แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ขอเชิญร่วมทำบุญงาน บูชาคุณแผ่นดินไทย รวมดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน ม.ราชมงคลธัญบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2551

 

ขอเชิญร่วมทำบุญ
งาน “บูชาคุณแผ่นดินไทย รวมดวงใจเทิดไท้องค์ราชันและบูรพกษัตริย์”
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ
๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประชาชนทั่วไป ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปกครองราษฎรโดยธรรม ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงเริ่มครองสิริราชสมบัติ ดังพระราชปณิธานที่ตั้งไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้จัดงาน “บูชาคุณแผ่นดินไทย รวมดวงใจเทิดไท้องค์ราชันและบูรพกษัตริย์” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและบูรพกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ ที่ได้ทรงพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดำรงมาด้วยความร่มเย็นภายใต้พระบรม โพธิสมภารของพระองค์

โดยในการนี้พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้เมตตารับเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก โดยทางคณะผู้ดำเนินงาน ได้กราบนิมนต์พระเถรานุเถระประมาณ ๙๙ รูป (ไม่รวมพระติดตาม) ฉันภัตตาหารเช้าและเจริญพระพุทธมนต์ด้วย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน

กำหนดการพิธีสงฆ์
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.
พระเถรานุเถระ ประมาณ ๙๙ รูป เดินทางมาถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล -รับศีล
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ และบังสุกุลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถวายเครื่องไทยธรรม
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ถวายผ้าป่าสงเคราะห์โลก

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[23.1.2551 | 20:32]

 
 
1  

รายนามพระเถรานุเถระที่รับนิมนต์แล้ว ณ วันที่ 21 มกราคม 2551

กรุงเทพมหานคร

พระราชภาวนาพินิจ วัดพุทธบูชา
พระราชพิพัฒน์โกศล วัดศรีสุดารามวรวิหาร

จังหวัดสมุทรปราการ
พระญาณวิศิษฐ์ (หลวงพ่อทอง จันทสิริ) วัดอโศการาม

จังหวัดนนทบุรี
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ที่พักสงฆ์สวนทิพย์
พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ วัดป่ามณีกาญจน์
พระครูภาวนาวรานุศาสตร์ วัดไผ่เหลืองฯ

จังหวัดปทุมธานี
หลวงปู่เจือ สุภโร

จังหวัดจันทบุรี
หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม วัดพิชัยพัฒนาราม
พระครูกิตติปัญญาคุณ (พระอาจารย์สวาท) วัดโป่งจันทร์

จังหวัดระยอง
พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต

จังหวัดเพชรบุรี
พระเทพเมธาภรณ์ วัดสนามพราหมณ์

จังหวัดชลบุรี
พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง วัดทรงเมตตาวนาราม

จังหวัดปราจีนบุรี
พระครูภาวนาวิโรจน์ วัดป่าประดู่
พระบูรพคณาจารย์ วัดบ้านโง้ง

จังหวัดนครพนม
พระราชสารโกศล วัดสารภาณนิมิต
พระจันโทปมาจารย์ วัดศรีวิชัย

จังหวัดอุดรธานี
พระราชวุฒาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์
พระอาจารย์คำผิว สุภโร วัดป่าศรีวิไล
หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง
พระอาจารย์สมาน กุสุโม วัดถ้ำกกดู่
พระอาจารย์สุนทร ฐิติโก วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์
พระอาจารย์เจษฎา จารุโภ วัดป่าหนองคำ (ห้วยขมิ้น)
พระครูสิทธิปภากร (สะอาด ฐิโตภาโส) วัดป่าดอนหายโศก
พระอาจารย์ไพบูลย์ อภิปุณโณ วัดป่า....

จังหวัดหนองคาย
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม
พระครูอุดม ศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตธรรมวนาราม
พระอธิการทองคำ กาญจนวัณโณ วัดถ้ำบูชา
หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร วัดโคกอุดม (วัดป่าคำพระองค์)
พระครูสุนทรวิหารธรรม (พระอจ.แยง) วัดเจติยาคีรีวิหาร
พระครูโสภณญาณกิจ (หลวงพ่อฉลวย) วัดป่าบ้านโนนสว่าง
พระอาจารย์สมเดช อาจาโร วัดผาตากเสื้อ
พระอาจารย์นพดล ตปสีโล วัดอรัญญบรรพต

จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร
พระอธิการจำรัส ถ้ำพระนาใน
พระอาจารย์ทรงวุฒิ ธมมวโร วัดอาจาโรรังสี
พระอธิการสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่
พระอาจารย์สุภาพ ฉนุทชาโต วัดฐิติธรรมาราม (วัดเหวลึก)
พระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง

จังหวัดเลย
พระอธิการเผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่
พระราชสุเมธี วัดภูตูมวนาราม
พระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร วัดป่าภูแปก

จังหวัดชัยภูมิ
พระอาจารย์วิไลย์ เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก
พระครูสุวิมลภาวนาคุณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร
พระอธิการมนตรี คณโสภโณ วัดป่าซับผักกูด
พระอธิการเทียมศักดิ์ ชิตมาโร วัดสูงสุทธาวาส

จังหวัดมหาสารคาม
พระอาจารย์ชนะ อุตตมลาโภ วัดป่าโนนหมากอื้อ
หลวงพ่อสุรเสียง ปัญญาวชิโร วัดป่าเลิงจาน

จังหวัดบุรีรัมย์
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงค์สถาน
พระครูวิสุทธิภาวนา วัดกระสัง (วัดป่าอุดมธรรม)

จังหวัดนครราชสีมา
พระอาจารย์เพิ่ม กิตติวัฑฒโน วัดป่าสาลวัน
พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ
พระมหาธีรนาถ อัคคธีโร วัดป่าภูผาสูง
พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง
พระพล.อ.ดร.สมศักดิ์ ธัมมสัตติโก วัดป่าพิมาย

จังหวัดร้อยเอ็ด
พระครูบรรพต ธรรมรังสี วัดผาน้ำทิพย์

จังหวัดยโสธร
หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดหนองไคร้
หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน

จังหวัดเชียงใหม่
พระครูสังวรญาณโสภณ วัดถ้ำปากเปียงเชียงดาว
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก
พระอธิการวิทยา กิจจวิชโช วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน

จังหวัดพะเยา
พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม

จังหวัดพิษณุโลก
พระอธิการสมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม

จังหวัดเพชรบูรณ์
หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข วัดป่าซับคำกอง
หลวงพ่อจีรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล

จังหวัดอุทัยธานี
พระอาจารย์รุ้ง รุจจโน วัดหนองบำหรุ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [23.1.2551 | 20:48]

 

 
2  

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญ
งาน “บูชาคุณแผ่นดินไทย รวมดวงใจเทิดไท้องค์ราชันและบูรพกษัตริย์”
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญงาน “บูชาคุณแผ่นดินไทย รวมดวงใจเทิดไท้ องค์ราชันและบูรพกษัตริย์” โดยร่วมบริจาคปัจจัยในการเป็น

• เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยพระเถระ (ประมาณ 99 รูป)
• เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
• เจ้าภาพถวายค่ายานพาหนะ
• เจ้าภาพถวายภัตตาหาร (รวมพระติดตามประมาณ 120 รูป)
• เจ้าภาพโรงทาน (โปรดแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ ที่ โทร. 0 2549 3006 ,0 2549 3011)
• ทำบุญค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่าง
• ทำบุญผ้าป่าสงเคราะห์โลก

ร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร. 0 2549 3006 และ 0 2549 3011 หรือท่านสามารถโอนเงินผ่าน

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อบัญชี “บูชาคุณแผ่นดินไทยฯ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 453-1-24470-9 หรือ

• ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต - นครนายก คลอง 6 ชื่อบัญชี “บูชาคุณแผ่นดินไทยฯ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 480 - 0 - 09162 - 4

ผู้ประสานงาน
รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน โทร. 081-825-3365
รศ.อนุตร จำลองกุล โทร. 089-081-5867
รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ โทร. 081-829-8903
อาจารย์มาโนช บุญทองเล็ก โทร. 081-809-5383
รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร. 089-063-3863
คุณวันดี-คุณภาวนา รักษ์ประสงค์ (ร้านอมรินทร์)
คุณสมพิศ สิงห์สัตย์ โทร. 0 2549 3006
คุณอารมณ์ คุณาพรพิพัฒน์กิจ
โทร. 0 2549 3010, 0 2549 3011
โทรสาร. 0 2577 2357

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [24.1.2551 | 10:03]

 

 
3  แผนที่เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [24.1.2551 | 11:47]

 

 
4  กำหนดการ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เดือนกุมภาพันธ์ 2551

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [13.2.2551 | 20:20]

 

 
5  ด่วน ขอแก้ไขกำหนดการหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 ครับ

07.00 น.หลวงตามหาบัว ฉันจังหันเช้าที่วัดป่าภูริทัตตฯ เสร็จแล้วจึงออกเดินทางไปที่งานครับ


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ คาดว่า ท่านคงจะแสดงธรรมตามอัธยาศัย ที่วัดป่าภูริทัตตฯครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [22.2.2551 | 16:14]

 

 
6  

ข่าวการกุศล ศูนย์อบรมภาวนา สิริจันโท วัดบรมนิวาส
ทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน วันอาทิตย์ที่ ๓ ของทุก เดือน
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใส่บาตรพระกรรมฐาน ๑๙ รูป
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฟศจิกายน ๒๕๕๕ ใส่บาตรพระกรรมฐาน
วันอาทิตย์ท่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ใส่บาตรพระกรรมฐาน
โทรสอบถามได้ท่ ๘๑-๘๓๑๕๓๕๒

ผู้ตอบ :  พระวิมลศีลาจาร [21.9.2555 | 20:42]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก