แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
........ชาติสุดท้าย.....เพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐาน

 

หนังสือ ชาติสุดท้าย
ผู้ส่ง : piyapat
[5.4.2550 | 17:59]

 
 
1  1

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:33]

 

 
2  2

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:33]

 

 
3  3

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:33]

 

 
4  4

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:33]

 

 
5  5

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:33]

 

 
6  6

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:34]

 

 
7  7

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:34]

 

 
8  8

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:34]

 

 
9  9

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:34]

 

 
10  10

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:34]

 

 
11  11

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:35]

 

 
12  12

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:35]

 

 
13  13

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:35]

 

 
14  14

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:35]

 

 
15  15

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:35]

 

 
16  16

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:36]

 

 
17  17

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:36]

 

 
18  18

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:36]

 

 
19  19

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:36]

 

 
20  20

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:36]

 

 
21  21

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:37]

 

 
22  22

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:37]

 

 
23  23

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:37]

 

 
24  24

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:37]

 

 
25  25

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:37]

 

 
26  26

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:38]

 

 
27  27

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:38]

 

 
28  28

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:38]

 

 
29  29

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:38]

 

 
30  30

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:38]

 

 
31  31

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:39]

 

 
32  32

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:39]

 

 
33  33

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:39]

 

 
34  34

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:39]

 

 
35  35

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:39]

 

 
36  36

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:39]

 

 
37  37

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:40]

 

 
38  38

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:40]

 

 
39  39

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:40]

 

 
40  

40

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:41]

 

 
41  41

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:41]

 

 
42  42

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:41]

 

 
43  43

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:41]

 

 
44  44

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:41]

 

 
45  45

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:42]

 

 
46  46

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:42]

 

 
47  47

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:42]

 

 
48  48

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:42]

 

 
49  49

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:42]

 

 
50  50

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:43]

 

 
51  51

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:43]

 

 
52  52

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:43]

 

 
53  53

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:43]

 

 
54  54

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:43]

 

 
55  55

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:44]

 

 
56  56

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:44]

 

 
57  57

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:44]

 

 
58  58

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:44]

 

 
59  59

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:45]

 

 
60  60

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:45]

 

 
61  61

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:45]

 

 
62  62

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:45]

 

 
63  63

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:45]

 

 
64  64

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:46]

 

 
65  65

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:46]

 

 
66  66

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:46]

 

 
67  67

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:47]

 

 
68  68

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:47]

 

 
69  69

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:47]

 

 
70  70

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:47]

 

 
71  71

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:48]

 

 
72  72

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:48]

 

 
73  73

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:48]

 

 
74  74

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:48]

 

 
75  75

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:49]

 

 
76  76

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:49]

 

 
77  77

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:49]

 

 
78  78

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:49]

 

 
79  79

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:50]

 

 
80  80

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:50]

 

 
81  81

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:50]

 

 
82  82

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:51]

 

 
83  83

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:51]

 

 
84  84

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:51]

 

 
85  85

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:52]

 

 
86  86

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:52]

 

 
87  87

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:52]

 

 
88  88

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:52]

 

 
89  89

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:53]

 

 
90  90

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:53]

 

 
91  91

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:53]

 

 
92  92

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:54]

 

 
93  93

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:54]

 

 
94  94

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:54]

 

 
95  95

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:55]

 

 
96  96

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:55]

 

 
97  97

ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 08:55]

 

 
98  

อนุโมทนทนาบุญด้วยนะคะ อยากทราบว่าจะหาหนังสือมาเก็บไว้อ่านบ้าง จะหาได้ที่ไหนคะ รบกวนช่วยแจ้งด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  บัวแก้ว [9.4.2550 | 09:04]

 

 
99  

ทุกท่านสามารถรับหนังสือ ชาติสุดท้าย ได้ที่วัดป่าบ้านตาดครับ

ในหนังสือชาติสุดท้ายเล่มนี้ เพชรน้ำหนึ่งที่ยังครองธาตุขันธ์อยู่ มีดังนี้

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

เดือนเมษานี้ หลวงตามหาบัว หลวงปู่ลี ท่านเดินทางมาพำนักอยู่ที่ สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย๓


ผู้ตอบ :  piyapat [9.4.2550 | 09:18]

 

 
100  

เย็นนี้จะไปกราบหลวงตาครับ

ผู้ตอบ :  พล [9.4.2550 | 14:39]

 

 
101  

ขอเรียนแก้ข้อมูลนะคะ จากสวนแสงธรรมนะคะ

ท่านสามารถรับหนังสือ ชาติสุดท้ายได้เฉพาะที่วัดป่าบ้านตาด โดยการเขียนจดหมายไปขอ หรือไปขอรับเอง ที่สวนแสงธรรมไม่มีแจกหนังสือชาติสุดท้ายนะคะ

ผู้ตอบ :  PT [10.4.2550 | 21:13]

 

 
102  

ช่วยแก้ไขด้วยครับ

คำตอบที่ ๔๐ ควรเป็นหนังสือหน้า ๓๙ ครับ แต่นี่ซ้ำหน้าเดิม

ผู้ตอบ :  สันติสุข [11.4.2550 | 16:58]

 

 
103  เรียน คุณ piyapat

ผมได้รับหนังสือ ชาติสุดท้าย จากวัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ 5 มี.ค.50

ได้ลองเทียบกันดู มีบางหน้าที่แตกต่างกันบ้าง เข้าใจว่าของผมจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีการแก้ไขแล้ว เช่นในหน้า 87 รูปหลวงปู่ผาง มีการแก้ให้ชื่อตรงกับรูป ส่วนเนื้อหา ดูคร่าวๆแล้ว เหมือนกันหมดครับ

จึงขออนุญาตคุณ piyapat นำภาพถ่ายมาลงเพิ่มเติมไว้ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [11.4.2550 | 21:53]

 

 
104  เพิ่มเติมหน้า 39 ครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [11.4.2550 | 21:59]

 

 
105  

อนุโมทนากับผู้จัดทำด้วยอ่านแล้วขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป สาธุๆๆ

ผู้ตอบ :  สมหมาย [19.4.2550 | 17:36]

 

 
106  

หนังสือดีมาก จะหามาอ่านได้จากที่ไหนครับ

ผู้ตอบ :  โยธี [20.4.2550 | 19:57]

 

 
107  

หนังสือนี้ได้มาอย่างอัศจรรย์มากๆคือส่งปัจจัยไปทำบุญสร้างเจดีย์ที่วัดโพธิสมภรณ์แล้วหลวงปู่จันทร์ศรีท่านให้มาพร้อมหนังสือจันทร์ส่องธรรม ภาพหลวงปู่พร้อมคำสอน3ภาพขนาด4a ภาพพระธาตุหลวงปู่มั่นและพระบรมสารีริกธาตุ ภาพมหาราชยอดกตัญญูพร้อมกลอนความหวังของแม่3ประการ ดังคำกลอนนี้ ยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษา เมื่อถึงยามต้องตายวายชีวา หวังลูกช่วยปิดตายามสิ้นใจทำให้เราต้องทบทวนตัวเองอีกแล้วว่าทำดีกับแม่พอใช้ได้ไหมสงสัยต้องปรับปรุงอีกมากเลยนะ และพระเครื่องหลวงปู่จูม และพระรูปเหมือนของหลวงปู่ท่านสวยมากเลย ทุกอย่างที่ได้มาต้องนำไปใส่กรอบบูชาเตือนใจให้มีสติอยู่เสมอที่ดีใจเพราะไม่คิดว่าจะได้ของดีๆมามากมายจริงๆ พรุ่งนี้ต้องตอบไปทางวัดให้ท่านทราบ และขอบคุณไปรษณีย์ส่งมาให้อย่างเรียบร้อยเหลือเชื่อมากๆทั้งที่ท่านส่งมาอย่างธรรมดาแต่ลงทะเบียนมาเท่านั้น ไม่มีบุบบี้แตกเสียหายเลย สาธุบุญบารมีหลวงปู่ช่วยไว้แน่นอน

ผู้ตอบ :  สมหมาย [23.4.2550 | 22:02]

 

 
108  

อ่านกระทู้นี้แล้ว ก็คิดว่าจะไปที่วัดป่าบ้านตาด เพื่อขอรับหนังสือนี้
แต่พอวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา ไปฟังเทศน์หลวงตามหาบัวที่วัด อโศการาม
ตอนหลวงตาเทศน์จบกำลังจะกลับบ้าน เห็นมีแจกเลยไปขอรับมาเล่มนึง

ผู้ตอบ :  นิรนาม [27.4.2550 | 15:20]

 

 
109  

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ผู้ตอบ :  twm [7.9.2550 | 15:12]

 

 
110  

อยากทราบที่อยู่ของวัดป่าบ้านตาดค่ะ อยากได้หนังสือมากค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ ธรรมสวัสดีค่ะ

ผู้ตอบ :  ใผ่รู้ธรรม [8.10.2550 | 13:00]

 

 
111  

ขอถามผู้รู้ครับ ในภาพที่มีพระประธานตรงกลาง ข้างๆ จะมีพระอาจารย์ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่แหวน ท่านพ่อลี แล้วอีก 2 รูป คือท่านใดครับ

ผู้ตอบ :  ป้อม [31.12.2550 | 00:07]

 

 
112  

เรียน คุณป้อม

จากภาพในคำตอบที่ 8
ด้านขวามือขององค์พระประธาน จากบนลงล่าง
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ด้านซ้ายมือขององค์พระ จากบนลงล่าง
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [1.1.2551 | 19:43]

 

 
113  

ผมอยู่นนทบุรี อยากได้หนังสือมาอ่าน แต่ไม่มีโอกาสที่จะไปรับที่วัดแน่นอน มีหนทางใดบ้างที่จะได้หนังสือ ผู้เคยได้รับกรุณาแจ้งให้ทราบหน่อยครับ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ
จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้ตอบ :  นายสมพร สมญาติ [14.2.2551 | 10:57]

 

 
114  

กราบพระอรหันตสาวกด้วยความเชื่อสุดหัวใจ อยากได้หนังสือมาอ่าน และกราบไหว้บูชา อนุโมทนาสาธุครับ

ผู้ตอบ :  ภาคภูมิ ภูมิฐาน [19.2.2551 | 23:36]

 

 
115  

Hallo everybody I'am staying in Germany and I would like to have this book for my mother...but i did t know how ??? I you tell me pls...thank you..

ผู้ตอบ :  Keerati [16.4.2551 | 19:09]

 

 
116  

เรียน คุณKeerati

ไม่ทราบว่า คุณแม่คุณKeeratiอยู่เมืองไทยหรือเปล่า
ถ้าอยู่เมืองไทย อยากจะขอที่อยู่เผื่อเอาไว้
เผื่อว่า ถ้าเห็นมีหนังสือแจกที่ไหน
จะได้ขอรับไว้แทน แล้วจัดส่งไปให้ครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [18.4.2551 | 13:59]

 

 
117  

น่าอ่านมากครับ
อยากได้เหมือนกัน
เป็นทิฏฐานุคติได้ดี
สาธุที่มีหนังสือดีๆอย่างนี้
ขออนุโมทนาครับ

ผู้ตอบ :  chanok [23.5.2551 | 00:07]

 

 
118  

อยากได้หนังสือเหลือเกินครับ
เฮ้อ..แต่คงไม่มีบุญ
เพราะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปถึงวัดป่าบ้านตาด

ยังไงก็ขออนุโมทนากับคณะผู้จัดพิมพ์ทุกท่าน

ผู้ตอบ :  กุ๊ดจี่ [2.6.2551 | 23:20]

 

 
119  

ผมก็อยากได้ครับ คงไม่มีโอกาส
เอาไว้วันหน้าก็แล้วกันเรา อยากได้ครับ

ผู้ตอบ :  ong [4.6.2551 | 13:55]

 

 
120  

ผมไปรับมาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้ว ตั้งใจไปวัดป่าบ้านตาด ได้หนังสือมา 1 เล่ม ขากลับจากอุดรอ่านหนังสือบนเครื่องบินมาตลอด กล้บมานอน ในคืนนั้นได้ฝันเห็นหลวงตาด้วย ปลื้มใจมาก เคารพและเทิดทูนหลวงตาด้วยหัวใจยิ่ง มรรคผลนิพพานมีในชาตินี้ 1000 % ครับ

ผู้ตอบ :  กิตติ [5.6.2551 | 18:00]

 

 
121  

สุดยอดหนังสือธรรมะอีกเล่มหนึ่งที่น่าเก็บสะสมไว้ ขออนุโมทนาด้วยครับ สาธุ...

ผู้ตอบ :  tudtu [8.6.2551 | 11:15]

 

 
122  

อนุโมทนาบุญ การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน ด้วยเทอญ สาธุ

ผู้ตอบ :  องค์การนิสิต มน. พะเยา [10.6.2551 | 17:53]

 

 
123  

ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบ :  kittyน้อย [12.6.2551 | 20:25]

 

 
124  

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทานิ

ผู้ตอบ :  กนกพร เอื้อกิจ [18.6.2551 | 12:46]

 

 
125  

ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านค่ะ

ผู้ตอบ :  กัลยาณมิตร [18.6.2551 | 13:40]

 

 
126  

ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  MASHIMA [19.6.2551 | 20:21]

 

 
127  

อยากได้รูปหลวงปู่มั่นไว้บูชาในห้องพระไม่ทราบว่าหาได้ที่ไหนค่ะ ใครทราบกรุณาบอกด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  MASHIMA [20.6.2551 | 10:29]

 

 
128  

เรียนคุณ MASHIMA เมื่อสัปดาห์ก่อนไปวัดอโศการาม เห็นรูปภาพหลวงปู่มั่นมีไว้ให้บูขาที่ศาลาชั้นล่างค่ะ

ผู้ตอบ :  บัวลอย [21.6.2551 | 10:39]

 

 
129  

ขอบคุณคุณบัวลอยค่ะ

ผู้ตอบ :  MASHIMA [4.7.2551 | 10:08]

 

 
130  

อยากได้จะสามารถไปหาได้จากไหนค่ะ

ตอบให้หน่อยค่ะ

ผู้ตอบ :  นิภาพร [4.8.2551 | 19:45]

 

 
131  

อยากได้หนังสือเล่มนี้ เพื่อได้เป็นกุศลที่ได้อ่าน ไม่ทราบจะหาได้ที่ไหนค่ะ ขอท่านผู้รู้ช่วยแนะนำค่ะ อนุโมทนาค่ะ

ผู้ตอบ :  pornnipa [11.8.2551 | 21:16]

 

 
132  

ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานด้วยครับ อยากได้สักเล่มเหมือนกันครับ แต่หากมีวาสนาบารมีคงได้ไว้อ่านเป็นแนวปฏิบัติ เพราะตั้งแต่เริ่มปฏบัติธรรมมักจะได้รับหนังสือหรือ CD เกี่ยวกับประวัติและแนวปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ต่างๆอยู่เสมอ....น่าอัศจรรย์จริงๆ

ผู้ตอบ :  Sethwut [26.10.2551 | 21:17]

 

 
133  

สาธุ

ผู้ตอบ :  มุก [27.2.2552 | 11:37]

 

 
134  

ขออนุโมทนาในบุญในกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  potesiri [2.3.2552 | 12:10]

 

 
135  

ขออนุโมทนาครับ

ผู้ตอบ :  วัชร เชียงใหม่ [31.3.2552 | 14:18]

 

 
136  

วันที่ไปทำบุญเปิดโลกธาตุ ผู้คนเนืองแน่นมาก ทำให้ไม่เห็นหนังสือเล่มนี้เสียดายจัง

ผู้ตอบ :  dangcarry [18.6.2552 | 23:20]

 

 
137  

อยากได้หนังสือ ชาติสุดท้าย มาอ่านมากเลยค่ะ แต่คงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปถึงที่วัด ขอสอบถามท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะรับหนังสือได้อย่างไร เช่นที่อยู่ของที่วัดป่าบ้านตาด จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  Eady [22.6.2552 | 10:07]

 

 
138  

อยากทราบว่าทางภาคใต้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่นที่ไหนบ้างค่ะ ขอความกรุณาตอบด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง อนุโมทนาบุญค่ะ

ผู้ตอบ :  ศิรกาญจน์ [22.7.2552 | 19:59]

 

 
139  

อยากได้หนังสือเช่นกันค่ะ แต่คงไม่มีโอกาสไปที่วัด
ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  yakisoba [15.10.2552 | 13:47]

 

 
140  

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  krataikaka [20.10.2552 | 13:56]

 

 
141  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอให้ผู้เผยแพร่ภูมิรู้สู่ภูมิธรรมนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ

ผู้ตอบ :  เลยเบญจเพส [4.2.2553 | 16:45]

 

 
142  

อนุโมทนาสาธุครับ..

ผู้ตอบ :  เก่ง [10.7.2553 | 10:17]

 

 
143  

อนุโมทนาสาธุครับ

ผู้ตอบ :  พล [15.8.2553 | 19:17]

 

 
144  

ผมก็ไปวัดป่าบ้านตาดมาเมื่อต้นปีหาไม่มีหนังสือชาติสุดท้ายเลยครับ อยากได้ไว้อ่านเหมือนกันถ้ามีโอกาสคราวหน้าถ้าได้ไปอีกจะลองถามแม่ขาวแถวๆนั้นเผื่อท่านจะมีกันบ้างครับ

ผู้ตอบ :  dan [24.8.2553 | 14:51]

 

 
145  

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  นุ้ย [10.11.2553 | 21:26]

 

 
146  

อนุโมทนนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  โทน [6.2.2554 | 17:32]

 

 
147  

อยากได้หนังสือครับไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนครับ

ผู้ตอบ :  จักรพันธ์ [15.2.2554 | 19:03]

 

 
148  

ขออนุโมทนา สาธุด้วยครับ เพิ่งได้อ่านอะไรดีๆ แล้วมาทบทวนตัวเอง คิดว่าตัวเองต้องทำอะไรอีกเยอะมาก...เริ่มทราบซึ่งในพระธรรมครับ

ผู้ตอบ :  JOKER [15.2.2554 | 19:22]

 

 
149  

ผมอยากได้หนังสือเล่มนี้มากๆเลยครับผมไปกราบหลวงตาที่งานมาไม่เห็นมีครับทำไงจะได้หนังสือดีๆแบบนี้ครับเพื่อเผยแพร่ครับ

ผู้ตอบ :  วิโรจน์รัตน์ ทิพยาภากุล [16.2.2554 | 09:41]

 

 
150  

อนุโมทนา สาธุ ด้วยใจเลื่อมใสอันแท้จริงครับ.

ผู้ตอบ :  โบ อุดร [20.2.2554 | 18:34]

 

 
151  

ขออนุโมทนาบุญกับผู้เอ่าบทความดีๆมาให้อ่าน

ผู้ตอบ :  สายธรรม [20.2.2554 | 18:51]

 

 
152  

อยากได้ซัก 1 เล่มเหมือนกันค่ะ ไม่เห็นมีที่งานหลวงตาเลยค่ะ (ไปกราบสรีระท่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะ)

ผู้ตอบ :  แป๋ม [21.2.2554 | 10:47]

 

 
153  

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  มะเร็งระยะสุดท้าย [22.2.2554 | 16:12]

 

 
154  

ขออนุโมทนา สาธุการ ด้วยนะครับ เมื่ออ่านแล้วรู้สึกปิติใจเป็นอย่างมาก สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทามิ

ผู้ตอบ :  ธีร อนุโมทนา [24.2.2554 | 10:11]

 

 
155  

มีความเสียใจอย่างยิ่งที่หลวงตามหาบัวจากไป

ผู้ตอบ :  เป้ [25.2.2554 | 12:05]

 

 
156  

มีความเสียใจอย่างยิ่งที่หลวงตามหาบัวจากไป

ผู้ตอบ :  ด.ช.สิทธิชัย นามเดช (ศิษย์ผู้ห่างไกล) [25.2.2554 | 12:08]

 

 
157  

อนุโมทนาบุญค่ะ

ผู้ตอบ :  เยาวรัตน์ [27.2.2554 | 14:43]

 

 
158  

อนุโมทนาบุญคะ.. _/|\_ .. @^_^@

ผู้ตอบ :  MCM [2.3.2554 | 08:36]

 

 
159  

ผมอยากได้หนังสือชาติสุดท้ายทำยังไงถึงจะได้ครับ เพราะไปวัดป่าบ้านตาดมาเมื่อวันที่ 26 ก.พ 54 ได้มาแต่รูปภาพหลวงตาเท่านั้นเอง

ผู้ตอบ :  simon [5.3.2554 | 09:55]

 

 
160  

ธรรมะเป็นสิ่งไม่เคยล้าสมัย อยากจะเข้าถึง หลุดพ้นจริงๆ ต้องนำธรรมะมาปฎิบัติ

ผู้ตอบ :  ศุภชัย พูลมา [5.3.2554 | 21:42]

 

 
161  

ประวัติของพระเกจิ ล้วนแต่สร้างคุณงามความดี กระผมขอเอาความดีเป็นที่ตั้งครับ

ผู้ตอบ :  ศุภชัย พูลมา [6.3.2554 | 20:09]

 

 
162  

ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่อุดรธานี แต่บุญวาสนาไม่มี ไม่เคยไปกราบท่่านเลย ทั้งที่ห้างจากท่านแค่ไม่กี่กิโล มัวแต่พลัดวันประกันพรุุ้งจนท่านละสังขารแล้ว ทำงานอยู่พัทยาไม่หลายปีึแล้ว ผมอยากได้หนังสือ ชาติสุดท้าย ทำไง บอกที อยากได้มาก อยากได้ที่สุด ตอบด้วยครับ คือผมไม่มีโอกาศได้ไปกราบนมัสการท่าน เลย ถ้าไครช่วยได้จะอนุโมทนาบุญ สุดยอดครับ au_mud@hotmail.com นี้เป็นเมลล ผมครับ

ผู้ตอบ :  มานพน้อย [6.3.2554 | 22:05]

 

 
163  

มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งในการจากไปของหลวงตามหาบัว อนุโมธนาบุญด้วย

ผู้ตอบ :  ตระกูล นานรัมย์ [7.3.2554 | 17:04]

 

 
164  

อยากได้หนังสือชาติสุดท้ายค่ะ

ผู้ตอบ :  รวงข้าว [7.3.2554 | 21:07]

 

 
165  

จิ๊กกี๋รักหลวงตามหาบัว

ผู้ตอบ :  จิ๊กก๋ [9.3.2554 | 12:28]

 

 
166  

อยากได้หนังสือเหมือนกัน
ยิ่งได้อ่านยิ่งศรัทธา ศรัทธาด้วยใจ
ศรัทธาในปฏิปทาอันดีงาม ขององค์หลวงตาและอริยสงฆ์ทุกๆ ท่าน
ขอบคุณมากสำหรับการนำเสนอหนังสือดีๆ ค่ะ สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  ป้อม [9.3.2554 | 21:19]

 

 
167  

สาธุๆสาธุๆ

ผู้ตอบ :  จ.อ.เวนิช [16.3.2554 | 15:03]

 

 
168  

อนุโมทนาบุญกับท่านที่ทําหนังสือที่ทําให้คนได้ถึงธรรมถ้าพิมออกมาอีกก๊ดีครับให้เฉพ าะผู้ที่สนใจจริงขออนุโมทนาครับ

ผู้ตอบ :  kun [30.3.2554 | 11:13]

 

 
169  

อยากได้หนังสือ ชาติสุดท้ายมาอ่าน เพราะอ่านหนังสือธรรมะแล้วสบายใจ มีสมาธิ

ผู้ตอบ :  เรือนคำ [20.4.2554 | 22:19]

 

 
170  

อยากได้หนังสือไว้อ่านมากค่ะจะต้องทำไงบ้างคะ และขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำและเผยแพร่หนังสือดีๆนี้ด้วยนะคะ

ผู้ตอบ :  แจ๋ว [19.5.2554 | 14:21]

 

 
171  

อนุโมทนา

ผู้ตอบ :  samniangc [5.6.2554 | 12:03]

 

 
172  

ขอขอบคุณคุณ Piyapat ที่ทำให้เราได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ อนุโมทนา สาธุครับ

ผู้ตอบ :  วนารมย์ [24.7.2554 | 18:48]

 

 
173  

อยากได้หนังสือชาติสุดท้ายทำยังงัยครับ

ผู้ตอบ :  Zakai555@hotmail.com [4.9.2554 | 12:07]

 

 
174  

ขออนุโมทนาบุญครับสาธุ...สาธุ...สาธุ...เป็นหนังสือที่น่าอ่านสำหรับผู้อยู่สายวัดครับ ผมก็อยากได้หนังสือเพื่อเอาไว้อ่านบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวครับ หากผมมีมีวาสนาคงไปขอได้ที่วัดป่าบ้านตาดครับ
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

ผู้ตอบ :  นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์ [27.9.2554 | 17:14]

 

 
175  

อยากได้หนังสือ จะหาซื้อได้ที่ไหน

ผู้ตอบ :  ฐานิสา [5.10.2554 | 00:58]

 

 
176  

เป็นหนังสือที่ดีมากๆในยุคสมัยนี้บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดจริงๆครับผมเชื่อ

ผู้ตอบ :  อุทิศ [11.10.2554 | 08:38]

 

 
177  

อนุโมทนาด้วยครับ

ผู้ตอบ :  นาย สมชาย พรหมมา [4.11.2554 | 12:56]

 

 
178  

อนุโมทนาบุญค่ะ

ผู้ตอบ :  ทิพวรรณ โมฬี [18.1.2555 | 11:36]

 

 
179  

เป็นบุญและมงคลในชีวิตอย่างยิ่งแล้วที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา

ผู้ตอบ :  สุนทร พันพินิจ [10.7.2555 | 10:28]

 

 
180  

อนุโมทนาด้วยครับ ไม่ว่าเกิดกาลใหน ย่อมไม่ประเสริฐเท่ากับเกิดในศาสนาพุทธ ยิ่งกระทำตามคำสอนของศาสดาเห็นธรรมแล้วยิ่งประเสริฐแท้ เพราะเห็นด้วยใจ

ผู้ตอบ :  ชาติชาย ไชยนาม [10.11.2555 | 17:33]

 

 
181  

ขออนุโมทนาบุญ ด้วยครับ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ทวีเดช ชวรัตนเดชากร [31.1.2556 | 18:48]

 

 
182  

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุสาธุ พระอริยสงฆ์ ที่มานิพพาน ในยุคหลวงปู่มั่นเรา กระผมขอนอ้มนมัสการทุกๆองค์ครับ

ผู้ตอบ :  เฉลียว สมสมัย [2.4.2556 | 20:22]

 

 
183  

เป็นหนังสือท่ีรวบรวมประวัติ ความเป็นมา สาระน่ารู้ของพระกรรมฐาน ดิฉันเป็นคนหนึ่งอ่านแล้วต้องกราบอนุโมทนาสาธุในธรรมและขอน้อมนำไปปฎิบัติ สาธุค่ะ

ผู้ตอบ :  ธันยพร แดงเพชร [1.5.2556 | 22:59]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก