แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ขอเชิญร่วมเดินทางไหว้พระ ปฏิบัติธรรม และร่วมงานอายุวัฒนมงคล 81 ปี หลวงปู่บุญพิน 26-28 เมษายน 2556

 

วัดผาเทพนิมิต อ.นิคมน้ำอูน สกลนคร (หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ)
วัดคอนสวรรค์ อ.วาริชภูมิ สกลนคร (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล)
วัดศรีจำปาชนบท อ.พังโคน สกลนคร (หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต)
วัดป่าคำนกถัว อ.สว่างแดนดิน สกลนคร (หลวงปู่คำผา ฆรมุตฺโต)
วัดป่าบ้านหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน สกลนคร (หลวงปู่เคน เขมาสโย)
วัดป่าสีห์พนมฯ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร (หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม)
วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว สกลนคร (หลวงพ่อหลอ นาถกโร)
วัดถ้ำเป็ด อ.ส่องดาว สกลนคร (หลวงปู่ก้าน จิตฺตธมฺโม)
วัดป่าโชคไพศาล(วัดกัลยาณธัมโม) อ.วานรนิวาส สกลนคร (หลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ตึก East แยกรัชโยธิน)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556
06.00 น. ถึงวัดผาเทพนิมิต ร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคล 81 ปี หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ กราบครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงาน
10.00 น. ออกเดินทาง
10.30 น. ถึงวัดคอนสวรรค์ กราบนมัสการหลวงปู่สุภา กนฺตสีโล
11.30 น. ถึงวัดศรีจำปาชนบท กราบอัฐิหลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ถึงวัดป่าคำนกถัว กราบนมัสการหลวงปู่คำผา ฆรมุตฺโต
14.00 น. ถึงวัดป่าบ้านหนองหว้า กราบนมัสการหลวงปู่เคน เขมาสโย
14.30 น. ถึงวัดป่าสีห์พนมฯ กราบนมัสการหลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม
16.00 น. ถึงวัดถ้ำพวง กราบนมัสการหลวงพ่อหลอ นาถกโร
17.00 น. ถึงวัดถ้ำเป็ด กราบนมัสการหลวงปู่ก้าน จิตฺตธมฺโม แล้วแยกย้ายกันเข้าที่พัก ปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
07.00 น. ถวายภัตตาหาร
09.00 น. ออกเดินทาง
11.00 น. ถึงวัดป่าโชคไพศาล(วัดกัลยาณธัมโม) กราบนมัสการหลวงตาแตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เดินทางโดยรถตู้ ค่าเดินทางท่านละ 2,000 บาท สำรองที่นั่งแล้วกรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ กรณีขอยกเลิกการเดินทาง จะคืนเงินให้ ถ้าผมหาผู้ร่วมเดินทางแทนได้เท่านั้น

(รวมค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี ผู้ร่วมเดินทาง จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า-หลัง ในหน้าเดียวกัน ขีดคร่อมว่า “ใช้เพื่อประกอบการทำประกันอุบัติเหตุเดินทางเท่านั้น” พร้อมทั้งเขียน

1. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เดินทาง
2. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผลประโยชน์ และความเกี่ยวข้องกับผู้เดินทาง

แล้วส่งจดหมาย EMS มาที่ ณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร
161 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร
กทม.10200
อย่างช้า ภายในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 เมษายนนี้ เพื่อให้มาถึงผมภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ถ้าส่งมาหลังจากนี้ ก็จะไม่ได้ทำประกัน หากท่านใดได้ส่งมาแล้ว การเดินทางในโอกาสต่อไปก็ไม่ต้องส่งมาอีก ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

ผู้ร่วมเดินทางเตรียม ไฟฉาย ยาทากันยุง

กรุณาสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ณัฐวุฒิ โทร. 084-685-7001

โอนเงินชำระค่าเดินทางไปที่
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 012-1-29424-2
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร

หรือ 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 007-2-82715-5
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร

*สำคัญ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งมาที่ผมด้วยครับ 084-685-7001 ทันทีด้วยครับ
(หากผมไม่ทราบว่าโอนมาแล้ว ผมอาจคิดว่าท่านสละสิทธิ์)
แล้วเก็บใบสลิปการโอนเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระค่าเดินทาง

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[3.4.2556 | 12:54]

 
 
1  

ขออนุโมทนาด้วยครับ ขอให้หลวงปู่บุญพิน มีธาตุขันธ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวมากกว่า ๑๕๐ ปี เพื่อขนมวลสรรพสัตว์ออกจากห้วงแห่งกองทุกข์ให้มากที่สุดด้วยเทอญ ธรรมใดที่องค์หลวงปู่ได้รู้ได้เห็นธรรมเพื่อออกจากทุกข์ขอธรรมนั้นให่เกล้ากระผมได้รู้ได้เห็นตามในเร็ซวันด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  ธรรมนูญ [4.4.2556 | 11:45]

 

 
2  

ขออนุโมทนาในบุญกุศลทุก ๆทุก ๆวัดครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [4.4.2556 | 14:52]

 

 
3  

กราบอนุโมทนาบุญสาธุการด้วยเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ritlertchai และครอบครัว [9.4.2556 | 10:44]

 

 
4  

อนูโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้ตอบ :  premedamon [9.4.2556 | 14:42]

 

 
5  

สาธุอนุโมทนา

ผู้ตอบ :  ธนกฤต [12.4.2556 | 23:05]

 

 
6  

ช่วง 24-26 พ.ค. 2556(เดินทาง 23 พ.ค. 2556)
อยากให้จัดไปอุดร

ผู้ตอบ :  คมสรร [16.4.2556 | 05:09]

 

 
7  

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  เยาวภาและครอบครัว [17.4.2556 | 15:13]

 

 
8  

ปิติที่โชคดีได้ร่วมเดินทางกับคณะวัดป่ากรรมฐานทุกครั้งค่ะ
สาธุ อนุโมทนาผู้นำบุญกุศล คุณ ณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร ด้วยนะคะ

ผู้ตอบ :  รัชนีวรรณ ศิรินาวิน [18.4.2556 | 10:52]

 

 
9  

ขออนุโมธนาบุญด้วยครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ งามนิรัตน์ [18.4.2556 | 22:07]

 

 
10  

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  กษิดิ์เดช และครอบครัว [18.4.2556 | 23:00]

 

 
11  

อนุโมทนาสาธุ

ผู้ตอบ :  pitaknamjai [20.4.2556 | 14:46]

 

 
12  กระผมพร้อมครอบครัว ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ//

ผู้ตอบ :  SITTHAMPUANG [24.4.2556 | 07:45]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก