แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
(updated)ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ วัดวิเวกวัฒนาราม วันที 5 มกราคม 2557

 กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
วันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
..................................................................

ด้วยพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ อายุ ๑๐๒ ปี ๘ เดือน ๗๓ พรรษา เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในศิษย์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วย โรคชราโดยอาการสงบ

เพื่อเป็นเครื่องน้อมนำศรัทธาแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนให้มีความเคารพรักนับถือยิ่งขึ้น ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดพระราชทานเพลิงพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะโรง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น.
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะโรง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์-สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะโรง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะโรง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็น
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๓.๑๓ น. พระภิกษุ - สามเณร แม่ชี อุบาสกอุบาสิกา พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ ประกอบพิธีขอขมาสัมมานการต่อสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
- พิธีกรนำกล่าวคำไหว้พระ ขอศีล
- ประธานสงฆ์ให้สรณะ ให้ศีล
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา - พิจารณาผ้าบังสุกุล
- คณะศิษย์วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล
- อาราธนาธรรม / แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- ถวายปัจจัยไทยธรรม / อนุโมทนาให้พร
เวลา ๑๔.๓๙ น. พระสงฆ์ทั้งนั้นพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญประกอบพิธีขอขมาต่อสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ
ประกอบพิธีขมาสัมมานการ( วางเครื่องสักการะ / กราบ / จัดเครื่องประกอบเกียรติยศ หน้าหีบสรีระสังขาร เพื่อเตรียมการเคลื่อนฯ )
- พี่น้องประชาชน เข้าประจำที่ในขบวนตามลำดับ
- พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษา ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (เท่านั้น) อัญเชิญสรีระสังขารฯ จากที่ตั้ง / วางจุดพัก
- ปี่พาทย์บรรเลงเพลงยก
- เทียบปราสาทหลังเปียงหน้าพระเจดีย์
เวลา ๑๖.๑๖ น. เชิญหีบทองทึบขึ้นปราสาท
- ปี่พาทย์บรรเลงเพลง เดี่ยวปี่มัทรี
- เทวดา ๔ ตน ประจำตำแหน่ง
- ผู้ร่วมขบวนประจำตำแหน่ง ตามลำดับขบวน
(ผู้เข้าร่วมขบวนแต่งชุดขาว / แต่งชุดผ้าพื้นเมือง / แต่งชุดผู้ไท
พระภิกษุสงฆ์ห่มเปิดไหล่พาดสังฆาฏิ
ไม่ประสงค์จะให้แต่งชุดดำ หรือครึ่งดำครึ่งขาว หรือสีอื่นใด)

- พลหาม พลขบวน ฟังสัญญาณฆ้อง กลอง ระฆัง
ถวายกราบเบญจรงค์ ๓ ครั้ง
- เริ่มออกขบวนเวียนขวารอบพระเจดีย์ - พระอุโบสถ ๓ รอบ
ออกขบวนอัญเชิญสรีระสังขารสู่เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
- พระสงฆ์เริ่มอ่านพระอภิธรรม
- เดินสโลว์มาร์ช
- เทวดาถวายงาน โปรยทาน โปรยข้าวตอกดอกไม้
- ปี่พาทย์บรรเลง - เพลงปราสาทไหว
- เพลงธรณีกรรแสง
- เพลงพญาโศก
- ระหว่างทางโปรยทาน โปรยข้าวตอกดอกไม้
- ระหว่างเข้าขบวน จุดพลุสลุด เพื่อถวายความเคารพ ๒๑ ลูก
จนกว่าขบวนจะถึงเมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
- เมื่อหัวขบวนเข้าสู่เขตเมรุปราสาท ตั้งหัวขบวนในจุดที่เตรียมไว้
ตั้งบังแทรก บังสูรย์ ดอกไม้ทอง เครื่องต้อนรับขบวนสรีระสังขารฯ
- เครื่องยศทุกอย่างประจำที่ - เครื่องยศพระพุทธเจ้า
- เครื่องยศพระธรรม
- เครื่องยศพระสงฆ์
- เครื่องยศบริวาร (คณะศิษย์ชุดใหญ่ที่ จัดดอกไม้)
- หยุดขบวน / พระสงฆ์สามเณร - แม่ชี ศรัทธาญาติโยมเข้าประจำที่
- วางปราสาทหลังเปียง
- ทำพิธีถวายทานปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ และเครื่องบริวาร
- เชิญหีบออกจากปราสาทหลังเปียง
- เชิญเครื่องสักการะประจำที่กำหนดไว้
- ปี่พาทย์บรรเลง
เวลา ๑๙.๐๐น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็นรอบบริเวณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
( โดยพระครูอุดมญาณโสภณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) จ. สกลนคร )
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา
(หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงานให้แต่งชุดผ้าผู้ไท และชุดปฏิบัติธรรมสีขาว)

วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗
ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพุทธมนต์
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระภิกษุ - สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประชุมทำวัตรเย็นรอบบริเวณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
( โดยพระราชวรคุณ วัดบูรพาราม จ. สุรินทร์ )
พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาพิจารณาผ้าบังสุกุล
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม / พระสงฆ์อนุโมทนา

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๑๔.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
( โดยพระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด )
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป สวดทักษิณานุปทาน / พิจารณาผ้าบังสุกุล
พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชาคณะ/พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์/พระเถระทรงคุณวุฒิ พิจารณาผ้าไตรพระราชทาน ( ๕ ไตร ) จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระราชาคณะ/พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์/พระเถระทรงคุณวุฒิพิจารณาผ้าไตรพระราชทาน ( ๕ ไตร ) จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
พระราชาคณะ/พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์/พระเถระทรงคุณวุฒิ พิจารณาผ้าไตรประทาน ( ๕ ไตร ) จากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
พระราชาคณะ/พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์/พระเถระทรงคุณวุฒิ พิจารณาผ้าไตรประทาน ( ๕ ไตร ) จากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
พระราชาคณะ/พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์/พระเถระทรงคุณวุฒิ พิจารณาผ้าไตรประทาน ( ๕ ไตร ) จากสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
พระราชาคณะ/พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์/พระเถระทรงคุณวุฒิ พิจารณาผ้าไตรพระราชทาน ( ๕ ไตร ) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระราชาคณะ/พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์/พระเถระทรงคุณวุฒิพิจารณาผ้าไตรพระราชทาน ( ๕ ไตร ) จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เวลา ๒๐.๐๐ น. ประชุมเพลิงสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ (จริง)
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงาน ; ๑. ข้าราชการแต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์
๒. ผู้ปฏิบัติธรรมควรแต่งชุดขาว
๓. ศรัทธาสาธุพี่น้องประชาชน ควรแต่งชุดผ้าพื้นเมือง หรือแต่งชุดขาว
๔. งดการแต่งชุดดำ หรือครึ่งขาวครึ่งดำ

วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗
ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธี ๓ หาบ ( พระมหาเถระ ๓ รูป พิจารณา )
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ - สามเณร ออกรับบิณฑบาต
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร
เสร็จพิธี
......................................ติดต่อสอบถาม พระธมฺมธโร-ครูบาแจ๋ว(เจ้าอาวาส) ที่ khrubajaew_54@hotmail.com


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. www.dhammasavana.or.th/

2. facebook.com/pages/พระธมฺมธโร-ครูบาแจ๋ว


คลิกชมภาพพิธีสรงน้ำสรีระหลวงปู่เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2556

กระทู้แจ้งข่าวการละสังขารของหลวงปู่

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[11.12.2556 | 05:59]

 
 
1  
ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [11.12.2556 | 11:33]

 

 
2  
ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [11.12.2556 | 11:35]

 

 
3  


ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [12.12.2556 | 21:07]

 

 
4  

สาธุ
ภาพขบวนแห่นี้....งานลป.จันทร์ กุสโล วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อ มค.53

คิดว่าแบบล้านนาภูไทคงงามน่าชม ขบวนพื้นเมืองงดงามมากอยู่แล้ว
ไม่ทราบชุดสีขาว - คราม
ต้องลางานเพิ่ม 2 วัน 3/6 มค.56 อยู่จนถึงทำบุญ 3 หาบถวายหลวงปู่
วันพ่อไปมา 5-8 ธค.อากาศหนาวมากๆลมแรงทั้งวันทุกวัน
แต่ภาวนาสบายดีแม้หนาวมากๆ

ผู้ตอบ :  ศิษย์ [12.12.2556 | 21:11]

 

 
5  

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ณ วัด [13.12.2556 | 09:11]

 

 
6  

ขอนมัสการหลวงปู่ จาม มหาปุญโญ ด้วย กาย วาจา ใจ และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย สาธุ

ผู้ตอบ :  อิทธิ แก่นทองเจริญ [15.12.2556 | 10:19]

 

 
7  

สาตุ๊ สาน้อมน้อม ใจต่างปุพผาต้อม แต่งย่องยอสา หลวงปู่ครูบาจาม มหาปุญโญ

ผู้ตอบ :  ศิษยานุศิษย์วัดป่าดาราภิรมย์ [16.12.2556 | 18:44]

 

 
8  

ฟังมาว่า หลวงปู่สั่งไว้ ให้เผาแบบเรียบง่าย ไม่ให้เก็บไว้นาน(ไม่รู้ว่าฟังมาถูกหรือเปล่า)

พอเห็นกำหนดการแล้ว งงเบย...

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [25.12.2556 | 03:53]

 

 
9  

ฟังถูกแล้วท่าให้เรียบง่าย - ไม่ยุ่งยาก - อย่าจัดสนุกสนานเอิกเริกกินอยู่ยุ่งยาก

และแย้งไปที่เฟสท่านครูบาแจ๋วแล้ว ..ไม่มีคำตอบ
งงและอึ้ง ... งานหลวงตาพระอาจารย์ยังไม่ถึงขนาดนี้

ชวนให้นึกถึงสุภาษิต - คนอยู่ทำคนวายชนม์ยุ่งยาก - งานวุ่นวาย - คนไปงานลำบากใจสุดๆ
และทางวัด(คนที่วัดเตรียมต้อนรับคนไปงานอย่างไหน )

แต่บอกก่อน เราจะไปงานนี้และแต่งตามสมควรแก่ธรรม
ไม่เอาแบบตามใจกรรมการแน่นอน
รักษาปณิธานหลวงปู่ - และอย่างพุทธองค์ตรัสสอนไว้

ผู้ตอบ :  ศิษย์ [25.12.2556 | 21:03]

 

 
10  

มางงและอึ้งด้วยคนครับ
กำหนดการไม่ไหวจะอ่านจะจำ จำได้แต่เวลาเคลื่อนย้ายสรีระหลวงปู่ กับเวลาประชุมเพลิงเท่านั้น
อย่างอื่นไม่ได้สนใจเลย

เฮ้ออออออออออ............

ผู้ตอบ :  boo [26.12.2556 | 03:29]

 

 
11  

น้อมส่งลป.จาม มหาปุญโญสู่พระนิพพานครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [31.12.2556 | 13:17]

 

 
12  

ลูกขอน้อมกราบหลวงปู่จามสู่แดนพระนิพพานเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วราภรณ์ [5.1.2557 | 17:24]

 

 
13  

กระผม จ.ส.อ.สุวิทย์ จากสกุล-อรุณพาส บ้านพักอยู่หลังวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ห่างจากวัดไป 500 เมตร (เป็นอาจารย์สอนดนตรีสากล ร.ร.บ้านห้วยทราย) ขอขอบคุณและขอสาธุการ กับ คณะจัดทำ WWW นี้เป็นอย่างสูงครับ

ผู้ตอบ :  จ.ส.อ.สุวิทย์ จากสกุล-อรุณพาส [13.6.2558 | 10:19]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก