แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
กำหนดการงานฉลองอายุ ๘๐ ปี และฉลองอาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก วันที่ 6-8 เมษายน 2550

 


งานฉลองอาคาร ๘๐ ปี ลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
และฉลองอายุ ๘๐ ปี
หลวงปู่พระครูวิเวกวัฒนาทร (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ถนนราษฎร์คะนึง บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามที่ หลวงปู่พระครูวิเวกวัฒนาทร (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) ได้ดำเนินการก่อสร้าง “อาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในการประชุมพระสังฆาธิการ การอบรม สัมมนาของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แล้วเสร็จ ประกอบกับโอกาสที่หลวงปู่จะเจริญอายุวัฒนมงคลปีที่ ๘๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐นี้ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น คณะศิษย์ยานุศิษย์ และพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาวัดป่าวิเวกธรรม ตลอดจนสาธุชนที่มีมุทิตาจิตในองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก จึงได้กำหนดจัดงานฉลอง “อาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” และร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการถวายมุทิตาสักการะแด่หลวงปู่ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานฉลอง “อาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” และประกอบการบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการถวายมุทิตาสักการะแด่หลวงปู่ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยทั่วกัน


ผู้ส่ง : bung
[12.3.2550 | 11:20]

 
 
1  

กำหนดการงานฉลองอาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
และฉลองอายุ ๘๐ ปี หลวงปู่พระครูวิเวกวัฒนาทร (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้มีจิตศรัทธาบวชเนกขัมมะ (บวชชี พราหมณ์)
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีบวชชีพราหมณ์ โดย พระเทพวรคุณ เจ้าคณะภาค ๙ (ธ.)
และเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๕
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเปิด อาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
เวลา ๑๐.๒๙ น. พิธีถวายผ้าป่าสมทบทุน “มูลนิธิพระครูวิเวกวัฒนาทร (บุญเพ็ง กัปปโก)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
เวลา ๒๐.๕๙ น. พิธีพุทธาภิเษก ตลอดคืน

วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๕
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิเวกวัฒนาทร (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) นำศิษย์ยานุศิษย์ตักบาตร พระเถระและพระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๐ รูป และ ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายมุทิตาสักการะและถวายน้ำสรง พระครูวิเวกวัฒนาทร
(หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลปีที่ ๘๐
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เป็นเสร็จพิธี

ท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองสามารถร่วมบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขอนแก่น ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๕๑๑-๒-๗๓๘๕๕-๗

สอบถามรายละเอียดได้ที่
**พระอาจารย์มหาสาคร ชิตงฺกโร 083 149 3809
พระอาจารย์มหาสมัย ผาสุโก 084 956 0174
ผศ.เมธี สมภักดี 081 975 0483
คุณทัศนีย์ ฉันทาดิศัย 081 817 2990**

ผู้ตอบ :  bung [12.3.2550 | 11:37]

 

 
2  แผนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

ผู้ตอบ :  bung [12.3.2550 | 11:38]

 

 
3  

แล้วเดือนหน้าคงได้ส่งปัจจัยไปร่วมบุญด้วยตอนนี้กำลังทรัพย์จางเพราะมีกิจต้องทำเยอะมากทั้งงานบุญและส่วนตัวแต่มีความสุขดีนะ

ผู้ตอบ :  สมหมาย53120 [19.3.2550 | 18:11]

 

 
4  

เพิ่งจะไปส่งปัจจัยไปร่วมบุญนี้ตอนบ่าย3เอง ฝากบุญนี้มาให้ทุกท่านนะ พอดีเงินเดือนออกเลยรีบไปเพิ่มมงคลชีวิตให้ตนเอง

ผู้ตอบ :  สมหมาย [29.3.2550 | 17:03]

 

 
5  

ด้วยความเคารพครับ
ผมเองก็เป็นคนขอนแก่นและบ้านก็อยู่ใกล้วัดป่าวิเวกธรรม
แต่เท่าที่ทราบมา ปีนี้ ปีพ.ศ.2550 ในหลวงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
ท่านลต.พวง สุขินทริโย ท่านเกิดปีเดียวกับในหลวง ดังนั้นท่านจะมีอายุครบ 80 ปี ในปีนี้เช่นเดียวกัน
แต่ ลป.บุญเพ็ง เท่าที่จำได้อายุท่านน้อยกว่าลต.พวง ประมาณ 1-2 ปี เวลานั่งก็นั่งลำดับถัดไป แล้วทำไม ปีนี้ท่านลป.บุญเพ็งจะอายุ 80 ปีเท่าลต.พวง หล่ะครับ

ผู้ตอบ :  คนขอนแก่น [4.4.2550 | 20:25]

 

 
6  

ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ หลวงปู่อาพาธหนักจนจะละสังขาร พระเถระในเมืองขอนแก่นจึงแนะนำให้ทำบุญและใช้อายุย่างตั้งแต่นั้นมาจนเท่าทุกวันนี้ นั่นคือหลวงปู่อายุย่าง ๘๐ ไม่ใช่อายุครบ ๘๐ ในหนังสือของมหาวิทยาลัยที่เชิญชวน ใช้คำว่าเจริญอายุวัฒนมงคลปีที่ ๘๐ในปีพ.ศ.๒๕๕๐ อยากเรียนเชิญคุณคนขอนแก่นที่บ้านใกล้วัดมาฝึกภาวนาที่กุฏิหลวงปู่ ท่านสอนทุกคืนตั้งแต่ ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐น.เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ ๓๐ คน ส่วนใหญ่ได้ผลดี

ผู้ตอบ :  Sikawatpawivek [6.4.2550 | 00:10]

 

 
7  

กราบถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูวิเวกวัฒนาทร (หลวงปู่บูญเพ็ง) ที่ได้บพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระโสภณวิสุทธิคุณ

ผู้ตอบ :  ชัยโย [14.11.2550 | 15:12]

 

 
8  

ดีครับ หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก (วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น) กับ หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ (วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ. เชียงใหม่) ท่านเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ เมื่อประมาณปี 2549 หลวงปู่ท่านแวะไปเยี่ยมหลวงปู่สังข์ ที่วัดป่าอาจารย์ตื้อ น่ารักมาก หลวงปู่สังข์ ท่านลุกจากอาสนะที่ท่านนั่งประจำในกุฏิที่ต้อนรับญาติโยม มานั่งข้างล่าง ให้หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ขึ้นไปนั่งอาสนะประจำขององค์ท่าน แล้วกราบทำความเคารพหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก หลวงปู่บุญเพ็ง ก็รับไหว้หลวงปู่สังข์ อย่างน่านับถือ แล้วท่านก็ถามอาการงูสวัดของหลวงปู่สังข์ว่าดีขึ้นหรือไม่ หลวงปู่สังข์ก็กราบเรียนท่านว่ายังอยู่ อดเอา ทนได้ หลวงปู่บุญเพ็งท่าน ก็ลุกมานั่งข้างหลังหลวงปู่สังข์แล้วบริกรรมเป่าให้หลวงปู่สังข์ที่แผลงูสวัดนั้น ภาพน่ารักมาก น้ำตาคลอเลยครับ ลองถาม ๆ คนแถวนั้นดูผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่า ศิษย์พี่มาเยี่ยมศิษย์น้อง พี่น้องมาพบกัน ญาติโยมคนอื่นก็ปลื้มกับภาพนั้นน้ำตาไหลก็มี ผมเห็นเองยังน้ำตาคลอเลย ใครทราบความในของพระอริยเจ้าทั้งสององค์นี้ ขอความกรุณาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ

โอ๋

ผู้ตอบ :  โอ๋ครับ [9.3.2552 | 15:29]

 

 
9  

ขอทราบว่า ปีนี้ 2554 หลวงปูรับบวชพระนักศึกษา ภาคฤดูร้อน หรือไม่

ผู้ตอบ :  เจนต์ ตันติวณิชชานนท์ [15.2.2554 | 14:04]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก