แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าวัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 10 พฤศจิกายน 2550

 

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
ทอดถวาย ณ วัดป่าศาลาปางสัก
กม. ๒๓ ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๑o พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕o เวลา o๙.๓๙

วัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ มีดังนี้
๑.เพื่อรำลึกวันครบรอบ ๔ ปีที่ องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาโปรดเมตตาเททองหล่อพระประธานให้วัดป่าศาลาปางสัก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๒.เพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์แบบถาวร หลังที่สามถวายวัดป่าศาลาปางสัก
๓.เพื่อปรับปรุงต่อเติมห้องพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน สำหรับเป็นที่เก็บอัฐบริขาร
๔.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะและบำรุงวัดป่าศาลาปางสัก

กำหนดการทอดถวายผ้าป่า
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕o
เวลา ๑๙.oo น. - พระภิกษุสงฆ์และญาติโยมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรมชั้นบน ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น
- หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


วันเสาร์ที่ ๑o พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕o
เวลา o๗.oo น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
เวลา o๘.oo น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นญาติโยมร่วมกันรับประทานอาหาร
เวลา o๙.๓๙ น. ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

ประธานฝ่ายบรรพชิต
พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) เจ้าอาวาศวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อบุญช่วย ปุญญวันโต วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
พระอาจารย์สมพงษ์ อุปคุตโต วัดผาน้ำหยาดทิพยราม จ.มุกดาหาร
พระโสภณธรรมสาร (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พระอาจารย์นภดล ปตสีโล วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
พระอาจรย์ภูมิพงษ์ ถามิโก วัดสันป่าสักวรอุไร อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พระจารย์อุเทศน์ อิทธิญาโณ วัดป่าศาลาปางสัก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อไพรัช อินทปัญโญ วัดป่าหนองบุดดา ต.โพนทราย จ.มุกดาหาร
พระอาจารย์สถิตย์ สมาหิโต สำนักสงฆ์เขาชีปิด ต.โคกขวาง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
พระสมุห์อรรถสิทธิ์ ชินวํโส วัดศรีมุงเมือง ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หลวงพ่อจักรเพชร เตชวโร วัดป่าศาลาปางสัก ต.เชินดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประธานอุปถัมภ์ผ้าป่าฝ่ายฆราวาส
คุณแม่อิ้วเจีย เลิศการค้าสุข
แพทย์หญิงจินตนา เลิศการค้าสุข

ประธานกรรมการ
คุณสุชาดา เชาวนกิต
คุณสุข-คุณสุนันต์ จันทร์อ่อน
คุณสุรพงษ์-คุณเนาวรัตน เลิศการค้าสุข
คุณนิตยา สุวรรณชาติ
คุณสุนันท์-คุณวราพร พูลบุญ
คุณอภิสิทธิ์ -คุณยอดตอง รัตนศักดิ์
คุณนฤทธิ์-คุณสุมล สุกิจจินดา

กรรมการมีประมาณกว่า ๘o ท่าน

คณะผ้าป่าสามัคคีสายจังหวัดเลย-กรุงเทพมหานคร
นำโดย
คุณแม่โค้วสี-คุณพ่ออาเอียง แซ่เตีย คุณพัชรรินทร์-คุณชายชัย วัทัญุตานนท์

คณะผ้าป่าสามัคคีสายกรุงเทพมหานคร
คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (นิด้า)
พนักงาน บริษัท เมอริดียน ฟีค จำกัด กรุงเทพฯ
พนักงาน บริษัท เนรมิตเทรด จำกัด กรุงเทพฯ
ครอบครัว "ยุทธศักด์ชาตรี"
ครอบครัว "แสนธิวัง"
ครอบครัว "ถูกแผน"

คณะผ้าป่าสามัคคีสายจังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แพทย์หญิงจินตนา เลิศการค้าสุข มือถือ o๘๑-๘๒๒-๔๓๙๕
ดร.วินัย - คุณจรรยา ศิริกุล มือถือ o๘๙-๙๙๙-๓๘๙๕
วัดป่าศาลาปางสัก

โอนเข้าบัญชี "ร่วมสร้างวัดป่าที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่"
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 566-4-27413-0 (บัญชีเดียวกับงานทอดผ้าป่าเมื่อต้นปี http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=1533
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่

( โปรดตรวจสอบชื่อบัญชีให้ถูกต้อง ก่อนที่จะกดยืนยันนะครับ)

ชมภาพ ที่วัดป่าศาลาปางสัก
http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=272

http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=354

http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=1533ผู้ส่ง : pitidhamma
[26.10.2550 | 01:25]

 
 
1  

_/l\_ขอทราบประวัติและแผนที่ทางไปวัดป่าศาลาปางสักด้วยครับ อนุโมทนาสาธุเน้อ

ผู้ตอบ :  ณรงค์วุฒิ [28.10.2550 | 21:39]

 

 
2  

ประวัติ (เท่าที่ทราบจากใบแนบผ้าป่า)
วัดป่าศาลาปางสัก ตั้งอยู่ในเขต ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีอาณาบริเวณ ติดกับป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง วัดป่าศาลาปางสักเป็นวัดที่พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)ได้อนุโมทนารับมอบที่ดินจาก ดร.วินัย-คุณจรรยา ศิริกุล ซึ่งได้กราบถวายเมื่อครั้งองค์หลวงตาฯ ได้โปรดเมตตารับผ้าป่าช่วยชาติ ณ จ.เชียงใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑
นอกจากนี้วัดป่าศาลาปางสักยังเป็นวัดที่พระครูบาอาจารย์เจ้าหลายรูปได้เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูในการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆพร้อมทั้งเมตตาอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้มาปฏิบัติภาวนาและมาทำบุญที่วัดสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณพระพุทธพจนาวราภรณ์ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร เจ้าอาวาสวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อีกทั้งครูบาอาจารย์เจ้าอีกหลายองค์ก็ได้มาโปรดเมตตาอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน
ปัจจุบันวัดป่าศาลาปางสักมีพื้นที่ประมาณ ๕o ไร่ มีเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง โรงครัวและโรงนอน ๑ หลัง โรงน้ำร้อน ๑ หลัง กุฏิพระมีเพียงไม่กี่หลัง ซึ่งบางกุฏิก็เป็นกุฏิเล็กๆ ที่ชำรุดมาก

ผู้ตอบ :  pitidhamma [30.10.2550 | 21:26]

 

 
3  

แผนที่การเดินทาง
แผนที่การเดินทาง ลองดูที่ http://www.longdo.com เลือกเชียงใหม่ ซูมไปที่ อ.ดอยสะเก็ด จากตัวเมืองเชียงใหม่ ก็วิ่งไปทางที่จะไปเชียงราย เห็นคนอื่นเค้าเรียกเส้นดอยสะเก็ด ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ วิ่งไปประมาณ ๑๕ นาที ดูหลักกิโลเมตรไว้ หรือจัดไมล์ไว้ วัดอยู่กิโลเมตรที่ ๒๓ หากขับเลยไปจะเป็น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ http://irrigation.rid.go.th/rid1/HongKhrai/pagenewnew.htm (เศรษฐกิจพอเพียง)

ผู้ตอบ :  pitidhamma [30.10.2550 | 21:32]

 

 
4  

อนุโมทนาด้วยนะ

ผู้ตอบ :  สมหมาย [31.10.2550 | 18:29]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก