แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ทริปกฐิน 3 ขอเชิญร่วมเดินทางไหว้พระ ปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีทอดกฐินวัดภูผาผึ้ง 16-18 พฤศจิกายน 2555

 

วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง มุกดาหาร (หลวงปู่อ้ม สุขกาโม)
วัดเทพกัญญาราม อ.เมือง สกลนคร(หลวงปู่สุธัมม์ ธมฺมปาโล)
วัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร (หลวงปู่อว้าน เขมโก)
วัดป่าอรรคธรรมาราม อ.โพนสวรรค์ นครพนม (หลวงปู่ประไพ อคฺคธมฺโม)
วัดหนองบัวสร้าง อ.กุสุมาลย์ สกลนคร (หลวงปู่คำพันธุ์ จารุวณฺโณ – หลวงปู่ท่านเป็นพระสายยุบหนอ-พองหนอ อายุประมาณ 91 ปี ไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นครับ)
วัดอรัญญานาโพธิ์ อ.ศรีสงคราม นครพนม (หลวงปู่สนธิ์ เขมิโย – อายุประมาณ 102 ปี หลวงปู่ท่านไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นนะครับ)
วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม นครพนม (หลวงปู่คำพันธ์ จนฺทูปโม /พระอาจารย์อุดร อินทวีโร)
วัดสถิตย์ธรรมวนาราม อ.พรเจริญ บึงกาฬ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต)
วัดวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ บึงกาฬ (หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร)
วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน อุดรธานี(หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล / หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน)

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ตึก East แยกรัชโยธิน)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
06.30 น. ถึงวัดภูผาผึ้ง ใส่บาตร กราบนมัสการ ร่วมพิธีทอดกฐิน ถวายจังหันหลวงปู่อ้ม สุขกาโม(ระหว่างนี้ เพื่อให้โชเฟอร์ได้นอนหลับ ขอความกรุณาอย่ากลับมาที่รถอีก จนกว่าจะถึงเวลานัด)
10.00 น. ออกเดินทาง
11.00 น. ถึงวัดเทพกัญญาราม กราบนมัสการหลวงปู่สุธัมม์ ธมฺมปาโล
12.00 น. ถึงวัดป่านาคนิมิตต์ กราบนมัสการหลวงปู่อว้าน เขมโก
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. ถึงวัดป่าอรรคธรรมาราม กราบนมัสการหลวงปู่ประไพ อคฺคธมฺโม
16.00 น. ถึงวัดหนองบัวสร้าง กราบนมัสการหลวงปู่คำพันธุ์ จารุวณฺโณ
17.00 น. วัดอรัญญานาโพธิ์ กราบนมัสการหลวงปู่สนธิ์ เขมิโย
18.30 น. ถึงวัดวัดศรีวิชัย กราบอัฐิหลวงปู่คำพันธ์ จนฺทูปโม /กราบนมัสการพระอาจารย์อุดร อินทวีโร ร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์วัดศรีวิชัย เสร็จแล้วแยกย้ายกันพักผ่อน ปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555
05.00 น. ออกเดินทาง
06.30 น. ถึงวัดสถิตย์ธรรมวนาราม กราบนมัสการ /ถวายจังหัน หลวงปู่อุดม ญาณรโต
09.00 น. ถึงวัดวิเวกพัฒนาราม กราบนมัสการหลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร
11.30 น. ถึงวัดป่าสันติกาวาส กราบเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล / กราบนมัสการหลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน ร่วมทำบุญต่อยอดกฐิน
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เดินทางโดยรถตู้ ค่าเดินทางท่านละ 2,000 บาท สำรองที่นั่งแล้วกรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ กรณีขอยกเลิกการเดินทาง จะคืนเงินให้ ถ้าผมหาผู้ร่วมเดินทางแทนได้เท่านั้น

(รวมค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี ผู้ร่วมเดินทาง จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า-หลัง ในหน้าเดียวกัน ขีดคร่อมว่า “ใช้เพื่อประกอบการทำประกันอุบัติเหตุเดินทางเท่านั้น” พร้อมทั้งเขียน

1. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เดินทาง
2. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผลประโยชน์ และความเกี่ยวข้องกับผู้เดินทาง

แล้วส่งจดหมาย EMS มาที่ ณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร
161 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร
กทม.10200
อย่างช้าภายในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้มาถึงผมภายในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถ้าส่งมาหลังจากนี้ ก็จะไม่ได้ทำประกัน หากท่านใดได้ส่งมาแล้ว การเดินทางในโอกาสต่อไปก็ไม่ต้องส่งมาอีก ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

ผู้ร่วมเดินทางเตรียมไฟฉาย ยาทากันยุง เสื้อกันหนาว

กรุณาสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ณัฐวุฒิ โทร. 084-685-7001 (วันที่ 9-11 พ.ย.นี้ ชีพจรลงเท้า อาจปิดโทรศัพท์เป็นพักๆ ขออภัยมาล่วงหน้าด้วยครับ)

โอนเงินชำระค่าเดินทางไปที่
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 012-1-29424-2
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร

หรือ 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 007-2-82715-5
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร

*สำคัญ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งมาที่ผมด้วยครับ 084-685-7001 ทันทีด้วยครับ
(หากผมไม่ทราบว่าโอนมาแล้ว ผมอาจคิดว่าท่านสละสิทธิ์)
แล้วเก็บใบสลิปการโอนเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระค่าเดินทาง

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[7.11.2555 | 08:13]

 
 
1  

ขออนุโมทนาด้วยครับ สาธุ

ผู้ตอบ :  ธรรมนูญ [8.11.2555 | 14:23]

 

 
2  

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วัลลภาและครอบครัว [8.11.2555 | 16:19]

 

 
3  

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุ

ผู้ตอบ :  สุรศักดิ์ [9.11.2555 | 11:23]

 

 
4  

อนุโมทนาสาธุครับ

ผู้ตอบ :  ภาคภูมิ ภูมิฐาน (ทิดเดียว ป่ากุง) [10.11.2555 | 02:30]

 

 
5  

ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ

ผู้ตอบ :  ธนกฤต [11.11.2555 | 21:33]

 

 
6  

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  เยาวภาและครอบครัว [12.11.2555 | 09:50]

 

 
7  

ขออนุโมทนาในบุญกุศลทุก ๆงานครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [12.11.2555 | 10:44]

 

 
8  

อนุโมทนาบุญสาธุการด้วยเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ritlertchai และครอบครัว [12.11.2555 | 11:09]

 

 
9  

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยคัรบ สาธุ

ผู้ตอบ :  อิทธิ แก่นทองเจริญ [12.11.2555 | 13:56]

 

 
10  

ขออนุโมทนาสาธุครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  รณยุทธ์ [13.11.2555 | 11:09]

 

 
11  

อนุโมทนา สาธุๆๆ

ผู้ตอบ :  ฐาณิญา และ วรรณชนก พิชาดุลย์ ,คณุตม์ พิมพ์ภาค [13.11.2555 | 13:47]

 

 
12  

ขอแจ้งข่าวเจ้าค่ะ.... คือวันที่ 17 พ.ย 2555 ทอดกฐิน วัดภูผาผึ้ง... นั้นขอใส่บาตรเป็น ข้าวเหนียวล้วน..(ตักบาตรข้าวเหนียว)ไม่มีอาหาร นม แยกต่างตากนะเจ้าค่ะ...แจ้งเพื่อทราบ

ผู้ตอบ :  อ.สุดใจ [14.11.2555 | 11:10]

 

 
13  

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ผู้ตอบ :  A.Jew [14.11.2555 | 21:50]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก