจงเกิดมีด้วยเถิดในชาตินี้...สาธุ...สาะู...สาธุ

ผู้ตอบ :  ประเสริฐ (แค็ท) [16.4.2555 | 09:05]

 

 
123  

วัดนี้เขารับสมัครปฏิบัติธรรมไหมครับ

ผู้ตอบ :  ยุท [19.6.2555 | 20:58]

 

 
124  

แจ้งข่าวจากวัดป่ารัตนวัน
ถวายผ้ากฐิน ปี พ.ศ. 2555
รวมบริวารกฐิน เย็นวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ใส่บาตรหน้าวิหาร เช้าวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ประมาณ 6.30 น.
จากนั้น จะเริ่มถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน และถวายผ้ากฐิน กล่าวอนุโมทนา
เสร็จพิธี
*** เชิญร่วมอนุโมทนาพร้อมกันได้ทุกที่นะคะ ***

ผู้ตอบ :  คนอยู่วัด [27.8.2555 | 16:49]

 

 
125  

ไม่ทราบว่าทางวัดพอจะมีเบอร์ติดต่อไม่คะพอดีว่ายากทราบรายเอียงไห้มากกว่านี้เรืองเส้นทางด้วยคะ

ผู้ตอบ :  ตาปู [3.12.2556 | 00:01]

 

 
126  

คุณตาปู ลองดูที่ลิงค์ข้างล่างนี้ คำตอบที่ 58-68 ครับ

http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3907

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [3.12.2556 | 11:05]

 

 
127  

ดิฉันได้เข้ามาชมเวปไซต์วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้ชมประมวลภาพเนื่องในพิฐีทอดกฐิน ได้เห็นภาพพระสงฆ์ชาวต่างประเทศแล้วชื่นชม ศรัทธาในความงดงามแห่งความสำรวมอินทรีย์ของพระภิกษุสงฆ์ชาวต่างประเทศที่วัดป่ารัตนวัน ช่างงดงามอะไรเช่นนั้น นั่งพับเพียบสำรวมระวัง ทั้งๆที่ท่านเป็นชาวต่างประเทศ ท่านเป็นผู้มีความศรัทธาในศาสนาพุทธ ปวารณาเข้าบวชด้วยปฎิปทา ประพฤติพรหมจรรย์ สมถะ เป็นสมณะ ที่ควรนอบน้อมอัญชลีกราบไหว้ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ดิฉันจะหาโอกาสมากราบไหว้ ทำบุญ ฟังธรรม และปฎิบัติธรรม ที่วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา สักวันหนึ่ง

ผู้ตอบ :  Ariyasad [8.12.2556 | 11:24]

 

 
128  

ผมยากไปบวชคับ

ผู้ตอบ :  ทินกร คำมุงคุณ [26.3.2557 | 21:39]

 

 
129  

เรานี่เหมือนใกล้เกลือกินด่างแท้ๆ ไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรดีๆอยู่ใกล้บ้านแท้ๆ แต่ไม่รู้เรื่องเลย

ผู้ตอบ :  ลัดดาวัลย์ [19.8.2557 | 08:53]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก