แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ประมวลภาพ สรงน้ำศพหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จ.มุกดาหาร 19-20 ม.ค.2556

 

ประมวลภาพพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ซึ่งท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 09.09 น. อายุ 104 ปี

ขอบคุณวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ให้ความสะดวกในการบันทึกภาพ
สุรพงษ์ (ช่างภาพวัดป่า)

ผู้ส่ง : สุรพงษ์
[23.1.2556 | 02:14]

 
 
1  1 บันทืกแจ้งข่าวการมรณภาพ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ จากทางวัดป่าวิเวกวัฒนาราม และ กำหนดการรดน้ำหลวงอาบศพสรีระองค์หลวงปู่จาม ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:22]

 

 
2  2

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:23]

 

 
3  3 ภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อ 10 ธ.ค. 2555 คราวขื้นไปกราบหลวงปู่จาม ที่วัดครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:25]

 

 
4  4 ภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อ 10 ธ.ค. 2555 คราวขื้นไปกราบหลวงปู่จาม ที่วัดครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:25]

 

 
5  5 บรรยากาศที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 กระผมไปถืงวัดเช้าวันที่ 20 ม.ค. ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:27]

 

 
6  6

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:28]

 

 
7  7

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:28]

 

 
8  8

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:29]

 

 
9  9 ลูก กราบหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ด้วยความเคารพอย่างสูง และกราบขอขมาองค์หลวงปู่ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:31]

 

 
10  10 ลูก กราบหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ด้วยความเคารพอย่างสูง และกราบขอขมาองค์หลวงปู่ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:31]

 

 
11  11 ประมาณ 12.00 น.วันที่ 19 มกราคม 2556 พระสงฆ์และญาติโยม ทะยอยมากราบศพและ รดน้ำศพ โดยเปิดให้รดน้ำศพทั้งวันและ รอน้ำหลวงอาบศพพระราชทานที่จะมาถืงในค่ำวันที่ 19 มค และจะมีพิธีพระราชทานนำหลวงอาบศพหลวงปู่ วันที่ 20 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 14.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:41]

 

 
12  12

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:42]

 

 
13  13

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:42]

 

 
14  14 พระธมฺมธโร (ครูบาแจ๋ว) รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม จัดเตรียมงาน

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:46]

 

 
15  15

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:47]

 

 
16  16

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:47]

 

 
17  17

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:47]

 

 
18  18 หลังจากทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนาแล้ว ประมาณ 22.00 น. รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ซื่งจะทำพิธีในวันที่ 20 ม.ค.2556 เวลา 14.30 น. ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:51]

 

 
19  19

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:52]

 

 
20  20

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:52]

 

 
21  21

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:53]

 

 
22  22

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:53]

 

 
23  23 จัดเตรียมสถานที่จนแล้วเสร็จ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:54]

 

 
24  24 โดยนำบริขารของหลวงปู่จาม มาจัดวางครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:56]

 

 
25  25

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:56]

 

 
26  26

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:56]

 

 
27  27

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:57]

 

 
28  28

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 02:57]

 

 
29  29 ยกเตียงที่หลวงปู่นอนประจำมาเพื่อจัดเป็นที่สรงน้ำสรีระหลวงปู่ ในเวลา 14.30 น. โดยโยงสายสินธิ์จากเตียงไปทางด้านซ้ายใส่พานใหญ่ประมาณ 5 พาน เพื่อให้ญาติโยมเข้าแถวมาสรงน้ำหลวงปู่ใส่พานเหล่านี้ โดยในแต่ละพานใส่ผ้าที่หลวงปู่ใช้เป็นประจำแทนองค์หลวงปู่ ให้สรงน้ำครับ ส่วนทางด้านขวาของเตียงก็เช่นกันให้เป็นที่สรงน้ำของพระสงฆ์ ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:09]

 

 
30  30

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:09]

 

 
31  31

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:09]

 

 
32  32

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:10]

 

 
33  33

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:10]

 

 
34  34

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:10]

 

 
35  35 พ่อแม่ครูบาอาจารย์ คณะสงฆ์ และคณะญาติโยม ทะยอยกันกราบสรีระหลวงปู่ ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:13]

 

 
36  36

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:14]

 

 
37  37

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:14]

 

 
38  38

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:14]

 

 
39  39

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:14]

 

 
40  40

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:15]

 

 
41  41

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:15]

 

 
42  42

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:16]

 

 
43  43

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:16]

 

 
44  44 ซ้าย หลวงปู่บุญมา วัดป่าสีห์พนม สว่างแดนดิน สกลนคร และขวา หลวงปู่ล้วน เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:20]

 

 
45  45

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:20]

 

 
46  46 หลวงปู่อุ่นหล้า ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:21]

 

 
47  47

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:21]

 

 
48  48

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:22]

 

 
49  49

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:22]

 

 
50  50

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:22]

 

 
51  51

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:23]

 

 
52  52 อัญเชิญ สรีระหลวงปู่มาเตรียมสรงน้ำอาบศพ ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:26]

 

 
53  53

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:26]

 

 
54  54

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:26]

 

 
55  55

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:27]

 

 
56  56

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:27]

 

 
57  57

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:27]

 

 
58  58

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:28]

 

 
59  59

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:28]

 

 
60  60

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:29]

 

 
61  61 หลวงปู่เหลือง จ.บุรีรัมย์

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:30]

 

 
62  62

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:31]

 

 
63  63 หลวงปู่อุ่นหล้า จ.อุดรธานี

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:32]

 

 
64  64 หลวงปู่สิงห์ทอง จ.ยโสธร

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:33]

 

 
65  65

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:33]

 

 
66  66 หลวงปู่แสน วัดภูกะโล้น

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:34]

 

 
67  67

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:34]

 

 
68  68

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:34]

 

 
69  69

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:35]

 

 
70  70

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:35]

 

 
71  71

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:35]

 

 
72  72

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:35]

 

 
73  73 หลวงพ่อนิพนธ์ อุดรธานี

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:36]

 

 
74  74

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:39]

 

 
75  75

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:39]

 

 
76  76 ข้าราชการ ญาติโยม เข้าแถว ทะยอยเข้าสรงน้ำตามที่ที่จัดไว้ แน่นขนัดครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:41]

 

 
77  77

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:42]

 

 
78  78

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:42]

 

 
79  79

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:42]

 

 
80  80

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:43]

 

 
81  81

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:43]

 

 
82  82

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:43]

 

 
83  83

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:44]

 

 
84  84

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:44]

 

 
85  85

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:45]

 

 
86  86

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:45]

 

 
87  87

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:45]

 

 
88  88 น้ำที่สรงลงในพานจะจัดใส่ถุงให้ญาติโยมด้วยครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:47]

 

 
89  89

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:48]

 

 
90  90

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:48]

 

 
91  91 หลังจากญาติโยม สรงน้ำเสร็จ หลวงปู่ล้วน เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้สรงน้ำพระราขทานองค์หลวงปู่จาม เสร็จแล้วอัญเชิญสรีระหลวงปู่บรรจุหีบโรงเย็น และกราบขอขมาองค์หลวงปู่จาม เป็นเสร็จพิธี ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:54]

 

 
92  92

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:54]

 

 
93  93

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:54]

 

 
94  94

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:55]

 

 
95  95

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:55]

 

 
96  96

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:56]

 

 
97  97

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:56]

 

 
98  98

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:56]

 

 
99  99

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:57]

 

 
100  100

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:57]

 

 
101  101 รับหนังสือแจก ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:58]

 

 
102  102

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 03:58]

 

 
103  103 ปัจฉิมโอวาทธรรมขององค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 04:01]

 

 
104  104 กำหนดการ บำเพ็ญกุศลสรีระหลวงปู่ระหว่างรอหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 04:03]

 

 
105  

105 กระผมจะติดตามความคืบหน้ามาเสนอให้ทราบเป็นระยะ ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [23.1.2556 | 04:04]

 

 
106  

น้อมกราบหลวงปู่ เข้าสู่แดนนิพพานครับ

ผู้ตอบ :  ken 24 [23.1.2556 | 09:06]

 

 
107  

ขอน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนนิพพาน ธรรมใดที่หลวงปู่จามได้รู้ได้เห็นตามในเร็วันด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  ธรรมนูญ (ศิษย์) [23.1.2556 | 09:17]

 

 
108  

น้อมกราบองค์หลวงปู่จามด้วยเศียรเกล้าครับ

ผู้ตอบ :  สนิท บุญขันธ์ [23.1.2556 | 14:44]

 

 
109  

ขอน้อมกราบหลวงปู่สู่แดนนิพพานด้วยเทรอญ

ผู้ตอบ :  ศิริวัฒน์ จามจุรี 3BB [23.1.2556 | 16:13]

 

 
110  

ขอน้อมกราบองค์หลวงปู่สู่แดนนิพพานด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  ครูพรทิพย์ [23.1.2556 | 19:35]

 

 
111  

น้อมกราบหลวงปู่ด้วยใจนอบน้อมตลอดกาล...สาธุ

ผู้ตอบ :  ต้อม เด็กวัดป่า [23.1.2556 | 20:14]

 

 
112  

ขอน้อมกราบหลวงปู่สู่แดนนิพพาน ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมดังองค์หลวงปู่สาธุ

ผู้ตอบ :  boonyawee [23.1.2556 | 20:49]

 

 
113  

กราบขอขมา หลวงปู่จาม เพื่ออโหสิกรรม แก่ลูก ธนกฤต ณ ร็อยเอ็ด ด้วยเถิดเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรม กับตัวข้าพเจ้าเลย สาธุ

ผู้ตอบ :  ธนกฤต [23.1.2556 | 21:26]

 

 
114  

สาธุ
คงได้ไปกราบหลวงปู่เร็วๆนี้
ขอบคุณช่างภาพจ้ะ

ผู้ตอบ :  ศิษย์ [23.1.2556 | 21:31]

 

 
115  

ขอกราบนมัสการหลวงปู่จามสู่แดนนิพพานครับ เคยพบท่าน 2 ครั้่งสมัยยังดำรงธาตุขันต์

ผู้ตอบ :  เปี่ยมศักดิ์ พ [24.1.2556 | 00:52]

 

 
116  

กราบขอขมาหลวงปู่ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วัลลภาและครอบครัว [24.1.2556 | 09:24]

 

 
117  

น้อมกราบหลวงปู่สู่แดนพระนิพพาน
กราบอนุโมทนาบุญสาธุการด้วยเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ritlertchai และครอบครัว [24.1.2556 | 14:52]

 

 
118  

น้อมกราบส่งองค์หลวงปู่ สาธุ...สาธุ...สาธุ

ผู้ตอบ :  วันชัย [24.1.2556 | 16:38]

 

 
119  

เถเร ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ เม ภันเตฯ

น้อมกราบแทบเท้าองค์หลวงปู่และครูบาอาจารย์ทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ขอบคุณคุณสุรพงษ์อย่างมาก
ที่นำภาพมาให้ชมเช่นเคย

ตอนทราบข่าวว่าองค์หลวงปู่นิพพาน
นึกถึงคุณสุรพงษ์ทันทีว่าจะต้องได้ชมภาพแน่นอน

ขอบคุณเว็บไซต์ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  กราบพระไตรรัตน์ [24.1.2556 | 17:25]

 

 
120  

ขอขอบพระคุณช่างภาพมากคะที่เอาภาพของหลวงปู่จามมาลงให้ดูส่วนดิฉันตั้งใจว่าจะได้ไปกราบสังขารของหลวงปู่ท่านเร็วๆนี้

ผู้ตอบ :  ธมน [24.1.2556 | 19:04]

 

 
121  

ขอน้อมกราบหลวงปู่ สู่แดนพระนิพพาน สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ชวินโรจน์ ระยอง [24.1.2556 | 21:10]

 

 
122  

ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงยิ่ง ในปฏิปทาแห่งมรรควิถีที่หลวงปู่ ได้ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ขออนุโมทนาแก่ญาติธรรมทุกท่านที่มุ่งใฝ่หาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น หรือให้พ้นบ่วงมาร

ผู้ตอบ :  นายณัฐวุฒิ วัชรพินธ์ บก.นิตยสารธรรมนำโลก [24.1.2556 | 22:49]

 

 
123  

น้อมกราบนมัสการและกราบขอขมาหลวงปู่ค่ะ

ผู้ตอบ :  BNK [24.1.2556 | 23:39]

 

 
124  

กราบ หลวงปู่.....

ผู้ตอบ :  เล็ก [25.1.2556 | 10:07]

 

 
125  

กราบขอขมาองค์หลวงปู่ครับ สาธุๆๆ เสร็จงานจาก กทม.จะกลับไปกราบขอขมาองค์หลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  Lertsak [26.1.2556 | 01:55]

 

 
126  

น้อมกราบองค์หลวงปู่ ครับ

ผู้ตอบ :  ภาคภูมิ ภูมิฐาน (ทิดเดียว ป่ากุง) [26.1.2556 | 11:44]

 

 
127  

ขอน้อมกราบคาระวะพ่อแม่ครูบาอจารย์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ด้วยเศียรเกล้า สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  เอกรินทร์ [26.1.2556 | 13:50]

 

 
128  

ขอกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพ และอาลัยยิ่ง
จาก ครอบครัว " ตีระมธี " และ โรงทาน บุตรธิดา "แม่อรุณี ตีระเมธี " ปราจีนบุรี

ผู้ตอบ :  ปติภณ ตีระเมธี [26.1.2556 | 18:29]

 

 
129  

น้อมกราบองค์หลวงปู่ สู่แดนนิพพาน ครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ต๊ะ [28.1.2556 | 17:34]

 

 
130  130

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [28.1.2556 | 21:51]

 

 
131  131

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [28.1.2556 | 21:52]

 

 
132  

น้อมกราบหลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  สุรศักดิ์ [29.1.2556 | 00:11]

 

 
133  

ขอน้อมกราบส่งหลวงปู้ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  อรวรรณ [29.1.2556 | 08:57]

 

 
134  

ขอน้อมกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพ และขอส่งหลวงปู่สู่แดนนิพพาน ด้วยครับ สาธุ

ผู้ตอบ :  panupol tachakuling [29.1.2556 | 11:30]

 

 
135  

ขอน้อมกราบองค์หลวงปู่จามด้วยเศียรเกล้า และน้อมส่งองค์หลวงปุ่สู่แดนพระนิพพานค่ะ

ผู้ตอบ :  เสาวณีย์ [29.1.2556 | 16:00]

 

 
136  

น้อมกราบองค์หลวงปู่

ผู้ตอบ :  นรภัทร/อนุชาติ [31.1.2556 | 13:05]

 

 
137  

น้อมขอขมาองค์หลวงปูจาม หากได้เคยล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ว่าตั้งใจก็ดี หรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีค่ะ

และขอส่งหลวงปู่สู่นิพพานค่ะ _/\__/\__/\_

ผู้ตอบ :  โสภณา [31.1.2556 | 14:25]

 

 
138  

กายกรรม3 วจีกรรม4 มโนกรรม3 กรรมอันใดที่ลูกหลานได้กระทำต่อองค์หลวงปู่ ทั้งต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดี เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติจวบจนปัจจุบันในชาตินี้ขอองค์หลวงปู่เมตตาอโหสิกรรมยกโทษให้แก่ลูกหลานด้วยเทอญฯ และลูกหลานขอน้อมนำบุญกุศลตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ถวายแด่องค์หลวงปู่ด้วยค่ะ ขอน้อมกราบองค์หลวงปู่ด้วยเศียรเกล้า

ผู้ตอบ :  เจ สายธรรมวัดป่า [31.1.2556 | 23:17]

 

 
139  

ขอน้อมกราบองค์หลวงปู่จามด้วยความเคารพเเละน้อมส่งหลวงปู่จามเข้าสู่แดนนิพพานค่ะ. สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วรรณนภา [1.2.2556 | 07:28]

 

 
140  

แก้ข่าวงานบำเพ็ญกุศล กราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ


เนื่องจากทางกองอำนวยการงานบำเพ็ญกุศลกราบสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ได้รับแจ้งจากพีน้องญาติธรรมที่มากราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่ (วันที่ 31 ม.ค. 2556) ว่าได้มีข่าวแพร่กระจายทางเว็บไซและสื่อบนโลกออนไลน์ต่างๆออกไปอย่างผิดๆในกำหนดการงานของงาน

ทางกองอำนวยการจึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่ายังไม่มีกำหนดการถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่จามออกมาจากคณะกรรมการ และที่สำคัญการเตรียมงานด้านต่างๆยังไม่เรียบร้อยดี โดยเฉพาะเมรุที่ใช้ในการประกอบพิธียังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถกำหนดวันใดๆได้ทั้งสิ้น

โปรดติดตามข่าวสารที่ถูกต้องได้ที่ www.dhammasavana.or.th และ
www.facebook.com/พระธมมธโรครูบาแจ๋ว หรือ khrubajaew_54@hotmail.com เท่านั้นเจ้าหน้าที่กองอำนวยการงานบำเพ็ญกุศลกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ผู้ตอบ :  Vivekvat [1.2.2556 | 10:35]

 

 
141  

กราบหลวงพ่อครับ

ผู้ตอบ :  กราบหลวงพ่อครับ [1.2.2556 | 12:09]

 

 
142  

ขอน้อมกราบส่งหลวงปู่สู่แดนนิพพานครับ ธรรมใดที่หลวงปู่ได้รู้ได้เห็นแล้ว ขอเกล้ากระผมเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมนั้นในเร็วพลันด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  สติสัมปันโน [2.2.2556 | 11:11]

 

 
143  

น้อมกราบองค์ท่านหลวงปู่ ขอขมาองค์หลวงปู่ ด้วยกาย วาจาใจ ถ้าล่วงเกินอันใด กระผมขอขมาานะที่ตรงนี้ด้วยเทิด

ผู้ตอบ :  เจษฎา [2.2.2556 | 20:21]

 

 
144  

ขอน้อมกราบ หลวงปู่
ด้วย กาย วาจา ใจ
สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วิริยะ EGAT [3.2.2556 | 10:55]

 

 
145  145 กำหนดการงานพระราชทานเพลิงสรีระ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 (ปีหน้าครับ)

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [3.2.2556 | 23:09]

 

 
146  146 กำหนดการงานพระราชทานเพลิงสรีระ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 (ปีหน้าครับ) สำหรับรายละเอียดอื่นจะรีบแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมโดยเร็วครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [3.2.2556 | 23:11]

 

 
147  

กราบหลวงปู่ด้วยความเคารพ สาธุครับ

ผู้ตอบ :  ตึ๋ง [4.2.2556 | 14:38]

 

 
148  

148 ขออนุญาติแจ้งข่าว งานสวดพระอภิธรรมหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร จะสวดพระอภิธรรมและเทศนาทุกคืน ไปจนถืงช่วงวันมาฆะบูชา (ช่วงมาฆะบูชา จะมีงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญเวียนเทียนฟังธรรมในวันมาฆะบูชาเหมือนเช่นทุกปี ) หลังจากนั้นจะสวดพระอภิธรรม ทุกๆวันเสาร์ ตลอดไปจนถืงวันพระราชทานเพลิง วันที่18 มกราคม 2557 และ จะแจ้งวันทำบุญครบ 50 วัน 100 วัน ในภายหลัง ครับ สำหรับการก่อสร้างเมรุชั่วคราวยังคงดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนแต่เนิ่นๆ ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [4.2.2556 | 22:22]

 

 
149  

ร่วมกราบหลวงปู่ด้วยคนครับ

ผู้ตอบ :  ลูกหลานชาวคำชะอี [5.2.2556 | 08:40]

 

 
150  150 ขออนุญาตแจ้งข่าว ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [5.2.2556 | 12:32]

 

 
151  151 ขออนุญาตแจ้งข่าว ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [5.2.2556 | 12:32]

 

 
152  151 ที่มา facebook ของ พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [5.2.2556 | 12:34]

 

 
153  

น้อมกราบองค์หลวงปู่ด้วยความเคารพและน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนนิพพานครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  มิน [5.2.2556 | 16:10]

 

 
154  154 ขอแจ้งข่าวเพิ่ม ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [6.2.2556 | 01:23]

 

 
155  

น้อมกราบองค์หลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  aluntum [6.2.2556 | 21:48]

 

 
156  

ข้าน้อยฯขอน้อมกราบบุญญาบารมีขององค์หลวงปู่ ชาตินี้ลูกมีโอกาสถวายภัตตาหารที่วัดแค่เพียงครั้งเดียว ก็สุขใจยิ่งแล้ว ไปกราบหลวงปู่เมื่อคืนวันที่ ๗ ก.พ.๒๕๕๖ ผู้คนมากมาย ฟังธรรมเทศนาพักหนึ่งก็กลับเนื่องจากอยู่ไกล ขอบุญญาบารมีหลวงปู่ที่คุ้มครองข้าน้อยฯแผ่ไพศาลกุศลส่งไปถึงพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้อง วงศ์วาร ผู้สนิทมิตรสหาย ด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  สุระสิทธิ์ ศิริวรรณ์ [8.2.2556 | 13:09]

 

 
157  

อันการใดที่ข้าพเจ้าได้ก้าวล่วงโดยกาย วาจา หรือใจก็ดี ขออนุญาตกล่าวคำขอขมาลาโทษกับครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้าได้อโหสิกรรมสิ่งที่พลาดมาแล้วนั่นเถิด สาธุ

ผู้ตอบ :  เจริญสุข นาระคล [12.2.2556 | 04:43]

 

 
158  

นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา

ขอน้อมส่งหลวงปู่จาม มหาปุญโญสู่พระนิพพานครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [14.2.2556 | 14:12]

 

 
159  

น้อมกราบหลวงปู่ค่ะ

ผู้ตอบ :  ชลธิชา [15.2.2556 | 21:55]

 

 
160  

น้อมกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพยิ่ง สาธุ

ผู้ตอบ :  ณัฐนนท์ [21.2.2556 | 10:23]

 

 
161  

น้อมกราบธรรมอันสูงสุดของหลวงปู่ด้วยความเคารพ และ ซาบซึ้งในวาระธรรมสุดท้ายของหลวงปู่

ผู้ตอบ :  กิตติ ปทุมธานี [21.2.2556 | 17:01]

 

 
162  

น้อมส่งหลวงปู่สู่แดนนิพพานครับ

ผู้ตอบ :  Thanathep [25.2.2556 | 15:25]

 

 
163  

น้อมกราบหลวงปู่จาม ครับ
น้อมส่งหลวงปู่จามสู่แดนนิพพาน ครับ

ผู้ตอบ :  นายซองชม-นางสุบิน ห้วยทราย [28.2.2556 | 11:42]

 

 
164  

ขอกราบ สักการะหลวงปู่ ขอให้ท่านนิพพาน สาธุบุญครับ

ผู้ตอบ :  ปรีดาื ศรีคำมูล [3.3.2556 | 22:13]

 

 
165  

น้อมกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพสาธุ

ผู้ตอบ :  สุรศักดิ์ [5.3.2556 | 09:57]

 

 
166  

ขอบารมี
หลวงปู่สู่นิพาน

ผู้ตอบ :  ไผ่ [10.3.2556 | 16:49]

 

 
167  

ขอบุญบารมีองค์หลวงปู่คุ้มครองป้าอ้อยพร้อมครอบครัวผู้ที่ทำดีมาตลอดด้วยเถิด

ผู้ตอบ :  จากผู้ที่ให้ความเคารพ [14.3.2556 | 17:17]

 

 
168  

ขอน้อมกราบถวายสักการะพระอรหันต์เจ้า พระสาวกของพระศาสดาผู้ประเสริฐ สาธุ

ผู้ตอบ :  อลังการ เจริญสุข [18.3.2556 | 11:54]

 

 
169  

กราบหลวงปู่ด้วยความน้อมน้อม

ผู้ตอบ :  นายวีระศักดิ์ ศุขศานต์ [23.3.2556 | 09:58]

 

 
170  

ขอน้อมกราบส่งองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ สู่แดนนิพพานด้วยความเคารพศรัทธามาก
ขอน้อมกราบบุญบารมีขององค์หลวงปู่ช่วยกระผมให้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน
โดยเร็วด้วยครับ

ผู้ตอบ :  ชาญชัย ผ่านเสนา [29.3.2556 | 11:24]

 

 
171  

ข้าน้อยขอน้อมกราบนมัสการหลวงปู่จาม พ่อแม่ครูจารย์เหนือเศียรเกล้า กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมอันหนึ่งอันใดที่ข้าน้อยเคยล่วงเคยต่อองค์หลวงปู่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ขอองค์หลวงปู่โปรดงดโทษอโหศิกรรม ให้แก่ข้าน้อยและครอบครัวทุกคนเทอญ ขอให้องค์หลวงปู่สู่แดนนิพพานเทอญ ขอกราบนมัสการด้วยเศียรเกล้า

ผู้ตอบ :  อนันต์ ทัฬหรักษ์ ลูกศิกษ์หลวงปู่จาม [10.4.2556 | 19:37]

 

 
172  ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บพลังจิต

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [18.4.2556 | 02:58]

 

 
173  

ขอน้อมกราบนมัสการหลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  เบียร์ [27.4.2556 | 11:29]

 

 
174  

ลูกขอน้อมกราบหลวงปู่ค่ะ

ผู้ตอบ :  สิริรักษ์ พงษ์ศิริรักษ์ [5.5.2556 | 06:30]

 

 
175  

ธรรมดา

ผู้ตอบ :  ครูคณิต [10.5.2556 | 13:14]

 

 
176  

ลูกขอน้อมกราบเท้าองค์หลวงปู่จาม องค์ท่านผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ลูกและครอบครัวได้กระทำด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ใดๆ ก็ตาม ทั้งที่เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ในทุกภพชาติ ขอองค์หลวงปู่โปรดเมตตาอโหสิกรรมงดโทษให้แก่ลูกและครอบครัวด้วยเทอญ...ลูกฯ ขอน้อมกราบบูชาองค์หลวงปู่สู่นิพพานด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเจ้าค่ะ...สาธุ...

ผู้ตอบ :  อภิญญาและครอบครัว(นนทบุรี) [22.5.2556 | 15:56]

 

 
177  

ขอน้อมกราบหลวงปู่ครับ กระผมจะเดินทางไปกราบท่านที่วัดนะครับ

ผู้ตอบ :  ด.ช.พงศธร สินทรัพย์ [24.5.2556 | 13:26]

 

 
178  

...ขอกราบขอขมากรรมต่องค์หลวงปู่ที่อาจได้เคยล่วงเกืนองค์ท่านด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่ต้งใจและมิได้ตั้งใจ โดยความโง่เขลาเบาปัญญา ทั้งในอดีตและปัจุบันชาติ ขอองค์หลวงปู่โปรดอดโทษล่วงเกินนั้นแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้านิพพานเถิด............เดือนตุลา 55 ไปกราบองค์หลวงปู่ โยมอุปัฎำกขับรถไฟฟ้าพาองค์หลวงปู่ทัศนารอบวัดรอบเจดีย์ เห็นองค์หลวงปู่ผ่องใสกว่าครั้งไหนๆที่ได้เคยมากราบ ก็ใจหาย ทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับญาติโยมที่มากราบ ใจไม่กล้าคิดต่อ แต่ความจริงก็คือความจริง บัดนี้ไม่มีองค์ท่านอยู่แล้ว....เหลือไว้แต่ธรรมคำสั่งสอนไว้ให้ลูกหลานเดินตาม....ขอบคุณท่านผู้ถ่ายภาพมาให้ชม...ผมคนกำเนิดแถวๆนั้นแหละแต่ไปทำงานไกลบ้านอยู่ภาคกลางนานๆกลับบ้านที สมัยเด็กได้ยินแต่นามท่าน กว่าจะได้ไปกราบท่านจริงๆก็วัยฝาโลงแรกแย้ม....

ผู้ตอบ :  สกุล อาจวิชัย [26.5.2556 | 15:30]

 

 
179  

กราบองค์หลวงปู่ด้วยความนอบน้อม

ผู้ตอบ :  สันติธรรม เชียงใหม่ [9.6.2556 | 09:36]

 

 
180  

น้อมกราบองค์หลวงปู่

ผู้ตอบ :  เบียร์และครอบครัว [11.6.2556 | 11:03]

 

 
181  

ขอนอบน้อมกราบองค์หลวงปู่

ผู้ตอบ :  เบียร์และครอบครัว [11.6.2556 | 11:06]

 

 
182  

กราบนมัสการแทบเบื้องบาทหลวงปู่ด้วยความเคารพสูงไว้บนเศียรเกล้าของลูกหลาน จะน้อมนำธรรมเตือนสติอันหลวงปู่เมตตาให้ไว้มาใส่จิต มองเห็นโลกเป็นของว่างเปล่า อย่าไปยึดมั่นถือมั่น มองเห็นเป็นธรรมดา เพื่อปลดเปลื้องทุกข์ออกจากจิตตน สาธุสาธุสาธุ ขอกราบส่งหลวงปู่สู่แดนนิพพานด้ใยอีกดวงจิตหนึ่งเทอญสาธุ

ผู้ตอบ :  กมลธร พจนาอารีย์วงศ์ [24.6.2556 | 20:54]

 

 
183  

ลูกขอกราบเท้าองค์หลวงปู่จามอีกครังผมจะยึดคำ สอนของท่านมาใช้เป็นแนวทางดำเดินชิวิตและจะเป็นคนดี

ผู้ตอบ :  จาก ก้ลาห้องแซง [10.10.2556 | 14:54]

 

 
184  

ขอกราบนมัสการสรีระองค์หลวงปู่ด้วยความเคารพยิ่ง ถึงแม้นจะไม่ได้มากราบด้วยตัวเอง
ก็ขอส่งใจมากราบหลวงปู่ด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  อ อ ม [24.10.2556 | 15:30]

 

 
185  

ลูกขอน้อมกราบหลวงปู่จามครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  tooi [16.11.2556 | 01:49]

 

 
186  

ขอบทราบหมายกำหนดการวัันพระราชทานพระสรีระสังขาลหลวงปู่จาม และติดต่อโรงทาน ได้อย่างไร

ผู้ตอบ :  เสริมศักดิ์ [5.12.2556 | 16:53]

 

 
187  


ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [11.12.2556 | 10:53]

 

 
188  

งานพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วันที่ 18 มกราคม 2557

แต่ทำไหมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาวันที่ 5 มกราคม 2557 ท่านทำไหมไม่มาวันที่ 18 มกราคม 2557 ครับ ท่านผู้รู้ขอความกระจ่างด้วยครับ หรือเลื่อนวัน พระราชทานเพลิงศพ จากวันที่ 18 มกราคม มาเป็นวันที่ 5 มกราคม ครับ

โมทนาครับ

ผู้ตอบ :  นัฐชนน [17.12.2556 | 21:13]

 

 
189  

เลื่อนเป็นวันที่ 5 มกราคม 2557 ครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [17.12.2556 | 22:13]

 

 
190  

กราบขอขมาโทษหลวงปู่จามด้วยเศียรเกล้า กรรมอันใดที่ลูกได้เคยล่วงเกินหลวงปู่ ลูกขอกราบขอขมาโทษ ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นให้แก่ลูกด้วยเถิด เพื่อลูกจักได้สำรวมระวังในการกระทำทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และหลวงปู่จาม ในกาลต่อไป ลูกขอกราบนมัสการหลวงปู่จามสู่แดนนิพพานด้วยเศียรเกล้า ธรรมใดที่หลวงปู่จามได้รู้ได้เห็น ขอให้ลูกได้รู้ได้เห็นธรรมนั้นด้วยเทอญ สาธุ

ผู้ตอบ :  พรชัย [2.1.2557 | 16:09]

 

 
191  

สาธุ ๆๆ ๆ

ผู้ตอบ :  วัชรินทร์ คำภาระ [3.1.2557 | 20:46]

 

 
192  

ไปไหว้หลวงปู่ 3 ครั้งแล้วยังไม่จุใจอยากไปอีก

ผู้ตอบ :  จันทร์จ้าว [4.1.2557 | 14:18]

 

 
193  

ขอกราบน้อมนัีสการหลวงปู่ด้วยความน้อบน้อม ด้วยความเคารพยิ่ง สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  193 [6.1.2557 | 14:52]

 

 
194  

ขอกราบน้อมนมัสการองค์หลวงปู่ด้วยความนอบน้อม ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ร.ต.ต.ปรารถนา ชาติชำนิ พร้อมครอบครัว [6.1.2557 | 16:53]

 

 
195  

บารมีเมตตาจิต ศริริธรรม แสงธรรมทรัพย์ น้อมระลึกหลวงปู่

ผู้ตอบ :  ศิริธรรม [8.1.2557 | 16:46]

 

 
196  

กราบลงแทบผ่าบาท

ผู้ตอบ :  ครูเชียง [14.1.2557 | 16:13]

 

 
197  

ลูกขอน้อมกราบส่งองค์หลวงปู่สู่แดนพระนิพพานเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วราภรณ์ [2.3.2557 | 20:06]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก