ยอดกฐินวัดป่ากรรมฐาน 81 วัด ปี 2557 รวบรวมได้ 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) อนุโมทนาบุญ คลิกที่นี่