แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
มติวัดหนองป่าพง ให้ตัดวัดนาป่าพง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ออกจากสาขาวัดหนองป่าพง

 ผู้ส่ง : wat-nong-pah-pong
[5.7.2553 | 19:27]

 
 
1  

วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 21:15:05 น. มติชนออนไลน์


ตัด"วัดนาป่าพง"จ.ปทุมธานีพ้นสายปู่ชา หลังสวดพระปาฏิโมกข์แค่150ข้อ


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม รายงานข่าวจากวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี แจ้งว่า วัดหนองป่าพงได้ออกแถลงการณ์รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ความว่า กรณีวัดนาป่าพง ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีพระอธิการคึกฤทธิ์ โสตถิผโล เป็นเจ้าอาวาส ได้กระทำสังฆกรรมทางพระวินัย โดยสวดพระปาฏิโมกข์เพียง 150 ข้อ เป็นที่ทราบกันแล้วนั้น จนถึงปัจจุบัน พระอธิการคึกฤทธิ์ ได้กระทำสังฆกรรมทางพระวินัย โดยสวดพระปาฏิโมกข์เพียง 150 ข้อ เหมือนเดิม ไม่สามารถที่จะกระทำตามมติของคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงได้ ที่ประชุมจึงมีมติรับทราบให้ตัดวัดนาป่าพง โดยมีพระอธิการคึกฤทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส ออกจากสาขาวัดหนองป่าพง ถือว่าการกระทำใดๆ ของพระอธิการคึกฤทธิ์ อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย ทางคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


อนึ่ง วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าสายปฏิบัติ ที่ก่อตั้งโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1278332150&grpid=03&catid=

ผู้ตอบ :  ข่าวจากมติชน [6.7.2553 | 08:09]

 

 
2  

วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นเจ้าอาวาส

ส่วนวัดนาป่าพง ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี คึกฤทธิ์ โสตถิผโล เป็นเจ้าอาวาส

ชื่อวัด คล้ายกัน อย่าสับสน (วัดหนองป่าพง หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นครูบาอาจารย์

การตั้งชื่อวัด ถ้าลูกศิษย์มีความเคารพครูบาอาจารย์อย่างถึงที่สุด เค้าจะไม่ตั้งชื่อวัดแบบนี้

พระรูปนี้นี้มีอะไรแปลกพิลึกพิศดารไปจากสายหลวงพ่อชาและหลักปฏิบัติอีกเยอะ ขออุบใว้ก่อน!

แต่บอกใบ้ให้นิดนึง พระรูปนี้ พระโชว์ห่วย ใบลานเปล่าทั้งแท่ง

ผู้ตอบ :  คหบดีบุตร น้ำไหลนิ่ง [6.7.2553 | 08:13]

 

 
3  

พระธรรมเทศนา "ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่"
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ณ สวนแสงธรรม

ปริยัติ - ปฏิบัติ - ปฏิเวธ

ปริยัตินั้นคือแปลนการก่อสร้าง ต้องนำออกมาปฏิบัติ ด้วยการใช้ ศีล สมาธิและภาวนา
ฟาดเข้าไป บ้านหลังนี้จึงจะเสร็จสมบูรณ์แบบ ผล (ปฏิเวธ) ก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ นับ
ตั้งแต่วางรากขึ้นมา

พระพุทธองค์ทรงสอนขึ้นมาก็เพื่อให้ได้บรรลุมรรค ผล นิพพานกัน เมื่อจบแล้วก็ไม่ต้อง
ถามใคร ดังนั้น อย่าแบกเอาปริยัติไว้เฉยๆ

หลวงตาเองก็ฟัดกับกิเลสมาแล้ว ทุกข์ที่สาหัสที่สุดในชีวิตก็คือการฆ่ากิเลส
บ้านหลังนี้สมบูรณ์แบบแล้วด้วยศีล - สมาธิ - ธรรมธาตุ

เรื่อง มรรค ผล นิพพาน นั้น พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงให้ถามกัน

ส่วนเรื่องทุกข์นั้น จะเป็นมหาเศรษฐีหรือคนตามท้องไร่ท้องนา ที่จริงก็ล้วนทุกข์ไม่ได้
แตกต่างกัน ที่มีตึก บ้าน ใหญ่โตหรูหราฟู่ฟ่า ก็ล้วนหลอกตาทั้งสิ้น ที่แท้ธรรมนำกลับ
มาให้เห็นว่าเป็นหนี้กองโตต่างหาก

ถ้าหากเค้ามีรถ ๒ คัน เราก็จะอยากมี ๓ คัน ใครมีอะไร เราก็อยากมีให้ดีกว่า มากกว่า
แพงกว่า ก็ทุกข์ แต่ถ้าหากไม่หา ไม่ดิ้น เอาแค่พออยู่พอกิน ก็ไม่ทุกข์ ธรรมะจับทะลุ
ไปหมด ตึกหรือบ้านใหญ่โตหรูหรานั้น ถ้ามองด้วยธรรมะแล้ว ที่แท้ก็คือมหันตทุกข์

สรุปว่า มีแปลน ก็ต้องก่อสร้าง จึงจะได้ตึกรามบ้านช่องออกมา
แต่ศาสนาตอนนี้มีแต่แปลน (ปริยัติ) แต่ไม่มีการก่อสร้าง จบปริยัติก็ถือว่า
ถึงมรรคผล ซึ่งอาจทำให้เกิดกิเลสเพิ่มด้วยซ้ำว่านี่ฉันจบชั้นนั้น ชั้นนี้
เป็น "ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่" เป็นต้น ดังนั้น ต้องมีทั้ง
ปริยัติ - ปฏิบัติ - ปฏิเวธ จึงจะสมบูรณ์แบบ

ผู้ตอบ :  พุทธโอษฐ์ พุทธโฆษณ์ พุทธวจน ปริยัติสมบูรณ์แบบ [6.7.2553 | 09:30]

 

 
4  

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ใบลานเปล่าๆ หัวโล้นเปล่าๆ

พวกปฏิบัติส่วนมากจะมีอยู่ตามวงกรรมฐานนะ จิตสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เพราะท่านปฏิบัติ
ก็ไม่มีที่ไหนแบกคัมภีร์ไปด้วยปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ แบกคัมภีร์ไปก็หลังหักเฉยๆ
ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์แหละ เขาว่าใบลานเปล่า ใบลานเปล่า โปฐิละ
พระพุทธเจ้าท่านเห็นนิสัยองค์นี้สามารถที่จะบรรลุธรรม พระโปฐิละ
แล้วกำลังเพลินสอนอรรถสอนธรรมให้โลกสงสารอยู่
พระองค์เล็งเห็นอุปนิสัยสามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพาน
พอไปหาท่านก็ใส่ปัญหาเลย โปฐิละๆ โปฐิละ แปลว่าใบลานเปล่า เรียนเปล่าๆ หัวโล้นเปล่าๆ บวชเปล่าๆ กินข้าวชาวบ้านเปล่าๆ เข้าใจไหม มีแต่เปล่าๆ โปฐิละ

ผู้ตอบ :  ศิษย์กรรมฐาน [7.7.2553 | 02:19]

 

 
5  

กรรมฐานแท้ท่านไม่โชว์
กรรมฐานเทียมท่านชอบโชว์ เที่ยวไปโชว์ที่นั่นโชว์ที่นี่ นี่แหละโชว์ห่วยขนานแท้

กรรมฐานแท้ มีธรรมสู้กับกิเลส
กรรมฐานเทียม มีกิเลสถ่มกิเลส แบกความจำเอามาอวดโลกสงสาร

กรรมฐานแท้ เขาเอาธรรมะความจริง
กรรมฐานเทียม เอาแต่ความจำ

ครูบาอาจารย์ท่านสำเร็จธรรม เพราะท่านเอาธรรมสู้กับกิเลส
ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้เอาธรรมสู้กับกิเลส
แต่นี่ เก่งเกินครูบาอาจารย์ หางกิเลสก็เลยโพล่ให้โลกรู้ ว่าแค่กรรมฐานโชว์ห่วย 150

ผู้ตอบ :  ก็แค่กรรมฐานโชว์ห่วย 150 [8.7.2553 | 15:56]

 

 
6  

ส่วนหนึ่ง...จากพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526
มีชื่อธรรมว่า "ปรับใจให้สัมผัสธรรม"

ผู้ตอบ :  กรรมฐานอย่าติดตำรา...จะตายเปล่า [10.7.2553 | 04:46]

 

 
7  

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
เทศน์อบรมพระ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526
มีชื่อธรรมว่า "ปรับใจให้สัมผัสธรรม"

"ธรรมมีอยู่กับทุกคน จำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่แบบแผนตำหรับตำราอย่างเดียวเท่านั้น ธรรมมีอยู่ทั่วไป ความจริงมีอยู่ทั่วไป กิเลสมีอยู่ทั่วไป ทำให้เกิด-เกิดได้ทั้งนั้น ไม่ต้องไปดูตำรากิเลสก็เกิด ไม่ต้องไปดูตำราธรรมก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรม พิจารณาให้เป็นไปในแง่ของกิเลสไม่ต้องดูตำราก็เกิดกิเลส ธรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตนี้มันมากยิ่งกว่าเป็นไหน ๆ แตกแขนงออกไปมีสิ้นสุดเมื่อไร อันนี้พระคันถรจนาจารย์ท่านก็จดจารึกกันไว้อย่างนั้นพอประมาณตามกำลังของท่าน และตามกำลังของผู้ที่จดจารึกเท่านั้น ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ ความรู้อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมีกำหนดเมื่อไร ไม่มี แตกแขนงกันออกไปไม่มีขอบเขต
ดังพ่อแม่ครูบาจารย์ท่านพูด ที่เราเขียนไว้ในการโต้ตอบปัญหานั่นดูเอาซิ ธรรมเกิดได้ทุกเวล่ำเวลา ท่านจึงพูดว่า ธรรมที่มีในคัมภีร์นี้เหมือนกับน้ำในตุ่มในไหเท่านั้น ไม่ได้มากมายอะไร ที่นอกคัมภีร์น่ะซิเหมือนน้ำในท้องฟ้ามหาสมุทร ฟังซิ จิตนี่มีขอบเขตเมื่อไร เมื่อถึงเวลารู้แล้วมันกระจายออกไปหมดเลย จะเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของจิตประเภทนี้ล่ะ จิตประเภทนี้ไม่ได้เป็นผู้ต้องหา ไม่ได้ถูกกักขังนี่ แหวกว่ายหัวหางกลางตัวได้สุดเขตสุดแดนของโลกธาตุจะว่าไง จะเอามาพูดอะไร 84,000 พระธรรมขันธ์ ท่านกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้น
ให้รู้ขึ้นภายในของผู้ปฏิบัติซิมันถึงชัดเจนว่ะ อย่างพระพุทธเจ้าสอนโลก รายนี้เข้ามาเป็นรายหนึ่ง รายนั้นเข้ามาเป็นอย่างหนึ่ง มีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านราย มันเหมือนกันเมื่อไรนิสัยคน การแสดงธรรมจะไปแสดงแบบเดียวกันได้เหรอ รายไหนมานิสัยอย่างไรมาก็ต้องตอบอย่างนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ผู้นั้น เหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้นั้นได้รับประโยชน์ ผิดกันไปเปลี่ยนกันไปเป็นราย ๆ กันเลย ธรรมะของท่านท่านไม่ได้ไปค้นหาคว้ามาจากไหนแหละ พอทางนั้นพับทางนี้ขึ้นรับแล้ว มีอยู่กับนี้แล้ว นอกจากไม่นำออกใช้ตามเหตุการณ์เท่านั้น เมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็นำออกใช้ทันที ๆ ท่านจะไปคว้ามาจากไหนคว้าไม่ทัน ถ้าไปหาคว้าแล้วไม่ทัน ตายทิ้งเปล่า ๆ มีอยู่กับใจหมดแล้ว ค้าไม่คว้าก็อยู่กับนั้นเลยจะว่าไง ถืออยู่กับมือแล้วจ้วงเข้าไปเลยจะว่าไง แทงเข้าไปเลยซิ
ตัวเราเท่าหนูแต่มันอาจหาญพูดนี่นะเรื่องเหล่านี้ อาจหาญตรงที่จิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่างั้นเลย ถ้าลองจิตได้พ้นจากความเป็นผู้ต้องหา พ้นจากความถูกกักขังแล้ว มีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่างั้นเลย เว้งว้างไปหมด รู้ไปได้หมด พูดไปได้ทั้งนั้น มันก็รู้ได้ชัดนี่"

ผู้ตอบ :  จิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหา...อย่าเอาตำรามากักขังจิต [10.7.2553 | 05:42]

 

 
8  

ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนิน มีแบบมีฉบับคงเส้นคงวา...ดีแล้ว
ดำรงตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านทรงวางไว้...ดีแล้ว

แต่พระสมัยใหม่...
ออกจากสำนักครูบาอาจารย์แล้ว กลับเพิกเฉย ละทิ้งแบบฉบับที่งดงาม
ไปค้นตำรา คว้าคัมภีร์ ยึดเอาตัวหนังสือ...
ว่าเป็นคำสอนตรงจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์
ลืมครู ลืมอาจารย์ ที่ท่านพาดำเนิน

ลืมไปว่า...พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างไร...
ท่านสอนว่า...อย่าเชื่อท่าน...เพราะท่านเป็นศาสดา
ท่านสอนว่า...อย่าเชื่อท่าน...เพราะอ้างเอาว่า...เป็นคำสอนของท่าน...ทั้งที่ฟังสืบ ๆ กันมา
ท่านสอนว่า...อย่าเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
แต่ให้เชื่อเพราะ...ตนได้ลงมือกระทำ...และเห็นผลจริง...จากการที่ตนได้ลงมือกระทำจริงแล้ว

โปรดอย่าลืมว่า...พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ยึดคัมภีร์เป็นทางดำเนิน
แต่ท่าน...ยึดการปฏิบัติจริง...ค้นคว้าหาธรรมจริง...จากภายในจิต...ของตน
เมื่อ...ไม่ปฏิบัติจริง...ไม่ค้นคว้าหาธรรมจริง...จากภายในจิต...ของตน
แล้ว...จะไปเชื่อ...ไปยึดว่า...เป็นธรรมแท้ ธรรมจริง อันเป็นธรรมวิสุทธิ์ไปได้อย่างไร

ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนิน...จนเห็นผลประจักษ์...และมีวัตถุพยาน...
อันแสดงให้เห็นผล...จากการนำพาปฏิบัติธรรม จากใจของท่านให้ประจักษ์ตา ประจักษ์ใจ
แต่ท่านผู้ผ่านสำนักครูอาจารย์...กลับแค่ผ่าน...ไม่สะดุดตา...กระตุ้นเตือนจิตใจ...กันบ้างหรือไร
หรือเพียงเห็นว่า...สิ่งนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติธรรมของท่าน
ธรรมของเรา...ต้องเปิดตำรา...หาเอาเอง

ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้คว้าเอาธรรมจากภายในใจ...เพราะกิเลสผังอยู่ในจิต...
เมื่อไม่สังหารกิเลสภายในจิต...
กิเลสก็ทำให้หลง...กิเลสก็กล่อมจิต...ให้เพลิดเพลินกับธรรม...อันเป็นของท่าน...ผ่านตัวหนังสือ...
หาใช่ธรรมแท้...ธรรมของจริง...
ที่ปรากฏ...และออกจากจิต...ที่ผ่านการชำระกิเลส...ของตัวเราเอง...ก็หาไม่

จึงเป็นมิจฉาทิฐิ...ความเห็นผิด...ของตน
เมื่ออำนาจกิเลส...อำนาจมิจฉาทิฐิ...แสดงตัว...จึงเกิดปัญหา
สร้างเรื่อง...สร้างปัญหา...ให้หมู่ให้คณะ...ไม่ยอมรับ

ทั้งที่คณะสงฆ์ทั้งประเทศเขาสวดปาฏิโมกข์ 227 ข้อ
แต่มีเพียงสำนักเดียว...กระทำแปลก แยก...สวดปาฏิโมกข์ 150 ข้อ
แล้วอีก 77 ข้อ ละ...ทิ้งไปไหน...
แต่งตำราใหม่...หลังกึ่งพุทธกาล...หรืออย่างไร...

ผู้ตอบ :  กรรมฐานสมัยใหม่...หาแต่...ทางลัดทางสั้น... [10.7.2553 | 09:05]

 

 
9  

หลวงตามหาบัวท่านเทศน์ว่า กรรมฐานแบบนี้ก็แค่หนอนแทะกระดาษ

หากผู้เทศน์เป็นกรรมฐานแบบลูบคลำตามตำรับตำราซึ่งเป็นหนอนแทะกระดาษ ผู้ฟังก็ไม่ถึงใจ แม้ผู้เทศน์ก็ไม่ถึงใจ เพราะหาความจริงจากเจ้าของผู้เทศน์ไม่ได้..

ผู้ตอบ :  โชว์ห่วยหนอนแทะกระดาษเอ้ย [11.7.2553 | 18:58]

 

 
10  

พระคึกฤทธิ์สอนพระพุทธพจน์จริงหรือ???
http://pantip.com/topic/31151151
http://pantip.com/topic/31151151

ผู้ตอบ :  สมาชิกจากpantip [24.10.2556 | 21:32]

 

 
11  

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิพโล วัดนาป่าพง
http://pantip.com/topic/31137392
http://pantip.com/topic/31137392

ผู้ตอบ :  สมาชิกจากpantip [24.10.2556 | 21:35]

 

 
12  

พระคึกฤทธิ์โง่จริงหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์!!!???
http://pantip.com/topic/31151314
http://pantip.com/topic/31151314

ผู้ตอบ :  สมาชิกจากpantip [24.10.2556 | 21:36]

 

 
13  

ต่อไปนี้ จะฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าต้องเสียเงิน
http://pantip.com/topic/30530880
http://pantip.com/topic/30530880

ผู้ตอบ :  สมาชิกจากpantip [29.10.2556 | 13:37]

 

 
14  

สงสัย
ก่อนบวช ต้องมีครูบาอาจารย์
บวชอยู่ ตอนนี้ อาจไม่มีครูบาอาจารย์
คำถาม
แล้วที่ไปกราบครูอาจารย์ ๆ ท่านถือ ปาติโมกข์ 150 ฤา
ถ้าเช่นนั้น แปลว่า ตั้งแต่ องค์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ฯลฯ
ท่านถือปาติโมกข์ 227 ผิดฉะนั้นฤา
แล้วในเมื่อผิดเช่นนั้น แล้วไปเป็นลูกศิษย์ ได้ยังไง เป็นทำไม
แล้วไปขอบวชกับท่านทำไม ในเมื่อครูอุปัชฌาย์ท่านก็ถือ 227
ถ้างั้นแปลว่า ตอนเริ่มต้นที่บวชมา เมื่อผิดแล้ว ที่ท่านบวชอยู่ขณะนี้ ก็ต้องเป็นโมฆะ ด้วย เน๊าะ???!!!!!
สงสัย

ผู้ตอบ :  กรรมฐานนิรนาม [21.11.2556 | 10:02]

 

 
15  

กรรมฐานโจกแก้วแถวธรรมบ่เตื้องต่อ กรรมฐานพ้อว้อมาขี้ให้หมู่เหม็น
เขาก็ลือมันแหล่วกรรมฐานหมูเถื่อน ได้อาหารอยุ่ท้องนอนมุ้งนั่งธรรม
(ยอดคำสอน หลวงปุ่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)

ผู้ตอบ :  wichian onsri [23.11.2556 | 23:25]

 

 
16  

ศิษยานุศิษย์ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เค้ารู้กันทั้งบางว่ากำมะลอรูปนี้เป็นยังไง
ยกเว้นผู้มาใหม่ ปัญญาน้อย เข้าไปติดแห อวิชชา

ครูบาอาจารย์ท่านกล่าว "มันภาวนาเป็นซะที่ไหน อำนาจกิเลสของมันจะค้นหาธรรมะความจริงจากการภาวนายังไม่ได้ ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติภาวนาสำเร็จธรรมไปกันหมดแล้ว มันยังมาอวดรู้อวดฉลาดเกินพระพุทธเจ้า"

ผู้ตอบ :  เอวัง [9.12.2556 | 07:41]

 

 
17  

วิธีดูพระกรรมฐานแท้ ง่ายนิดเดียว
มีครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานท่านไหน กล่าวถึงหรือไม่

วิธีดูพระกรรมฐานที่เป็นพระอริยะ ง่ายนิดเดียว
ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน ทุกท่านจะเคารพกล่าวถึงและเชื่อมั่นในอรรถธรรม
ของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จธรรม

วิธีดูพระกรรมฐานแท้ กับ พระกรรมฐานเทียม
ตัวเองยังปฏิบัติเอาตัวเองไม่รอด แต่ดัดจริตอวดภูมิไปสอนธรรมชาวบ้าน

แมงเม่าเอาเวลาทั้งชีวิต ไปศรัทธากับคนที่ยังเอาตัวเองไม่รอด แต่อวดภูมิรู้
ทั้งสงสาร ทั้งสมเพช ทั้งเวทนา กับคนโง่เหล่านี้

พระกรรมฐานแท้เป็นที่พระอริยะ มี แต่หากันไม่เจอ
เพราะกรรมเป็นที่ตั้ง ของแต่ละบุคคล

มีแต่คนใหม่ๆ เข้าไปติดร่างแห่อวิชชา ที่อวดตัวเองว่ารู้จริง แต่กลับไม่เคยปฏิบัติจริงๆ
มันน่าขำ สำหรับคนปฏิบัติธรรมที่มองเห็นสิ่งจอมปลอมกำลังอวดอ้างสรรพคุณตัวเอง

อวดรู้ อวดเก่ง อวดต้วเองรู้ยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จธรรม
พระรูปนี้ ลองลากมันเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จธรรมสิ

คงได้ตาว่าง ใจสว่าง กันนะ

ผู้ตอบ :  กรรมฐาน [9.5.2557 | 06:46]

 

 
18  

อ่านไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะตามัวๆยังไงไม่รู้แต่ก็จะพยามอ่านค่ะ

ผู้ตอบ :  แสงจันทร์ ดังดี [29.3.2558 | 19:56]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก