แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ประมวลภาพมุทิตาสักการะ 79 ปี หลวงตาสรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน จ. ยโสธร 6-7 มิถุนายน 2552

 


ประมวลภาพงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี หลวงตาสรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ต. ศรีฐาน อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2552 โดยค่ำวันที่ 6 มิถุนายน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเทศนา 2 กัณฑ์ ในเช้าวันที่ 7 มิถุนายน หลวงตาสรวง ใส่บาตรพระสงฆ์ ในตอนสายพระสงฆ์และญาตืโยมสรงน้ำหลวงตาสรวง

ในงานมีพระสงฆ์และญาติโยมมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ขอให้ท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

ผู้ส่ง : สุรพงษ์
[14.6.2552 | 13:42]

 
 
1  1. หลวงตาสรวง สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีฐานใน อายุครบรอบ 79 ปี

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:44]

 

 
2  2.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:45]

 

 
3  3.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:45]

 

 
4  4.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:45]

 

 
5  5.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:46]

 

 
6  6.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:46]

 

 
7  7. พระสงฆ์และญาติโยมร่วมขอขมาหลวงตาสรวง

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:47]

 

 
8  8.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:47]

 

 
9  9.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:47]

 

 
10  10.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:48]

 

 
11  11.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:48]

 

 
12  12.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:48]

 

 
13  13.

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:49]

 

 
14  14. หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน จ. บุรีรัมย์ ประธานสงฆ์

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:49]

 

 
15  15. หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม วัดกระดึงทอง จ. บุรีรัมย์

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:51]

 

 
16  16. หลวงปู่ประสาร สุมโน ยโสธร

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:52]

 

 
17  17. หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต วัดบูรพาราม สุรินทร์

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:52]

 

 
18  18. หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนม สกลนคร

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:53]

 

 
19  19. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:53]

 

 
20  20. หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:53]

 

 
21  21. หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิต สกลนคร

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:53]

 

 
22  22. หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง มุกดาหาร

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:53]

 

 
23  23. หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:54]

 

 
24  24 หลวงพ่ออุทัย ธมฺมวโร วัดภูย่าอู่ อุดรธานี

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:54]

 

 
25  25 หลวงปู่สมหมาย จิตฺตปาโล วัดภูถ้ำพระ ยโสธร

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:55]

 

 
26  26 หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร วัดคำพระองค์ หนองคาย

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:55]

 

 
27  27

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:55]

 

 
28  28 หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม เชียงราย

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:55]

 

 
29  29 หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อุดรธานี

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:56]

 

 
30  30 หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน วัดสันติกาวาส อุดรธานี

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:56]

 

 
31  31พระอาจารย์จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล เพชรบรูณ์

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:56]

 

 
32  32

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:57]

 

 
33  33

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:57]

 

 
34  34

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:57]

 

 
35  35

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:57]

 

 
36  36

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:58]

 

 
37  37

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:58]

 

 
38  38

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:58]

 

 
39  39

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:59]

 

 
40  40

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:59]

 

 
41  41

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:59]

 

 
42  42

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 13:59]

 

 
43  43

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:00]

 

 
44  44

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:00]

 

 
45  45

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:00]

 

 
46  46

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:00]

 

 
47  47

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:01]

 

 
48  48

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:01]

 

 
49  49

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:01]

 

 
50  50

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:01]

 

 
51  51

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:02]

 

 
52  52

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:02]

 

 
53  53

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:02]

 

 
54  54

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:02]

 

 
55  55

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:03]

 

 
56  56

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:03]

 

 
57  57

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:03]

 

 
58  58

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:03]

 

 
59  59

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:04]

 

 
60  60

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:04]

 

 
61  61

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:04]

 

 
62  62 หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก ชัยภูมิ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:04]

 

 
63  63

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:05]

 

 
64  64

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:05]

 

 
65  65 หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก ร้อยเอ็ด

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:05]

 

 
66  66

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:05]

 

 
67  67

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:06]

 

 
68  68

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:06]

 

 
69  69

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:07]

 

 
70  70

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:07]

 

 
71  71

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:07]

 

 
72  72 หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข วัดป่าซับคำกอง เพชรบูรณ์

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:07]

 

 
73  73

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:08]

 

 
74  74

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:08]

 

 
75  75

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:08]

 

 
76  76

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:08]

 

 
77  77

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:09]

 

 
78  78

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:09]

 

 
79  79

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:09]

 

 
80  80

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:09]

 

 
81  81

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:10]

 

 
82  82

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:10]

 

 
83  83

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:10]

 

 
84  84

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:10]

 

 
85  85

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:11]

 

 
86  86

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:11]

 

 
87  87

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:11]

 

 
88  88

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:11]

 

 
89  89

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:12]

 

 
90  90

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:12]

 

 
91  91

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:12]

 

 
92  92

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [14.6.2552 | 14:12]

 

 
93  

กราบเหล่าพระอริยคราจารย์ด้วยเศียรเกล้า..............


..ขอให้หลวงปู่อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพุทธศาสนิกชน เกิน 120 ปี


....ศิษย์วัดป่า ชาวบ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภมิ จ.101

ผู้ตอบ :  deaw [14.6.2552 | 18:57]

 

 
94  

นโมมหาสังฆัสสาปิ วิสุทสีลทิฐิโน

ผู้ตอบ :  ศิษย์วัดป่าเชียงใหม่ [15.6.2552 | 11:51]

 

 
95  

สาธุ สาธุ สาธุ ลูกขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธรในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2552ขอให้องค์หลวงปู่อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ลูกหลานไปนานๆ ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  จุ๋ม [15.6.2552 | 14:19]

 

 
96  

สาธุกับผู้มาร่มบุญทุกท่านคับ

ผู้ตอบ :  thanagonnm [15.6.2552 | 16:38]

 

 
97  

ได้เห็นหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร พระอริยะสงฆ์บ้านกุดแห่ ปลื้มมากครับ ท่านชราไปเยอะ จนจำแทบไม่ได้ ไม่ค่อยได้มีโอกาศกลับบ้านเท่าไหร่ ไปครั้งล่าสุดถวายผ้าป่า ช่วยสร้างเจดีย์ ที่วัดป่านาโพธ์ อยากจะหาโอกาสกลับบ้านไปใส่บาตรท่านอีกสักหลายๆครั่งจริงๆ

ผู้ตอบ :  จูล่ง [15.6.2552 | 16:46]

 

 
98  

ขออนุโมทนาด้วยคะ

ผู้ตอบ :  wn [15.6.2552 | 20:14]

 

 
99  

หน้าแตกละเอียดยับ เข้าใจผิดคิดว่า หลวงปู่บุญพิน เป็น หลวงปู่สิงห์ทอง มิน่า ทำไมถึงเกือบจำท่านแทบไม่ได้ เพราะเป็นคนละองค์นี่เอง เพิ่งสังเกตุว่า ท่านสองรูปหน้าตาคล้ายกันมาก แต่หลวงปู่สิงห์ทอง อายุพรรษามากกว่าทั้งหลวงปุ่สรวง และหลวงปุ่บุญพิน แต่ท่านดู ยังเหมือน 70 กว่า ทั้งๆที่ 85 ปีแล้ว เห็นรายชื่อในพระเถระที่ถูกนิมนต์มามีชื่อท่านด้วยก็มองหา สงสัยท่านคงมาไม่ได้

ผู้ตอบ :  จูล่ง [17.6.2552 | 09:13]

 

 
100  

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระอริยเจ้าทุกรูป ทุกองค์ กราบแทบเท้าองค์หลวงพ่อที่ได้เคยเมตตาลูก มาทำบุญบ้านให้พร้อมด้วยหลวงตาพวง ขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพธิ ร่มไทรให้ลูกหลาน เพื่อสรรพสัตว์ที่ยังเวียนวายตายเกิดได้ปฎิบัติธรรมให้กิเลศเบาบางลงบ้าง เจ้าคะ

ผู้ตอบ :  ราม 32 [17.6.2552 | 14:35]

 

 
101  

ขออนุโมทนาด้วยนะคะ สาธุ

ผู้ตอบ :  oxozia [19.6.2552 | 11:34]

 

 
102  

กราบนมัสการด้วยเศียรเกล้า

เห็นภาพแล้วอิ่มใจ อิ่มบุญ และขออนุโมทนาผู้ที่มีจิตใจบุญทั้งหลายได้เดินทางมาร่วมงานบุญของหลวงปู่ในครั้งด้วย ดิฉันก็ได้ไปร่วมงานซึ่งมีแต่ภาพประทับใจและได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ที่มีเนื้อนาบุญทุกองค์

ปลื้มใจจริงๆค่ะ และในโอกาสนี้ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้หลวงปู่ของลูกรักษาธาตุขันธ์ทั้ง 5 ให้แข็งแรง สุขภาพดี อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูก ลูกศิษย์ทั้งหลาย และขอให้มีอายุยืนยาว 120 ปี ด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  ต่าย [29.6.2552 | 14:28]

 

 
103  

สาธุครับ

อนุโมทนาบุญด้วย

ผู้รักธรรมอุบล

ผู้ตอบ :  คนอุบล [19.2.2553 | 13:49]

 

 
104  

เคยเข้าไปในวัดกับแม่จะไปกราบหลวงปู่สรวงแต่เพราะคงวาสนาน้อยไม่เจอใครเลยประตูวัดเปิดแต่เงียบมากไหว้เจดีย์แล้วก็กลับ ในปี 53 ถ้ามีโอกาสตั้งใจจะมางานหลวงปู่

ผู้ตอบ :  สุระสิทธิ์ ศ. [14.4.2553 | 10:08]

 

 
105  

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ผู้ตอบ :  เยาวภา [12.5.2553 | 10:54]

 

 
106  

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  ธนกฤต [13.5.2553 | 12:26]

 

 
107  

ขอกราบนมัสการหลวงตาด้วยเศียรเกล้า

ผู้ตอบ :  กนกพร [14.5.2553 | 13:24]

 

 
108  

กราบนมัสการหลงปู่ด้วยความเคารพด้วยเศียรเกล้า

ผู้ตอบ :  คนบ้านกระจาย หมู่ 1 [8.6.2553 | 17:16]

 

 
109  

ปลายเดือนสิงหา 52 ได้ไปกราบหลวงปู่สรวงมาและคุยธรรมมะกับท่านท่านได้บอกวิธีนั่งกรรมฐานที่ถูกต้องว่าดูที่กายของตนเองอย่างเดียวว่ามีอะไรบ้างเช่นตับไตไส้พุงไม่ต้องไปสนใจที่อื่น เสียดายอย่างเดียวทที่ไม่ได้เตรียมดอกไม้ไปกราบท่าน

ผู้ตอบ :  แมวจ๋า [23.8.2553 | 16:52]

 

 
110  

เห็นภาพเหล่าครูบาอาจารย์สายวัดป่าผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบแล้วน่าอนุโมทนา เคยไปกราบหลวงพ่อแต่นานแล้ว ได้ฟังธรรมของท่านด้วย ขอให้หลวงพ่อจงเป็นผู้มีความสุข เป็นที่พึ่งของสาธุชน ตลอดไป

ผู้ตอบ :  บูรพา บ้านใต้ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด [10.9.2553 | 23:07]

 

 
111  

กราบนมัสการหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า
อยากชมภาพวันเกิดหลวงปู่ปี 53 ค่ะ

ผู้ตอบ :  คนบ้านนาซอ [18.10.2553 | 19:05]

 

 
112  

กราบอนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สรวงทุกท่านครับ

ผู้ตอบ :  คุณตฤณ [7.12.2553 | 18:38]

 

 
113  

กราบนมัสการหลวงปู่ทุกรูป แม้จะช้าไปนิด ด้วยจิตที่เป็นกุศล
กราบอนุโมทนาบุญกับศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่

ผู้ตอบ :  ธัญญ่า [31.12.2553 | 07:55]

 

 
114  

ขอกราบนอบน้อมแด่หลวงตาสรวง องค์เอกแห่งพระกรรมฐาน ท่านเป็นร่มโพธิทองมิ่งขวัญชาวยโสธร ขอกราบนอบน้อม แด่พระอริยเจ้าแห่งลุมน้ำชี

ผู้ตอบ :  ศรัทธาธรรม [17.1.2554 | 10:58]

 

 
115  

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาขอถวายแด่พระอริยสงฆ์ทุกรูปให้ดำรงขันธ์เป็นเอกอริยสงฆ์แก่ผู้ศรัทธาธรรมต่อไป สาธุ......

ผู้ตอบ :  ธนภร เทมะธนานนท์ ปัญญาภรณ์ พิกุล [31.1.2554 | 14:57]

 

 
116  

วันพรุ่งนี้จะไปกราบนมัสการหลวงปู่สรวง

ผู้ตอบ :  จักรพงษ์ [18.3.2554 | 20:07]

 

 
117  

สาธุ สาธุ สาธุ

จุมพต

ผู้ตอบ :  จุมพต [31.3.2554 | 14:05]

 

 
118  

ผมอยากพาแม่ผมไปกราบหลวงปู่แต่เมื่อก่อนแม่เคยพาไปกราบหลวงปู่ที่วัดบ้านนาซอ
ผมครอบครัวแม่โงน

ผู้ตอบ :  ครอบครัวแม่โงน(พิมพา) [6.4.2554 | 04:32]

 

 
119  

ขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้ไปร่วมงาน

ผู้ตอบ :  จากคุณศักดิ์สิทธิ์-สมปอง บุญเอก และครอบครัว [17.4.2554 | 17:42]

 

 
120  

อนุโมทนาสาธุครับ

ผู้ตอบ :  เศกสรรค์ [20.4.2554 | 10:29]

 

 
121  

ขออนุโมทนา สาธุ [ส.ณ. วิระพันธ์ จันใด]

ผู้ตอบ :  เตอร์ [9.5.2554 | 09:31]

 

 
122  

อนุโมทนาบุญ

ผู้ตอบ :  สาธุ [23.5.2554 | 20:32]

 

 
123  

กราบนมัสการหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า
รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้ไปร่วมงานนี้ ทั้งที่กระผมเองก็เป็นคน อ.ป่าติ้ว โดยกำเนิด แต่หารู้ไม่ว่ามีพระอริยะเจ้าที่สูงส่งด้วยบุญญาบารมีพำนักอยู่ในพื้นที่ ต่อไปผมจะเข้าไปกราบหลวงปู่บ่อยๆ และจะเข้าไปล้างห้องน้ำที่วัดหลวงปู่เรื่อยๆ ถ้ามีโดอกาส เพราะเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้เข้าไปล้างห้องน้ำในวัดหลวงปู่ และก็ได้กราบหลวงปู่ รู้สึกอิ่มเอิบใจมาก จนมิอาจจะลืมความรู้สึกนั้นได้
กระผมได้เห็นภาพอันน่าปลื้มปีติแล้วก็ขออนุโมธนาบุญกับผู้ที่ไปร่วมงานด้วยนะครับ
ขอให้หลวงปู่จงมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวยโสธร อีกทั้งคนไทยทั้งประเทศ ไปนานๆ โอกาสหน้าผมจะเข้าไปล้างห้องน้ำในวัดของหลวงปู่อีกครั้งให้ได้ครับ

ผู้ตอบ :  เด็กบ้านโคกนาโก [30.5.2554 | 14:50]

 

 
124  

อยากบวชตลอดชีวิตครับ

ผู้ตอบ :  เจษฎา โพธิยอง [1.7.2554 | 12:00]

 

 
125  

ขอ คอม เม้น เป็น ครั้ง ที่ 2 กราบอนุโมทนา มิ รุ ว่า ปี นี้ จะ ได้ ไป หรือ เปล่า เพราะ ปี ที่ แล้ว มะ ได้ ไป ปี นี้ ว่า จะ ไป แต่ ต้อง มา ติด เรียน ทั้งเรียนเทศ ทั้งเรียนนักธรรม และก็ เรียนบาลี

ผู้ตอบ :  สาม เณร วิระพันธ์ จันใด น.ธโท ป.ธ1-2 [6.7.2554 | 16:14]

 

 
126  

สาธุ จาก [ทีน] ด.ญ.จิริตา แสงส่อง

ผู้ตอบ :  จิริตา แสงส่อง [9.7.2554 | 15:33]

 

 
127  

กราบนมัสการพระคุณเจ้า สาธุอนุโมทนาบุครับ

ผู้ตอบ :  เอ็ม [8.8.2554 | 14:21]

 

 
128  

ขออนุโมทนาบุญด้วยน่ะเจ้าค่า ดิฉันก็เคยไปกราบหลวงปู่ที่วัดและได้นำพระธาตุไปถวายหลวงปู่ด้วย หลวงปู่เป็นพระสงฆ์ ที่ควรเคารพกราบไหว้ เหมือนในบทสวดที่พระพุทธคุณ เวลาสวดมนต์บทนี้ก็จะระลึกถึงท่าน และหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ท่าน อื่น ๆ ด้วย ใจจริงอยากไปกราบท่านอีก แต่ด้วยพละกำลังและหนทางทำให้ ไปยากเหลือเกิน แต่ถึงอย่างไรก็จะระลึกถึงท่านอยู่ในใจเสมอ
กราบนมัสการด้วยความศรัทราอย่างสูง

ผู้ตอบ :  แมวโคราช [23.8.2554 | 10:36]

 

 
129  

ขอนมัสการสักการะหลวงปู่ บูชาคุณพระรัตนตรัย

ผู้ตอบ :  นัท หน่อย [7.9.2554 | 12:41]

 

 
130  

สาธุ ดวงธรรมที่ยังไม่ดับ ถ้ามีบุญถึงหลวงปู่คงได้ไปกราบ

ผู้ตอบ :  นาย ภานุพล เทพดู่ [1.1.2555 | 15:27]

 

 
131  

สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  keaw [2.2.2555 | 11:16]

 

 
132  

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

งดงามจัง สาธุค่ะ

ผู้ตอบ :  โสภณา [13.2.2555 | 16:25]

 

 
133  

กลับบ้านปีนี้จะไปกราบหลวงปู่ให้ได้ครับ

ผู้ตอบ :  ชัยวัต [7.5.2555 | 18:45]

 

 
134  

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :   [25.5.2555 | 10:29]

 

 
135  

กราบนมัสการหลวงปู่

ผู้ตอบ :  เรองชัย [5.6.2555 | 11:04]

 

 
136  

ได้มีโอกาสไปกราบองค์หลวงปู่สรวงมาโดยไม่คาดคิด พอจิตนึกอธิฐานว่าอยากที่จะไปขอกราบองค์หลวงปู่ เมื่อเดินทางจากกรุงเทพฯไปๆถึงประมาณ19.25 น. ชาวบ้านบอกหลวงปู่ไม่อยู่ แต่ด้วยดวงจิตที่คิดว่าเมื่อได้ไปแล้วก็ขอเข้าไปกราบถวายปัจจัยบำรุงธาติขรรค์องค์หลวงปู่ถึงไม่เจอก็ไม่เป็นไร

แต่มิเป็นเช่นนั้นไม่เห็นหลวงปู่นั่งอยู่ในกุฎิจึงพากันเข้าไปกราบขอบารมีหลวงปู่ และสิ่งที่ได้ในวันนั้นก็คือการปลื้มปิติและหลักคำสอนของหลวงปู่ที่ท่านเทศน์สรุปว่า "ศิล 5 ก็ไปนิพพานได้" แต่ต้องบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ต่างปลื้มปิติและคิดว่าความตั้งใจที่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษยืแล้วยังได้มีโอกาสกราบครูบาอาจารย์เป็นบุญกุศลที่มิอาจเปรียบได้เลย

จึงขอตั้งมั่นในพุทธศาสนาและจะช่วยยกันรักษาพุทธศาสนานี่ไว้ตราบเท่าที่มีสังขารทั้ง 5 นี้อยู่ ชาวยโสธรโชคดีนะที่มีครูบาอาจารย์หลาย ๆ ที่ท่านให้โอกาสชาวพุทธ ได้ทำบุญทำทาน ขออนุโมทนาด้วยนะค่ะ

ผู้ตอบ :  ศิลีพร เทียนประภาสิทธิ์ [14.6.2555 | 12:26]

 

 
137  

กระผมเคารพนับถือครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานมากครับ

ผู้ตอบ :  ส.โคราช [22.6.2555 | 05:40]

 

 
138  


กลับไปเยี่ยมบ้านคริาวหน้า ข้าพเจ้านายอานนท์ ขอตั้งจิตอธิฐาน ขออานิสงส์การที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจรักษาศีล 5 ตลอดไปจนกว่าอายุจะสิ้น ขอให้ไดพาครอบครัวไปกราบหลวงป่ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  อานนท์ ชานุวัฒน์ [27.7.2555 | 21:28]

 

 
139  

ไม่ว่าใครก็ไม่อาจก้าวล่วงพ้นความตายไปได้ ความตายติดอยู่กับเราทุกเวลา แม้ว่าเราอายุอาจจะยังดูหนุ่ม ยังสาว แต่ถ้าหากเราได้ทบทวนสักนิด อายุคนเรานี้สั้นนัก บางคนยังไม่ได้ลืมตาดูโลก ความตายก็มาถึงแล้ว เราทุกคนไม่ควรประมาท หมั่นสร้างบุญกุศล เผื่อว่าวันหนึ่งเมื่อความตายมาถึง ภพหน้าเราอาจจะไม่ได้กลับมาสร้างบุญกุศลก็อาจเป็นได้

ผู้ตอบ :  อานนท์ ชานุวัฒน์ [28.7.2555 | 15:28]

 

 
140  

บุญกุศล ย่อมนำพาสรรพสัตว์ หลุดพ้นจากการเวียนว่าย ตายเกิด ผู้สร้างแต่บุญกุศล ย่อมเจริญทั้งโลกนี้แลโลกหน้า ขออนุโมทนาบุญกุศล กับผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านครับ

ผู้ตอบ :  อานนท์ [28.7.2555 | 19:44]

 

 
141  

สาธุ

ผู้ตอบ :  vanchai [15.10.2555 | 16:12]

 

 
142  

เมื่อวันที่ 6 ที่ผ่ามาได้มีโอกาสผ่านไปที่วัด แต่ยังไม่ได้กราบนมัสการหลวงปู่ รีบเดินทางไปวัดป่าหนองไคร้ เชื่อว่าอีกไม่นานจะไปกราบขอพรหลวงปู่ จากที่อยู่กระผมทำงานไปยังวัดไม่ไกลครับแค่ 560 ก.ม.ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อพลังศรัทธา ครับ

ผู้ตอบ :  vanchai [15.10.2555 | 16:36]

 

 
143  

วันนี้เดินทางไปกราบหลวงปู่มา รู้สึกดีมากท่านคุยเก่งมากครับ ท่านคุยหลายเรื่องเรื่องของสุขภาพท่านไม่ค่อยดีท่านบอกว่าเหนื่อยง่านเดินไปได้ไม่ไกลต้องพักแล้วแต่ท่านก็ยังนั่งคุยอยู่นานเหทือนกัน ครับ ได้ของดีมาด้วยครับเป็นล็อกเก็ต รูปหลวงปู่ครับ ดีใจจริงๆ ครับหลวงปู่ใจดีมากๆ ครับ

ผู้ตอบ :  ประมาณ [17.10.2556 | 21:42]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก