แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ขอเชิญร่วมสร้างสระน้ำถวายหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ยโสธร โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสระน้ำและร่วมงานมุทิตาบูชาคุณ
ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๘๓ ปี หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ
วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว ยโสธร
วันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖


เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ เจริญอายุครบ ๘๓ ปี คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิต ฆราวาส และคณะทายก ทายิกา วัดศรีฐานใน เห็นควรจัดงานแสดงมุทิตาบูชาคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์หลวงปู่ ในวันเสาร์ที่ ๘ และวันอาทิตย์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ นี้

จึงขอเรียนเชิญญาติโยม ผู้มีจิตเลื่อมใส ศรัทธาในข้อวัตรปฏิปทาขององค์หลวงปู่ ร่วมฟังบทสวด
พระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ ที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ )
๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วมีแสดงพระธรรมเทศนา ๒ กัณฑ์

วันอาทิตย์ ที่ ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ( ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗ )
๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

สอบถามเพิ่มเติม ครูบาตู่ ๐๘๕ ๔๙๐ ๖๒๐๒
ติดต่อตั้งโรงทาน นายกไสว จันทร์เหลือง ๐๘๑ ๔๗๐ ๔๕๒๐,
คุณพิทักษ์ ๐๘๙ ๔๒๓ ๗๑๑๕
นายจันที จันใด ๐๘๘ ๐๗๕ ๙๙๗๙

รายชื่อพระเถระที่กราบนิมนต์มาร่วมงาน
1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดวิเวกพัฒนาราม จ.บึงกาฬ
2.หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ จ.ยโสธร
3.พระราชปัญญาวิสารัท ( หลวงปูเหลือง ฉันทาคโม ) วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์
4.พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต ) วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
5.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
6.หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
7.หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุนทราราม ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
8.หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิต อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
9.หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
10.พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
11.หลวงปู่บุญมา สุชีโว วัดป่าสุขเกษม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
12.พระราชสุทธาจารย์ วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
13.หลวงปู่วงศ์ สุภาจาโร วัดป่าคำพระองค์ อ.เฝ้าไร จ.หนองคาย
14.พระครูชัยเขตคณาภิรักษ์ วัดหอก่อง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
15.พระวินัยสุนทรเมธี วัดพระพุทธบาทยโสธร จ.ยโสธร
ฯลฯ

และเนื่องด้วยองค์หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ ได้มีดำริสร้างสระน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้แด่พระภิกษุสงฆ์
ชาวบ้านกว่า ๒๐๐๐ หลังคาเรือน และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้ได้สร้างเสร็จไปแล้วประมาณ ๗๐% ยังมีงานก่อสร้างที่หลวงปู่ท่านต้องดำเนินการอีก คือถังเก็บน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ เมตร กำแพงล้อมรอบบริเวณสระน้ำ เนื้อที่ประมาณ ๑๖ ไร่ ซึ่งจะต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากในการดำเนินการตามที่หลวงปู่ท่านได้ดำริมีเมตตาในการนี้ไว้

คณะศิษย์ยานุศิษย์จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างสระน้ำกับหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ โดยโอนปัจจัยเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ยโสธร
ชื่อบัญชี “พระอธิการสรวง สิริปุญโญ”
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ ๓๑๕-๐-๒๘๘๗๓-๘ (315-0-28873-8)

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองรักษาท่าน ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศจากทุกข์และภยันตรายทั้งปวง


กังหันลมที่หลวงปู่ท่านได้สร้างเพื่อจะผันน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำเพื่อแจกจ่ายไปตามวัด หมูบ้านบริเวณใกล้เคียง


คลิกชมประมวลภาพ งานบุญเมื่อปี 2554

คลิกชมประมวลภาพ งานบุญเมื่อปี 2553

คลิกชมประมวลภาพ งานบุญเมื่อปี 2552

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[7.5.2556 | 12:19]

 
 
1  

อนุโมทนาสาธุ ครับ

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ [7.5.2556 | 23:52]

 

 
2  

ขอน้อมบูชาคุณองค์หลวงปู่สรวงด้วยเศียรเกล้าจนเกล้าจะสิ้นภพสิ้นชาติ ขอให้หลวงปู่มีธาตุขันธืแข็งแรงมีอายุยืนยาวมากกว่า ๑๕๐ ปี เพื่อขนมวลสรรพสัตว์ออกจากห้วงแห่งกองทุกข์ให้มากที่สุดด้วยเทอญ ธรรมใดที่องค์หลวงปู่ได้รู้ได้เห้นขอธรรมนั้นดปรดให้เกล้ากระผมได้รู้ได้เห็นตามในเร็ววันด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  ธรรมนูญ [8.5.2556 | 09:08]

 

 
3  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ร่วมกันทำบุญถวายองค์ท่านนะคะ

ผู้ตอบ :  ศิษยา [8.5.2556 | 13:04]

 

 
4  

กราบอนุโมทนาบุญสาธุการด้วยเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ritlertchai และครอบครัว [8.5.2556 | 16:37]

 

 
5  

กราบหลวงปูสรวงและอนุโมทนาบุญ

ผู้ตอบ :  ธนกฤต [8.5.2556 | 18:02]

 

 
6  

ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดดลบันดาลให้หลวงปู่สรวง สิริปุญโญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานตราบนานเท่านนานครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [10.5.2556 | 15:22]

 

 
7  

กราบนมัสการหลวงปู่ ลูกได้นิมิตเห็นหลวงปู่ และหลวงปู่มั่น เมื่อคืนนี้ ขอบารมีหลวงปู่จงช่วยให้ลูกสำเร็จทั้งทางโลก ทางธรรม บังเกิดอริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายใน สาธุฯ

ผู้ตอบ :  amure99 [15.5.2556 | 12:47]

 

 
8  

ขอน้อมบูชาพระคุณหลวงปู่สรวงที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้าและหลวงปู่ได้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านเสมอ ขอเชิญให้ร่วมทำบุญกับหลวงปู่มากๆและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย

ผู้ตอบ :  สุภาวดี [16.5.2556 | 13:58]

 

 
9  

ขออนุโมทนาสาธุครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  รณยุทธ์ [27.5.2556 | 13:16]

 

 
10  

กราบ กราบ กราบ หลวงปู่ค่ะ

ผู้ตอบ :  รัชชลจันทร์ [4.6.2556 | 21:01]

 

 
11  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุๆๆ

ผู้ตอบ :  ฐาณิญา [7.6.2556 | 19:03]

 

 
12  

ขอให้หลวงปู่อายุยืนนานสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  เด็กหญิง สุนิสา ป้องกัน [8.7.2556 | 11:15]

 

 
13  

อนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  ยินดี [9.7.2556 | 13:28]

 

 
14  

อนุโมทนาบุญครังนี้กับหลวงปู่ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  ไปรษณีย์บ้านกอก34320 ป เอ๋ [3.8.2556 | 15:30]

 

 
15  

ขอร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับหลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  ภานุพงศ์ มั่นภักดี [13.1.2557 | 12:15]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก