ขอแจ้งข่าวญาติธรรม คุณตุ๊ก(ญาณภร เลิศชาญวุฒิ) ซึ่งได้ถึงแก่กรรมที่ จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.58 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป้อมแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม สวดพระอภิรรมเวลา 19.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.58 / ประชุมเพลิงวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค.58 เวลา 16.00 น.