แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
กำหนดการบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต วัดบุญญานุสรณ์ วันที่ 27 มกราคม 2550

 

กำหนดการ
บำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสันติวรคุณ (คำแพง อตฺตสนฺโต)
วันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ เมรุชั่วคราววัดบุญญานุสรณ์ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

****************************************************วันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๐๗.๐๐ น.พระภิกษุ-สามเณรออกรับบิณฑบาตรอบวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๐.๓๐ น.คณะสงฆ์พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ขอขมา เคลื่อนศพสู่เมรุ เวลา ๑๑.๐๐ น.เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศลทอดผ้าบังสุกุล-วางดอกไม้จันทร์
เวลา ๑๘.๓๐ น.ประชุมทำวัตรเย็น-สวดพระอภิธรรม
เวลา ๑๙.๐๐ น.รับฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย หลวงพ่อประสิทธ์ -
-ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ. เชียงใหม่-อบรมจิตตภาวนาตามสมควร

วันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๐๗.๐๐ น.พระภิกษุ-สามเณรออกรับบิณฑบาตรอบวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๐๙.๓๐ น.เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศลทอดผ้าบังสุกุล-วางดอกไม้จันทน์
เวลา ๑๓.๐๐ น.รับฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล) วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เวลา ๑๓.๔๕ น.พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล
เวลา ๑๔.๐๐ น.ประธานในพิธีทอดผ้าไตร พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
เวลา ๑๖.๐๐ น.ประชุมเพลิง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๐๖.๐๐ น.พิธีเก็บอัฐิ
เวลา ๐๗.๐๐ น.พระภิกษุ-สามเณรออกรับบิณฑบาตรอบวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ
เวลา ๐๘.๓๐ น.ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๐๙.๓๐ น.ประกอบพิธีบรรจุอัฐิ เป็นเสร็จพิธีผู้ส่ง : puripat
[24.12.2549 | 22:33]

 
 
1  

หลวงพ่อคำแพงท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมาก ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  porn [11.1.2550 | 21:44]

 

 
2  

ด่วน! ผมจัดรถตู้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคำแพง และงานฉลองพระอุโบสถหลวงปู่คำบ่อ 26-28 มกราคม2550


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 ม.ค.50

21.00น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน)

วันเสาร์ที่ 27 ม.ค.50
05.00น. ถึงปั๊ม ปตท.อุดรธานี ล้างหน้าแปรงฟัน ซื้อของใส่บาตรร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น
06.00น. ถึงวัดป่าบ้านตาด
07.00น. ใส่บาตร กราบนมัสการหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
08.00น. พระสงฆ์ฉันจังหัน /รับประทานอาหารเช้า
10.00น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำสหายธรรมจันท์นิมิต อ.หนองวัวซอ อุดรธานี
11.30น. ถึงวัดถ้ำสหายธรรมจันท์นิมิต กราบนมัสการหลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
12.30น. รับประทานอาหารกลางวันที่ อ.หนองวัวซอ
13.30น. ถึงวัดบุญญานุสรณ์ กราบครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงาน
16.00น. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต(ศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม และหลวงปู่สิงห์ สุขปุญฺโญ, เคยออกธุดงค์ร่วมกับ หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร/ข้อมูลจากคุณเฉลิมชัยฯ)
17.00น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
18.30น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล รับประทานอาหารเย็นที่โรงทาน
19.09น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระอุโบสถ กราบหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ และครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงาน
20.00น. ฟังพระธรรมเทศนา
21.00น. ออกเดินทางไปวัดเหวลึก ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
21.15น. ถึงวัดเหวลึก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.50
06.00น. กราบเจดีย์อัฐิธาตุหลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม วัดเหวลึก
06.15น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาล
07.00น.ใส่บาตรครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงาน
08.00น.ถวายจังหันเช้าครูบาอาจารย์ /รับประทานอาหารเช้า
09.00น. ออกเดินทางไปวัดป่าแก้วชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
09.30น. กราบนมัสการหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล
10.00น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ อาจแวะวัดป่าอีก 1 แห่ง ตามความเหมาะสม
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
17.00น. รับประทานอาหารเย็น
20.00น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เดินทางโดยรถตู้ ค่ารถท่านละ 1,500 บาท
(รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น)

สนใจร่วมเดินทาง สอบถามรายละเอียดที่ ณัฐวุฒิ โทร.084-685-7001

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [12.1.2550 | 02:39]

 

 
3  พระครูสันติวรคุณ
(หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต)
วัดบุญญานุสรณ์ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 10:56]

 

 
4  พระครูสันติวรคุณ
(หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต)

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 10:58]

 

 
5  เมรุชั่วคราววัดบุญญานุสรณ์ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 10:59]

 

 
6  อุโบสถวัดบุญญานุสรณ์ ที่หลวงพ่อตั้งใจสร้างแทนอุโบสถหลังเก่าแต่ท่านได้มรณะ
ไปก่อนที่จะเสร็จ พระอาจารย์ทองพูล พระผู้น้องมารับช่วงต่อจนเสร็จ

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 11:02]

 

 
7  องค์พระประธานในอุโบสถ

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 11:03]

 

 
8  

กำหนดการฉลองสมโภชสิมอีสาน
มหาพุทธาภิเษก ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ (ขอดสิม)
ณ วัดบุญญานุสรณ์ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐
*******************************************

วัดบุญญานุสรณ์ ทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส โดยการนำของ พระครูสันติวรคุณ (คำแพง อตฺตสนฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญานุสรณ์ เจ้าคณะตำบลหนองวัวซอ (ธ) ปัจจุบันพระอาจารย์ทองพูน กาญฺจโน รักษาการแทนได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ (สิมอีสาน)กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูง ๓๒ เมตร เสา ๔๖ ต้น ประตู ๔ ช่อง หน้าต่าง ๑๖ ช่อง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้เวลาก่อสร้าง ๙ ปีเต็ม สิ้นค่าก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการ กำหนดจัดงานฉลองสมโภชสิมอีสาน มหาพุทธาภิเษก ผูกพัทธสีมา ปิดทองตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ (ขอดสิม) ดังกล่าว เพื่อให้เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบสังฆกรรมตรงตามพระบรมพุทธานุญาต และเปิดโอกาสพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมบำเพ็ญบารมีอเนกประการ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี และจักได้ชื่นชมสิมอีสาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ งดงามอลังการเสริมศรัทธาประทับใจ ซึ่งจักส่งผลให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใส มีศรัทธามั่นคงเพิ่มขึ้นในบวรพระพุทธศาสนา ตลอดไปชั่วกาลนาน โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๗.๐๙ น.พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต ภายในวัด
-ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร
-ประธาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) ร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา ๐๙.๐๙ น.ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
-ประธานสงฆ์ให้ศีล
-ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
-ประธานกล่าวเปิดงาน
-ตัดริบบิ้นปล่อยป้ายเปิดงาน
-พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
-เจ้าหน้าที่ ลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง จุดพลุ และตะไล
-ประธาน หย่อนผ้าไตร และปิดทองลูกนิมิต เป็นปฐมฤกษ์ -ลงทะเบียนพิธีบวชเนกขัมมจารี- เนกขัมมจารินี และให้โอวาท
-โดย พระครูสุปัญญาภิวัฒน์ วัดถ้ำสงแคน จังหวัดชัยภูมิ
-เปิดรับฝากวัตถุมงคลเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.พระสงฆ์ประชุมสวดถอนสมมติสีมา
เวลา ๑๔.๐๐ น.รับผ้าป่าสามัคคีจากทุกหมู่บ้าน
เวลา ๑๗๐๐ น.แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระเทพวรคุณ เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๘.๐๐ น.พระสงฆ์ประชุมเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๙.๐๙ น.พิธีมหาพุทธาภิเษก
-พระอุดมญาณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) จุดเทียนชัย
-แขกผู้มีเกียรติ จุดเทียนมหามงคล ๙ ที่ ด้านหน้าองค์พระประธาน
-พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพุทธาภิเษก
-พระเถราจารย์ ๙ รูป นั่งอธิฐานจิต-ชุดที่ ๑
- เนกขัมมจารี-เนกขัมมจารินิ -อุบาสก-อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน
ภายในมณฑลพิธีเจริญไตรรัตนคุณ (อิติปิโส) สลับการสวดคาถาพุทธาภิเษก นั่งบริกรรมจิตตภาวนาตลอดทั้งคืน
เวลา ๐๕.๐๙ น.ดับเทียนชัย โดย พระราชมงคลบัณฑิต วัดบรมนิวาส ฯ

วันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๖.๐๐ น. มอบวัตถุมงคลคืนผู้ฝาก
เวลา ๐๗.๐๙ น. พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาตภายในวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายอาหารเช้าแด่พระภิกษุ -เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย ตลอดวัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย หลวงปู่สาย เขมธมฺโม วัดป่าพรหมวิหาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๕.๐๐ น. ประชุมทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๙ น. พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาตรอบวัด
ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร
-เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย ตลอดวัน
เวลา ๑๙.๐๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระอาจารย์สมหวัง สนฺตมโน วัดป่าเก้ามงคล จังหวัดกาฬสินธุ์

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๗.๐๙ น. พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาตภายในวัด
-ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์-สามเณร
-เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย ตลอดวัน
เวลา ๐๙.๐๙ น. เจ้าภาพลูกนิมิตทั้ง ๘ ลูก เข้ารับมีดตัดหวายลูกนิมิต จากประธานสงฆ์
-เจ้าภาพลูกนิมิต ประจำลูกนิมิตทั้ง ๘ ลูก
-เจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายอุโบสถ
-ลั่นฆ้องมงคล / เจ้าภาพลูกนิมิต ตัดหวายลูกนิมิต
-พระเถระ ๕ รูป ทักลูกนิมิต
-เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอุโบสถ
-ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
-ประธานสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำ รับพร
-ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
-เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน บำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย ตลอดวัน
เวลา ๑๙.๐๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระอาจารย์สิน พุทธฺสาโร วัดป่าศิลาทอง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาตภายในวัด
-ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์-สามเณร
เวลา น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงวัดบุญญานุสรณ์
-เสด็จถึงอุโบสถ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลง )
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ เฝ้ารับเสด็จ
-ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ ถวายพวงมาลัย
-เสด็จเข้าสู่อุโบสถ
-ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานในอุโบสถ
-ทรงกราบ
-ประทับพระเก้าอี้
-เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
-ประธานสงฆ์ถวายศีล
-ทรงศีล
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบทูลถวายรายงาน
-เสด็จไปที่ลูกนิมิตเอก หน้าพระประธาน
-ทรงพระสุหร่าย
-ทรงตัดหวายลูกนิมิต
-พระสงฆ์เจริญชัยมงคล
-เจ้าพนักงานประโคมดนตรี
-ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
-ทรงหลั่งทักษิโณทก ( พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก )
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการและผู้มีจิต
ศรัทธาบริจาคเงินเข้ารับของที่ระลึก (จำนวน ๑๐๐ ราย)
-ทรงลาพระสงฆ์
-ประธานสงฆ์ ถวายของที่ระลึก
-พระราชมงคลบัณฑิต ถวายของที่ระลึก
-เจ้าอาวาสวัดบุญญานุสรณ์ ถวายของที่ระลึก
-เสด็จออกจากพระอุโบสถ
-ทรงปลูกต้นไม้ที่หน้าอุโบสถ
-เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
-เสด็จกลับ
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลง )
-อุปสมบทหมู่นาคชัย...............รูป เป็นเสร็จพิธี

จึงขอเจริญพร เชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านไปร่วมสร้างบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน

ประธานฝ่ายสงฆ์
สมเด็จพระมหาวีระวงศ์
วัดสัมพันธวงศ์

รองประธานฝ่ายสงฆ์
พระอุดมญาณโมลี
วัดโพธิสมภรณ์

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 12:32]

 

 
9  พระครูสันติวรคุณ
(หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต)

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 18:14]

 

 
10  พระครูสันติวรคุณ
(หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต)

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 18:15]

 

 
11  พระครูสันติวรคุณ
(หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต)

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 18:16]

 

 
12  งานรดน้ำศพพระครูสันติวรคุณ
(หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต)

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 18:18]

 

 
13  งานรดน้ำศพพระครูสันติวรคุณ
(หลวงพ่อคำแพง อตฺตสนฺโต)

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 18:19]

 

 
14  อุโบสถวัดบุญญานุสรณ์หลังใหม่

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 18:20]

 

 
15  พระอาจาร์ทองพูล กาญจโน
พระผู้น้องที่ดูแลการสร้างอุโบสถและงานวัด

ผู้ตอบ :  puripat [14.1.2550 | 18:22]

 

 
16  

ผมเป็นคนอุดรแท้ๆๆแต่บุญไม่ถึง พระอรหันต์ท่านอยู่ที่อุดรมากแยะ
แต่ไม่เคยได้เข้าไปกราบไหว้ มาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ไกลบ้านถึงได้รู้ว่าที่บ้านเกิดตัวแท้ๆๆ
มีพระอรหันต์ผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น มีอยู่อยางคิดไม่ถึง
ขออนุโมทนาสาธุ..ครูบาอาจารย์ผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบทุกๆๆรูปทุกๆๆองค์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ...สาธุ...สาธุ...สาธุ

ผู้ตอบ :  THAPGRAPHIC [22.1.2550 | 12:46]

 

 
17  

อนุโมทนาด้วยกับทุกท่าน ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพ ได้กราบพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่าน วัดสวยมากคุ้มราคาก่อสร้างหลวงปู่องค์ที่ท่านรับมาดูแลต่อท่านมีเมตตามากนะเราส่งจิตไปกราบท่านทุกครั้งที่เปิดดูไม่ทราบว่าท่านอายุเท่าไรแล้วอยากให้ท่านอยู่นานมากกว่า100ปีคงเป็นบุญกับพุทธศาสนามาก ทำไมเราไม่เกิดเป็นชาวอุดรธานีบ้างนะ มีพระดีๆๆให้กราบมากมาย แถมรอบๆมีพระดีๆอีกเยอะ ถ้าจะเพราะอานิสงส์ทำบุญแล้วไม่ตั้งใจฟังเทศน์แหงเลย ดีนะยังเกิดในไทยและฝักใฝ่บุญตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่มีโอกาสไปภาวนาเพราะอาจารย์ท่านอยู่ไกลสุราษน่ะจนท่านดับขันธ์ไปและแก่ป่านนี้แม่เลยอนุญาตให้ไปปี2542เองเสียดายเวลามากเรียกกลับคืนไม่ได้ แถมสุขภาพแย่กว่าเดิมมาก ตอนนี้เลยแบ่งเวลามาทางหลวงปู่มั่น ท่านอาจารย์เดิมไปปฏิบัติอย่างละครึ่งวันลาเหลือน้อยเพราะเอาไปปฏิบัติหมด จริงๆสามารถสะสมได้30วันแต่อย่างที่บอก ใครมีเวลามากโปรดใช้ให้คุ้มค่ามันเรียกคืนไม่ได้ ทำตังค์หายหาคืนได้แต่เวลาหมดแล้วหมดเลย เสียดายมากเอาไว้ใช้กรณีจำเป็นจริงดีกว่า ใครอยู่ใกล้วัดอย่ามัวแต่ทำตัวกินด่างหรือด่างก็ไม่ยอมกินเสียดายที่สุดเลย แต่ตั้งจิตไว้แล้วชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้าย พยามทำอยู่คิดอยู่ให้สติจดจ่อกับคำอธิษฐานนี้ตลอดเวลา แต่มารเยอะเหลือเกิน ไม่ทิ้งความตั้งใจนี้แน่นอน

ผู้ตอบ :  สม [25.1.2550 | 17:33]

 

 
18  

พระอาจาร์ทองพูล กาญจโน
รักษาเจ้าอาวาสวัดบุญญานุสรณ์
พระผู้น้องที่ดูแลการสร้างอุโบสถและงาน
อายุ 45 ปี 25 พรรษา

ผู้ตอบ :  puripat [26.1.2550 | 18:21]

 

 
19  

หนูเคารพท่านมากที่สุดเลยคะท่านเปรียบเหมือนพ่อของชาวหนองวัวซอทุกคน
ทุกคนให้ความเคารพและศรัทธาท่านเป็นอย่างมาก

นางสาวขวัญเรียม แก้วสุวรรณ
ชาวอำเภอหนองวัวซอ

ผู้ตอบ :  ขวัญเรียม [6.7.2551 | 21:27]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก