แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ทริปกฐิน4 วัดใหม่บ้านตาล งานมุทิตา 80ปี หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ ทำบุญ 9วัดป่ากรรมฐาน 4–6 พ.ย.54

 

วัดถ้ำสหายฯ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี (หลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง อุดรธานี (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน สกลนคร (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ)
วัดเหวลึก อ.สว่างแดนดิน สกลนคร (หลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม / พระอาจารย์สุภาพ ฉนฺทชาโต)
วัดป่าโนนแสนคำ อ.เจริญศิลป์ สกลนคร (หลวงปู่เนย สมจิตฺโต)
วัดป่าบ้านหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน สกลนคร (หลวงปู่เคน เขมาสโย)
วัดผาเทพนิมิต อ.นิคมน้ำอูน สกลนคร (หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ)
วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง มุกดาหาร(หลวงปู่อ้ม สุขกาโม)
วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)


วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554
06.00 น. ถึงวัดถ้ำสหาย กราบนมัสการและใส่บาตรหลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร
10.00 น. ออกเดินทาง
10.45 น. ถึงวัดป่าบ้านตาด กราบอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว
12.30 น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล รับประทานอาหารกลางวัน กราบนมัสการหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ
14.00 น. ร่วมพิธีทอดกฐิน
15.30 น. ถึงวัดเหวลึก กราบอัฐิธาตุหลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม กราบนมัสการพระอาจารย์สุภาพ ฉนฺทชาโต
16.30 น. ถึงวัดป่าโนนแสนคำ กราบนมัสการหลวงปู่เนย สมจิตฺโต
17.30 น. ถึงวัดป่าบ้านหนองหว้า กราบนมัสการหลวงปู่เคน เขมาสโย
18.30 น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคล 80 ปี ฟังพระธรรมเทศนา
22.00 น. ถึงวัดเหวลึก แยกย้ายกันพักผ่อน ปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554
06.00 น. ออกเดินทาง
06.30 น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล ใส่บาตรครูบาอาจารย์ที่มาร่วมพิธี ถวายภัตตาหาร
09.00 น. พิธีถวายมุทิตาสักการะ
10.00 น. ออกเดินทาง
11.00 น. ถึงวัดผาเทพนิมิต กราบนมัสการหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ
12.30 น. ถึงวัดภูผาผึ้ง กราบนมัสการหลวงปู่อ้ม สุขกาโม
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น. ถึงวัดป่ากุง กราบสรีระหลวงปู่ศรี มหาวีโร
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หากมีสถานการณ์น้ำท่วมหนักในกรุงเทพฯ อาจขอยกเลิกการเดินทาง


สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ณัฐวุฒิ โทร. 084-685-7001
เดินทางโดยรถตู้ ค่าเดินทางท่านละ 1,900 บาท สำรองที่นั่งแล้วกรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

(รวมค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี ผู้ร่วมเดินทาง จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า-หลัง ในหน้าเดียวกัน ขีดคร่อมว่า “ใช้เพื่อประกอบการทำประกันอุบัติเหตุเดินทางเท่านั้น” พร้อมทั้งเขียน

1. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เดินทาง
2. ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผลประโยชน์ และความเกี่ยวข้องกับผู้เดินทาง

แล้วส่งจดหมาย EMS มาที่ ณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร
161 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร
กทม.10200
อย่างช้า ภายในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม เพื่อให้มาถึงผมภายในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ถ้าส่งมาหลังจากนี้ ก็จะไม่ได้ทำประกัน หากท่านใดได้ส่งมาแล้ว การเดินทางในโอกาสต่อไปก็ไม่ต้องส่งมาอีก ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

ผู้ร่วมเดินทางเตรียมไฟฉาย ยาทากันยุง ถุงนอน(ถ้ามี) เสื้อกันหนาว

โอนเงินชำระค่าเดินทางไปที่
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 012-1-29424-2
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร

หรือ 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 007-2-82715-5
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร

*สำคัญ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งมาที่ผมด้วยครับ 084-685-7001
แล้วเก็บใบสลิปการโอนเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระค่าเดินทาง

เนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านขอให้แวะวัดป่าบ้านตาดด้วย จึงขอเพิ่มในโปรแกรม(ทราบมาว่ามีการแจกหนังสือหลวงตาให้กับผู้ที่ได้ร่วมทำบุญตามเงื่อนไขไว้) และขอเปลี่ยนจุดออกรถเป็นปั๊ม ปตท.สนามเป้าครับ


คลิกดูกำหนดการงานบุญอายุวัฒนมงคล 80 ป๊ หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ

คลิกชมภาพงานบุญฉลองอุโบสถวัดใหม่บ้านตาลเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ.2550 (รูปแบบการจัดงาน-การนิมนต์ครูบาอาจารย์น่าจะคล้ายๆกันครับ)

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[27.10.2554 | 06:54]

 
 
1  

นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา

ขออนุโมทนาในบุญกุศลทุก ๆงานกับทุก ๆท่านครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [27.10.2554 | 12:47]

 

 
2  

ขอร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  Boy [28.10.2554 | 07:57]

 

 
3  

อนุโมทนาสาธุครับ

ผู้ตอบ :  ภาคภูมิ ภูมิฐาน (ทิดเดียว ป่ากุง) [6.11.2554 | 02:40]

 

 
4  

น้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตรัยปกปักรักษาธาตุขันธุ์หลวงปู่คำบ่อได้มีสุขภาพที่เเข็งเเรงด้วเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  tooi [7.11.2554 | 23:08]

 

 
5  

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

ผู้ตอบ :  บอล [9.11.2554 | 21:44]

 

 
6  


กราบนมัสการ หลวงปู่คำบ่อ
จาก อารีย์รัตน์ ปฏิเวธังกูร

ท่านสอนว่า อย่าไปยุ่งกับเลย อันธพาลนะ มันไม่รู้ถูกรู้ชอบหรอก
ถือศีล ปฏิบัติ ไปเถอะ เชื่อหลวงปู่นะ


วันนั้นคืนวันสลายฝูงชนที่ปทุมวนาราม ลูกเป็นห่วงหลวงปู่มาก ว่าหลวงปู่อยู่ที่ไหน ทราบว่าหลวงปู่อยู่สกลนครแล้ว

เป็นเวลา นานที่ลูกมาทำบุญวันนี้
ลูกได้รับ พระธรรม คำสั่ง ความเมตตา ที่น้องกบ เคยบอกไว้ ว่าท่านมีความ
เมตตา กรุณามาก แต่ท่านจะค่อนข้างดุเสมอ กว่าจะเข้าใจในธรรมก็เกือบจะสายไป
ลูกให้อภัย พวกเขาหมดแล้ว เราจะไม่จองเวรกันอีก
ลูกพ้นมา เพราะหลวงปู่ และสิ่งศักดิ์ในวัดปทุมวนาราม

ที่ลูกไปวัดนี้ เพราะลูกจะไปกราบ หลวงปู่ยี และหลวงพ่อถาวร

หลวงปู่ ค่ะ ถึงหลวงปู่จะอยู่ไกลสัก เพียง ใด หลวงปู่จะอยู่ในใจของลูกค่ะแด่ ........ พ่อ

พ่อเคยสาน เคยก่อ เคยก่อเกื้อ พ่อคือเลือดคือเนื้อเราทั้งหลาย
มาวันนี้พ่อลาลับจากมลาย พ่อจากไปทิ้งไว้แต่ความดี
และพ่อคือ ผู้บุกบั่น พ่อฟันฝ่า พ่อปลูกกล้าให้กลายเป็นไม้ใหญ่
ถึงพ่อมาลาลับจากไปไกล แต่ไม่ลับจากใจกันตนา

ปล. ขอพระบารมีขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานให้หลวงปู่คำบ่อ
มีอายุยืนนะค่ะ

ขออาลัยกับพ่อของทุกคนที่จากไปในเหตุการณ์นั้น

ด้วยความเคารพแห่งธรรม


น้องหนุน

ผู้ตอบ :  อารีย์รัตน์ [23.11.2554 | 18:54]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก