แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
(update กำหนดการพระราชทานเพลิง) หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุย ละสังขารแล้ว วันที่ 7 ม.ค.56

 ขอแจ้งข่าว หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ได้ละสังขารแล้ว ศิษย์ได้เข้าไปพบร่างของหลวงพ่อในอิริยาบทนั่งสมาธิที่กุฏิ เมื่อเช้าวันนี้(8 มกราคม 2556) คาดว่าหลวงพ่อได้มรณภาพตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 7 มกราคม 2556 (เนื่องจากขณะที่เข้าไปพบร่างหลวงพ่อ ร่างของท่านค่อนข้างแข็งแล้ว) สิริอายุ 74 ปี

.................................

กำหนดการ

วันที่ 9-13 มกราคม 2556 แสดงพระธรรมเทศนา และสวดพระอภิธรรมทุกวัน เวลา ๑๙.๐๐ น.

วันที่ 14 มกราคม 2556 บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 บำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน (ณ วัดดอยปุย)

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เคลื่อนสรีระสังขารสู่วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- 10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
- 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- 13.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารสู่วัดสันติธรรม

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556
- 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ณ สุสานเทศบาลช้างเผือก
ท่านใดมีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนห้วยแก้ว
ชื่อบัญชี งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิทิตศาสนกิจ

เลขที่บัญชี 549-0-18625-9คลิกดูกำหนดการเคลื่อนสรีระของหลวงพ่อจากวัดดอยปุยมาวัดสันติธรรม กำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิง

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[8.1.2556 | 10:32]

 
 
1  ขอโอกาสกราบนมัสการ กราบขอขมา และกราบไว้อาลัยหลวงพ่อมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [8.1.2556 | 11:12]

 

 
2  

จำได้ว่าเคยได้กระเพาะปลาก้นบาตร จากองค์ท่าน
ขอกราบขอขมา และน้อมส่งองค์อ่านสู่แดนพระนิพพานคะ

ผู้ตอบ :  อรพิน [8.1.2556 | 11:29]

 

 
3  

ตกใจสุดๆ

ไม่นึกว่าหลวงพ่อจะทิ้งขันธ์ไวขนาดนี้
เพราะท่านดูแข็งแรงตลอด
กราบขอขมากรรมถ้าลูกได้พลั้งเผลอล่วงเกินท่านไปโดยมิตั้งใจ

น้อมส่งหลวงพ่อสู่แดนวิมุตติสุข สาธุ

ผู้ตอบ :  ศิษย์ [8.1.2556 | 12:10]

 

 
4  

ขอน้อมส่งองค์หลวงปู่พระมหาเถระผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งมวล
เข้าสู่แดนอนุปาเสสนิพพานแดนอันเกษมตลอดอนันตกาลเทอญ...สาธุ

ผู้ตอบ :  นายช่างพิศาล พิลาภ [8.1.2556 | 13:37]

 

 
5  

กราบหลวงปู่ด้วยความนอบน้อมครับ...สาธุ

ผู้ตอบ :  เด็กวัด [8.1.2556 | 14:37]

 

 
6  

ขอ อโหสิกรรม ในมโนกรรม ที่อาจล่วงเกิน หลวงพ่อไว้ ระลึกได้ว่า น่าจะไม่มีวจีกรรม กายกรรม เหตุการณ์ ทำให้ข้าน้อย ได้ธรรมข้อที่ว่า ให้พึงระวัง มโนกรรมต่อพระอริยสงฆ์ด้วย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในระยะใกล้ หรือไกล กับองค์ท่าน

ผู้ตอบ :  เด็กปัญญาน้อย [8.1.2556 | 14:41]

 

 
7  

ขอน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนนิพพาน ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก้ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ที่ได้ล่วงเกินคุณหลวงปู่ไพโรจน์ ขอหลวงปู่จงอโหสิกรรมให้เกล้ากระผมก้วยเทอญ เพื่อสำรวมระวังในคุณของหลวงปู่ต่อไป ธรรมใดที่หลวงปู่ไพโรจน์ได้เห็น ขอธรรมนั้นให้เกล้ากระผมได้รู้ได้เห็นตามในเร็ววันด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  ธรรมมนูญ (ศิษย์) [8.1.2556 | 14:54]

 

 
8  

ขอน้อมกราบองค์หลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า และขอน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนพระนิพพาน
สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  เยาวภาและครอบครัว [8.1.2556 | 14:58]

 

 
9  

น้อมกราบหลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  poo [8.1.2556 | 16:08]

 

 
10  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

มหาเถเร ปมาเทน ทวารตเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมถ เม ภณฺเต
มหาเถเร ปมาเทน ทวารตเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมถ เม ภณฺเต
มหาเถเร ปมาเทน ทวารตเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมถ เม ภณฺเต

(ขมามิ ภณฺเต สาธุ)

ผู้ตอบ :  THUANTHONG [8.1.2556 | 16:33]

 

 
11  

ลูกขอกราบอโหสิกรรมในกรรมที่ลูกได้เกินล่วงเกินหลวงปู่ในทุกภพทุกชาติและลูกขอน้อมกราบองค์หลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า และขอน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนพระนิพพาน
สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  dao dao [8.1.2556 | 17:44]

 

 
12  

น้อมกราบคุณธรรม
หลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  wut [8.1.2556 | 18:24]

 

 
13  

กราบขอขมาหลวงพ่อด้วยเศียรเกล้า

ผู้ตอบ :  สัญญา และครอบครัว [8.1.2556 | 19:04]

 

 
14  

น้อมกราบคารวะองค์หลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  อนุชา [8.1.2556 | 20:06]

 

 
15  

กราบขอขมากรรมทั้งหลาย หากลูกได้เคยล่วงเกินทั้งในอดีตและปัจจุบันเจ้าค่ะ


ผู้ตอบ :  จริยาภรณ์ [8.1.2556 | 20:18]

 

 
16  

ขอกราบนมัสการและกราบขอขมา
และน้อมส่งหลวงพ่อสู่แดนวิตมุตติสุข เจ้าคะ

ผู้ตอบ :  สิริกาญจนา [8.1.2556 | 21:00]

 

 
17  

ขอน้อมกราบองค์หลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  คำใบ [8.1.2556 | 21:36]

 

 
18  

น้อมกราบขอขมาหลวงพ่อด้วยเศียรเกล้า

ผู้ตอบ :  สุรศักดิ์ [8.1.2556 | 21:49]

 

 
19  

น้อมกราบองค์หลวงปู่เข้าสู่นิพพานครับ

ผู้ตอบ :  thanathep [8.1.2556 | 22:06]

 

 
20  19 ถ่ายที่ วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร มีนาคม 2555

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [8.1.2556 | 23:08]

 

 
21  20 ถ่ายที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กทม เมื่อ 4 มกราคม 2556
ลูกกราบขอขมา หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน ที่ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินหลวงพ่อด้วย กาย วาจา ใจ ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [8.1.2556 | 23:13]

 

 
22  รอยยิ้มอันเมตตาของหลวงพ่อไพโรจน์ ที่เราจะได้เห็นเสมอ ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปกราบท่าน

ภาพนี้ถ่ายที่สวนแสงธรรมครับ

หากมีกรรมไม่ดีอันใดที่ผมได้ประมาทล่วงเกินหลวงพ่อ ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวก็ดี โดยไม่รู้ตัวก็ดี ผมกราบขอขมาหลวงพ่อไพโรจน์ด้วยเศียรเกล้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  boo [9.1.2556 | 03:32]

 

 
23  

น้อมส่งองค์ท่านสู่พระนิพพาน

ผู้ตอบ :  ภาคภูมิ ภูมิฐาน (ทิดเดียว ป่ากุง) [9.1.2556 | 08:04]

 

 
24  

ขอกราบนมัสการและน้อมส่งหลวงพ่อพระมหาเถระผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลศทั้งมวล เข้าสู่แดนวิตมุตติสุขตลาดอนันตกาลเทอญ....สาธุ

ผู้ตอบ :  พานทอง [9.1.2556 | 09:06]

 

 
25  

"พระอาทิตย์ ส่องแสงในเวลากลางวัน พระจันทร์ ส่องแสงในเวลากลางคืน แต่อำนาจของอิสตรีมีกำลังทั้งกลางวันและกลางคืน","เรื่องการทำทานนั้น ผู้ที่เป็นฝ่ายให้..น่ะเบา ส่วนผู้ที่เป็นฝ่ายรับ..น่ะหนัก"

โอวาทธรรมที่ผมได้รับตอนไปศึกษาธรรมจาก หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน เจ้าอาวาส วัดป่าดอยปุย จ.เชียงใหม่ ก่อนที่ท่านจะละสังขารเมื่อวันที่ 8ม.ค.2556 อายุรวม74พรรษา
กราบขอขมาและบูชาธรรมของท่านไว้ในดวงใจ

ผู้ตอบ :  ปลายตา [9.1.2556 | 09:56]

 

 
26  

น้อมกราบ หลวงปู่เข้าสู่แดนนิพพานด้วยเศียรเกล้าครับ

ผู้ตอบ :  ken24 [9.1.2556 | 10:47]

 

 
27  .

ผู้ตอบ :  ANICCA [9.1.2556 | 11:40]

 

 
28  

กราบขอขมากรรมทั้งหลาย หากลูกได้เคยล่วงเกิน ทั้งในอดีต และปัจจุบันเจ่าค่ะ

ผู้ตอบ :  แสงเดือน ไชยวุฒิ [9.1.2556 | 13:11]

 

 
29  

ขอกรามนมัสการ และกราบขอขมา หากได้เคยประมาทล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ และน้อมกราบส่งองค์หลวงปู่เข้าสู่แดนวิมุตติสุขตลอดกาลนาน เทอญ สาธุ

ผู้ตอบ :  จิรดา [9.1.2556 | 14:24]

 

 
30  

กราบขอขมาและน้อมส่งท่านสู่แดนนิพพาน

ผู้ตอบ :  ritlertchai และครอบครัว [9.1.2556 | 14:41]

 

 
31  

กราบขอขมาหลวงปู่และน้อมส่งหลวงปู่สู่นิพพานด้วยครับ

ผู้ตอบ :  wut [9.1.2556 | 15:57]

 

 
32  

กราบขอขมาหลวงพ่อและน้อมกราบองค์หลวงพ่อสู่แดนนิพพานเจ้าคะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  กุลจิรา [9.1.2556 | 19:15]

 

 
33  

ลูกและครอบครัวขอน้อมกราบขอขมาหลวงพ่อไพโรจน์ ด้วยกาย/วาจา/ใจ
หากลูกและครอบครัวได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินหลวงพ่อโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
ขอหลวงพ่อได้โปรดอดโทษและอโหสิกรรมแก่ลูกและครอบครัวด้วย
ด้วยความเคาระอย่างยิ่ง

นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา

ผู้ตอบ :  อุษา ปลูกสวัสดิ์และครอบครัว [9.1.2556 | 20:58]

 

 
34  

กราบขอขมาองค์ท่านอาจารย์...น้อมส่งท่านอาจารย์เข้าสู่ สอุปาทิเสสนิพพาน ครับผม

ผู้ตอบ :  ศิษย์ [9.1.2556 | 21:19]

 

 
35  

สาธุ

ผู้ตอบ :  SLK [9.1.2556 | 22:06]

 

 
36  

ลูกกราบขอขมาหลวงปู่
ที่ท่านเรียกให้ลูกขึ้นไปหาหลายรอบที่ลูกหายไป
พอมารู้อีกทีท่านได้ละสังขารไปเสียแล้ว
ลูกขอให้หลวงปู่สด็จสู่แดนนิพพาน
ขอให้หลวงปู่อโหสิกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม

ผู้ตอบ :  เนย :( ไอ่อ้วนของหลวงปู่ [9.1.2556 | 22:41]

 

 
37  

พระอริยะเจ้า แม้จะทิ้งขันธ์อันเป็นสมมุติโลก ก็ยังไว้ลายความเป็นผู้กล้าหาญในธรรม กราบดวงธรรมอันบริสุทธิ์และสรีระสังขารองค์พระหลวงปู่ไพโรจน์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ผู้ตอบ :  ธรรม กลางใจ [10.1.2556 | 00:27]

 

 
38  

กราบนมัสการลาและกราบขอขมาหลวงปู่ครับ...พึ่งจะได้พบท่านเมื่อไม่นานมานี้เอง

ผู้ตอบ :  จสต.ธีระชัย [10.1.2556 | 08:03]

 

 
39  

ขอกราบนมัสการและกราบขอขมาองค์หลวงปู่คะ

ผู้ตอบ :  วัลลภาและครอบครัว [10.1.2556 | 09:12]

 

 
40  

กราบขอขมาหลวงปู่ด้วยความเคารพ

ผู้ตอบ :  ศิษย์ [10.1.2556 | 09:29]

 

 
41  

น้อมส่งหลวงปู่ไพโรจน์ สู่แดนนิพพานครับ

นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา

ผู้ตอบ :  อาร์ต [10.1.2556 | 16:06]

 

 
42  

ทราบข่าวตกใจมาก
กราบขอขมา องค์หลวงปู่ค่ะ

ผู้ตอบ :  อารยา [10.1.2556 | 19:14]

 

 
43  

ขอกราบหลวงปู่และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ในพระพุทธศาสนา

ผู้ตอบ :  Boy [11.1.2556 | 10:09]

 

 
44  

กราบนมัสการหลวงปู่สู่นิพานนะเจ้าคะผู้ตอบ :  วิไลวรรณ ชาวดอน [11.1.2556 | 10:26]

 

 
45  

ขอกราบนมัสการคารวะสรีระสังขารองค์หลวงพ่อไพโรจน์
ขอน้อมส่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพโรจ์ สูแดนพระนิพพานด้วยเทอญ สาธุ

ผู้ตอบ :  นาย ศุขวัฒน์ ลมวิชัย [12.1.2556 | 12:07]

 

 
46  

ขอกราบขอขมาหลวงพ่อทั้งกายวาจาและใจถ้าได้เคยล่วงเกินไม่ว่าภพชาติใดๆและขอกราบส่งหลวงพ่อเข้าสู่แดนนิพพานด้วยเจ้าคะลูกหลานทั้งครอบครัวขอร่วมงานละสังขารด้วยปัจจัยที่ฝากเพื่อนไปแล้วด้วยนะเจ้าคะสาธุๆๆๆ

ผู้ตอบ :  chein [12.1.2556 | 23:13]

 

 
47  

น้อมกราบองค์หลวงปู่ด้วยเศียรเกล้าครับ

ผู้ตอบ :  สนิท บุญขันธ์ [13.1.2556 | 05:52]

 

 
48  ขอ อโหสิกรรม ในมโนกรรม ที่อาจล่วงเกิน หลวงพ่อไว้ กระผมเคยมาปฎิบัติราชการที่วัดดอยปุย เกี่ยวกับการกันที่วัดดอยปุยออกจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตาม มติ ครม. การดำเนินการรังวัดพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระผมได้กราบเรียนหลวงพ่อว่า กระผมจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ

และกระผมก็ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ ส่งไปตามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว เพราะกระผมรู้ดีว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่หลวงพ่อกังวลมาก อยากไห้เรื่องนี้สำเร็จ หลวงพ่อเคยพูดกับกระผมว่า กลัวหลวงพ่อจะมรณภาพ เสียก่อนกว่าจะสำเร็จ และแล้วหลวงพ่อก็ยังไม่เห็นความสำเร็จในเรื่องนี้ เพราะเรื่องยังคงอยู่ในขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งกระผมก็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้

กระผมขออโหสิกรรมครับหลวงพ่อ กระผมได้พยายามทำตามที่รับปากกับหลวงพ่ออย่างเต็มที่แล้วครับ ขอให้หลวงพ่ออโหสิกรรมให้ผมด้วยครับ

ผู้ตอบ :  Pitta [13.1.2556 | 10:11]

 

 
49  

กราบขอขมาหลวงพ่อไพโรจน์ สาธุ ด้วย กาย วาจา ใจ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ธนกฤต [13.1.2556 | 16:01]

 

 
50  

กราบนมัสการ กราบขอขมาต่อหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า

ผู้ตอบ :  ปัญญา อัคพิน [17.1.2556 | 11:40]

 

 
51  

ช่วยแจ้งข่าวงานของหลวงพ่อด้วยครับ

ผู้ตอบ :  พรศักดิ์ [17.1.2556 | 21:01]

 

 
52  

ขอกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ

ผู้ตอบ :  BNK [20.1.2556 | 21:27]

 

 
53  

กราบนมัสการ หลวงพ่อ ผู้ก็เป็นคนม้งคนหนึ่งที่ได้ บารมีหลวงพ่อ ที่ท่าน ทรงนำเงินมาเป็นทุนอาหาร กลางวันให้แก่ เด็กม้งทั้งหลาย ได้มีอาหารกลางวันกิน มาโดยตลอด

ผู้ตอบ :  ม้ง [4.2.2556 | 12:52]

 

 
54  

ขอกราบนมัสการ ศิษย์ทราบซึ้งมาก

ผู้ตอบ :  สามเณร ชลิต [2.3.2556 | 14:25]

 

 
55  

อยากทราบกำหนดการงานพระราชทานเพลิงครับ

ผู้ตอบ :  หนานน้อย [31.3.2556 | 12:30]

 

 
56  

น้อมกราบขอขมาและน้อมส่งหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า

ผู้ตอบ :  จรัณ โชติธนผล [12.5.2556 | 11:33]

 

 
57  

ขอเรียนถามคณะกรรมการทุกท่านด้วยความเคารพ

กระผมขอกราบเรียนถามเรื่องพระราชทานเพลิงของหลวงปู่ในวันเสาร์
ที่ 15 มิถุนายน 2556 จริงหรือไม่และสถานที่ใด. กระผมตั้งใจจะไปกราบหลวงปู่หลาย
ครั้งหลายหนแต่ไม่มีโอกาส ครั้งนี้จะไปให้ได้.

จากนายแสงทอง เครือเนตร สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
จังหวัดพิจิตร

ผู้ตอบ :  นายแสงทอง เครือเนตร [20.5.2556 | 08:35]

 

 
58  

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีอัญเชิญสรีระสังขารหลวงพ่อจากวัดดอยปุยลงสู่วัดสันติธรรม
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556
เวลา 09.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น. อัญเชิญสรีระสังขารหลวงพ่อลงสู่วัดสันติธรรม

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) วัดดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ก่อนงานพระราชทานเพลิงศพ ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2556 ตามกำหนดการดังนี้

แสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรม
เวลา 19.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายนามพระมหาเถระ รับนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนา

1-มิ.ย.-56 พระราชวินัยโสภณ (หลวงพ่อบุญส่ง สุขปฺปตฺโต) วัดล้านนาญาณสังวราราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

2-มิ.ย.-56 พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (หลวงพ่อเจริญ จตฺตสลฺโล) วัดอรัญญวิเวก จ.เชีียงใหม่

3-มิ.ย.-56 พระครูสุทธิธรรมสังวร (หลวงพ่อเชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ) วัดท่าวังหิน จ.สกลนคร

4-มิ.ย.-56 หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน นครราชสีมา

5-มิ.ย.-56 หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร

6-มิ.ย.56 พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อคำมูล ชิตมาโร) วัดรัตนวนาราม จ.พะเยา

7-มิ.ย.-56 หลวงพ่อวิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

9-มิ.ย.-56 หลวงปู่บุึญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี

10-มิ.ย.-56 พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) วัดปางกื๊ด จ.เชียงใหม่

11-มิ.ย.-56 พระครูอุดมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทองสุก อุตฺตรปญฺโญ) วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา

13-มิ.ย.-56 พระวิมลศีลาจารย์ (หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนฺทโร) วัดบรมนิวาส กทม

14-มิ.ย.-56 พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน ยังรอหมายรับสั่งจากทางสำนักพระราชวังก่อน

(หมายกำหนดการเดิม วันที่ 15 มิิถุนายน 2556)

เมื่อมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป

ผู้ตอบ :  พ.เีชียงใหม่ [29.5.2556 | 09:28]

 

 
59  

ลูกขอน้อมส่งหลวงปู่สู่แดนพระนิพพาน สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  เยาวภาและครอบครัว [3.6.2556 | 10:37]

 

 
60  
ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [6.6.2556 | 18:42]

 

 
61  

กราบนมัสการลาหลวงปู่ครับ...ผมเดินทางวันที่12ครับทราบหมายกำหนดการที่แน่นอนแล้วจาก"เวปไซด์วัดป่า"แล้วจะถือโอกาศไปกราบ"หลวงปู่เปลี่ยน" ที่แม่แตงด้วยครับ แล้วพบกันที่เชียงใหม่....

ผู้ตอบ :  ด.ต.ธีระชัย [7.6.2556 | 06:20]

 

 
62  

กราบขอขมาหลวงพ่อคะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วัลลภาและครอบครัว [10.6.2556 | 09:04]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก