แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
(updated)ขอเชิญร่วมงานบุญ ๘๔ ปี หลวงปู่เจริญ ราหุโล เททองหลวงปู่ฝั้น ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ๑๕-๑๗ มี.ค.56

 ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสมทบทุนป้องกันน้ำท่วม
เททองหล่อรูปเหมือน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
แสดงมุทิตาจิตสักการะพระภัทรศีลสังวร(หลวงปู่เจริญ ราหุโล) ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี
และ อุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖
ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๕ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ขอเชิญร่วมงานบุญพิธี ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม – วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดตามกาหนดการดังต่อไปนี้

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๔ ค่า เดือน ๔ )
๑๘.๐๐ น. : - ผู้บวชเนกขัมมะอาราธนาศีล-รับศีล
๑๙.๐๐ น. : - พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
๑๙.๓๐ น. : - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระภัทรศีลสังวร (เจริญ ราหุโล)
- ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนป้องกันน้ำท่วม
- แสดงพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร
- แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

วันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๕ ค่า เดือน ๔ )
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ อยู่ศึกษาปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ ปี หล่อรูปเหมือน หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลวัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพิธีแสดงมุทิตาจิตสักการะพระภัทรศีลสังวร(หลวงปู่เจริญ ราหุโล) ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี

๐๗.๐๐ น. : - ตักบาตรข้าวสุกบริเวณศาลาอาจาราจริยานุสรณ์
๐๘.๐๐ น. : - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๑๐.๐๐ น. : - พิธีสรงน้ำแสดงมุทิตาจิตสักการะ ๘๔ ปี พระภัทรศีลสังวร(หลวงปู่เจริญ ราหุโล)
- พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) กล่าวสัมโมทนียกถา

๑๓.๓๙ น. : - เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เททองหล่อรูปเหมือน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และรูปเหมือน หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร - พระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา
๑๙.๓๐ น. : - เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองผู้มุ่งเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร - แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล)

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๖ ค่า เดือน ๔)
พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณรอาคฤดูร้อน ประจาปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาและสร้างศาสนทายาท

๐๗.๐๐ น. : - ตักบาตรข้าวสุกบริเวณศาลาอาจาราจริยานุสรณ์
๐๘.๐๐ น. : - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๑๐.๐๐ น. : - ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการ ๑+๑ ได้ ๓
๑๓.๐๐ น. : - พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ บรรพชาสามเณร
---------- เสร็จพิธี ----------

วัดป่ามณีกาญจน์ โทร : ๐๒๔ ๔๙๒๒๓๔ โทรสาร ๐๒๔ ๔๙๒๐๙๖
www.watpamaneekarn.com

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[17.2.2556 | 13:28]

 
 
1  

กราบอนุโมทนาบุญสาธุการด้วยเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ritlertchai และครอบครัว [18.2.2556 | 08:27]

 

 
2  

ขอน้อมบูชาองค์หลวงปู่เจริญ ด้วยเศียรเกล้า ขอให้หลวงปู่มีธาตุขันธ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวมากกว่า ๑๕๐ ปี เพื่อขนมวลสรรพสัตว์ออกจากห้วงแห่งกองทุกข์ให้มากที่สุดด้วยเทอญ ธรรมใดที่องค์หลวงปู่ได้รู้ได้เห็นขอธรรมนั้นให้เกล้ากระผมได้รู้ได้เห็นตามในเร็ววันด้วยเทอญ ขออนุโมทนากับทุกท้านที่มีจิตอนเป็นกุศล สาธุ

ผู้ตอบ :  ธรรมนูญ (ศิษย์) [18.2.2556 | 13:22]

 

 
3  

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดดลบันดาลให้หลวงปู่เจริญ ราหุโลมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานตราบนานเท่านานครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [19.2.2556 | 11:00]

 

 
4  

อนุโมทนาสาธุนะครับ

ผู้ตอบ :  ไกรสร [21.2.2556 | 14:15]

 

 
5  

กราบ หลวงปู่เจริญ ราหุโล อนุโมทนาสาธุ

ผู้ตอบ :  ธนกฤต [22.2.2556 | 20:52]

 

 
6  

อยากทราบรายชื่อครูอาจารย์ที่จะมาร่วมงานครับ

ผู้ตอบ :  ธรรมกลางใจ [23.2.2556 | 00:15]

 

 
7  

สาธุ

ผู้ตอบ :  ต้อง [24.2.2556 | 10:25]

 

 
8  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุๆๆ

ผู้ตอบ :  ฐาณิญา และ ร.ต.คณุตม์ [27.2.2556 | 10:06]

 

 
9  

กราบหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้าและอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ

ผู้ตอบ :  สุรศักดิ์ [10.3.2556 | 23:05]

 

 
10  

Update กำหนดการ

วัดป่ามณีกาญจน์ ขอเชิญร่วมงานบุญ วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม – วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ทอดผ้าป่าสมทบทุนป้องกันน้ำท่วม
เททองหล่อรูปเหมือน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
แสดงมุทิตาจิตสักการะพระภัทรศีลสังวร(หลวงปู่เจริญ ราหุโล) ฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๘๔ ปี
และ อุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๔ ค่า เดือน ๔ )
๑๘.๐๐ น. : - ผู้บวชเนกขัมมะอาราธนาศีล-รับศีล
๑๙.๐๐ น. : - พระภัทรศีลสังวร (เจริญ ราหุโล) จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระภัทรศีลสังวร (เจริญ ราหุโล)
- ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนป้องกันน้ำท่วม
- แสดงพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร
- แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่
่ท่อน ญาณธโร)

วันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๕ ค่า เดือน ๔ )
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ อยู่ศึกษาปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ ปี หล่อรูปเหมือน หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลวัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพิธีแสดงมุทิตาจิตสักการะพระภัทรศีลสังวร(หลวงปู่เจริญ ราหุโล) ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี
๐๗.๐๐ น. : - ตักบาตรข้าวสุกบริเวณศาลาอาจาราจริยานุสรณ์
๐๘.๐๐ น. : - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๑๐.๐๐ น. : - พิธีสรงน้ำแสดงมุทิตาจิตสักการะ ๘๔ ปี พระภัทรศีลสังวร(หลวงปู่ เจริญ ราหุโล)
- พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่ เจริญ ราหุโล) กล่าวสัมโมทนียกถา
๑๓.๓๙ น.: - เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เททองหล่อรูปเหมือน หลวงปู่ ฝั้น อาจาโร และรูปเหมือน หลวงปู่อ่อนสาสุขกาโร
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
๑๙.๓๐ น. : - เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองผู้มุ่งเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร
- แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล)

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๖ ค่า เดือน ๔)
พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณรอาคฤดูร้อน ประจาปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาและสร้างศาสนทายาท
๐๗.๐๐ น. : - ตักบาตรข้าวสุกบริเวณศาลาอาจาราจริยานุสรณ์
๐๘.๐๐ น. : - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
๑๐.๐๐ น. : - ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการ ๑+๑ ได้ ๓
๑๓.๐๐ น. : - พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ บรรพชาสามเณร
---------- เสร็จพิธี ----------
http://www.watpamaneekarn.com/index.html

ผู้ตอบ :  Visani [14.3.2556 | 15:35]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก