หลวงปู่พิศดู ธมฺมจารี  ละสังขารแล้ว เมื่อวันพุธที่ 13 เมษายน 2554 เวลา  13.00 น. ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุ 88 ปี