แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ขอเชิญร่วมทริปไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 13-16 กุมภาพันธ์ 2557

 

วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง มุกดาหาร (หลวงปู่อ้ม สุขกาโม)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี มุกดาหาร (หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ)
สำนักชีห้วยทราย อ.คำชะอี มุกดาหาร(คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ)
วัดป่าวิสุทธิญาณ(ภูวัด) อ.นาแก นครพนม (หลวงพ่อมหาบุญเลิศ ฐานทินฺโน ศิษย์หลวงปู่ชา สุภทฺโท /หลวงปู่ใช่ สุชีโว วัดเขาฉลาก /หลวงปู่แบน ธนากโร)
วัดป่าวิสุทธิธรรม(วัดป่าบ้านโคก) อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร (หลวงปู่อุ่น กลฺยาณธมฺโม / พระอาจารย์ประสงค์ กิตฺติสาโร)
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร (หลวงปู่แบน ธนากโร)
วัดป่านาคนิมิตต์(วัดป่าบ้านนามน) อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร (หลวงปู่อว้าน เขมโก)
วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ บึงกาฬ(หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร)
วัดสว่างอารมณ์ อ.พรเจริญ บึงกาฬ(หลวงปู่ผาง โกสโล)
วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม อ.พรเจริญ บึงกาฬ(หลวงปู่อุดม ญาณรโต)
วัดสามัคคีอุปถัมภ์(ภูกระแต) อ.เมือง บึงกาฬ(หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม)
วัดเจติยาคิรีวิหาร(ภูทอก) อ.ศรีวิไล บึงกาฬ(หลวงตาแยง สุขกาโม)
วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย บึงกาฬ(หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร)
วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง อุดรธานี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง ขอนแก่น (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ ตึก East แยกรัชโยธิน)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557(วันมาฆบูชา)
06.30 น. ถึงวัดภูผาผึ้ง ใส่บาตร ถวายจังหัน กราบนมัสการหลวงปู่อ้ม สุขกาโม(ระหว่างนี้ เพื่อให้โชเฟอร์ได้นอนหลับ ขอความกรุณาอย่ากลับมาที่รถอีก จนกว่าจะถึงเวลานัด)
10.00 น. ออกเดินทาง
11.30 น. ถึงวัดป่าวิเวกวัฒนาราม สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ กราบอัฐิหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ กราบนมัสการพระอาจารย์แจ๋ว ธมฺมธโร
12.15 น. ถึงสำนักชีห้วยทราย กราบเจดีย์คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
15.30 น. ถึงวัดป่าวิสุทธิญาณ กราบนมัสการหลวงพ่อมหาบุญเลิศ ฐานทินฺโน
17.00 น. ถึงวัดป่าวิสุทธิธรรม(วัดป่าบ้านโคก) กราบเจดีย์หลวงปู่อุ่น กลฺยาณธมฺโม กราบนมัสการพระอาจารย์ประสงค์ กิตฺติสาโร
18.00 น. ถึงวัดดอยธรรมเจดีย์ ร่วมพิธีเวียนเทียน เสร็จแล้วกลับมาพักผ่อนปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวิสุทธิธรรม

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
06.00 น. ออกเดินทาง
06.15 น. ถึงวัดดอยธรรมเจดีย์ ใส่บาตร กราบนมัสการหลวงปู่แบน ธนากโร
09.30 น. ถึงวัดป่านาคนิมิตต์ กราบนมัสการหลวงปู่อว้าน เขมโก
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ถึงวัดสว่างอารมณ์ กราบนมัสการหลวงปู่ผาง โกสโล
15.00 น. ถึงวัดวิเวกพัฒนาราม กราบนมัสการหลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร
15.30 น. ถึงวัดสถิตย์ธรรมวนาราม กราบนมัสการ /ถวายจังหัน หลวงปู่อุดม ญาณรโต
17.00 น. ถึงวัดสามัคคีอุปถัมภ์ กราบนมัสการหลวงปู่ทองพูล สิริกาโม
18.30 น. ถึงวัดภูทอก กราบนมัสการหลวงตาแยง สุขกาโม เข้าที่พัก ปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
04.45 น. ออกเดินทาง
06.30 น. ถึงวัดป่าดานวิเวก ใส่บาตร ถวายจังหัน กราบนมัสการหลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร
11.30 น. ถึงวัดโพธิสมภรณ์ กราบนมัสการหลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. ถึงวัดป่าวิเวกธรรม กราบมุทิตาหลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก ที่เจริญอายุ 86 ปี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

จุดจอดรถขากลับ 1. ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 2. สนามบินดอนเมือง 3. โรงพยาบาลวิภาวดี
4. หน้ามหาวิทยาลัยหอการค้า 5. สถานีบีทีเอส สนามเป้า 6. ปั๊มน้ำมัน ปตท.สนามเป้า

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เดินทางโดยรถตู้ ค่าเดินทางท่านละ 2,500 บาท สำรองที่นั่งแล้วกรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ กรณีขอยกเลิกการเดินทาง จะคืนเงินให้ ถ้าผมหาผู้ร่วมเดินทางแทนได้เท่านั้น

(รวมค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี ผู้ร่วมเดินทาง จะต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า-หลัง ในหน้าเดียวกัน ขีดคร่อมว่า “ใช้เพื่อประกอบการทำประกันอุบัติเหตุเดินทางเท่านั้น” พร้อมทั้งเขียน

1. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้เดินทาง
2. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผลประโยชน์ และความเกี่ยวข้องกับผู้เดินทาง

แล้วส่งจดหมาย EMS มาที่ ณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร
161 ถ.บุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร
กทม.10200
อย่างช้าภายในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้มาถึงผมภายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ถ้าส่งมาหลังจากนี้ ก็จะไม่ได้ทำประกัน หากท่านใดได้ส่งมาแล้ว การเดินทางในโอกาสต่อไปก็ไม่ต้องส่งมาอีก ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

ผู้ร่วมเดินทางเตรียมเครื่องกันหนาว ไฟฉาย ยาทากันยุง ถุงนอน(ถ้ามี) สวมเสื้อผ้าสีไม่ฉูดฉาด ไม่บาง ไม่โป๊ ไม่รัดรูป กระโปรง/กางเกง ไม่สั้นเหนือเข่า และถือศีล 5 ตลอดการเดินทาง (เช่น ไม่ตบยุง) / ขอให้ผู้เดินทางเปิดโทรศัพท์มือถือไว้ และพกติดตัวตลอดการเดินทาง กรุณาชาร์ตแบตให้เต็มหรือมีแบตสำรอง

กรุณาสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ณัฐวุฒิ โทร. 084-685-7001

โอนเงินชำระค่าเดินทางไปที่
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 012-1-29424-2
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร

หรือ 2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 007-2-82715-5
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วรรธนานุสาร

*สำคัญ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งมาที่ผม 084-685-7001 ทันทีด้วยครับ
(หากผมไม่ทราบว่าโอนมาแล้ว ผมอาจคิดว่าท่านสละสิทธิ์)
แล้วเก็บใบสลิปการโอนเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระค่าเดินทาง

ผู้ส่ง : ณัฐวุฒิ
[31.1.2557 | 08:18]

 
 
1  

ขออนุโมทนาด้วยครับ สาธุ

ผู้ตอบ :  ธรรมนูญ [1.2.2557 | 14:59]

 

 
2  

ขออนุโมทนาบุญกับพี่ทีมงานวัดป่าด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

ผู้ตอบ :  ศิยษ์เมืองชลบุรี [1.2.2557 | 20:18]

 

 
3  

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุๆๆ

ผู้ตอบ :  มิน & เปิ้ล [2.2.2557 | 08:58]

 

 
4  

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  วัลลภา เตชศรีอาภา และครอบครัว [3.2.2557 | 12:26]

 

 
5  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุๆๆ

ผู้ตอบ :  ฐาณิญา [5.2.2557 | 08:17]

 

 
6  

ขออนุโมทนาสาธุครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  รณยุทธ์ [5.2.2557 | 08:58]

 

 
7  

ขออนุโมทนาในบุญกุศลทุก ๆงานทุก ๆวัดครับ

ผู้ตอบ :  อาร์ต [5.2.2557 | 14:04]

 

 
8  

อนุโมทนาบุญสาธุก่รด้วยเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ritlertchai และครอบครัว [7.2.2557 | 23:07]

 

 
9  

วันนี้ขับรถสวนขณะชาวคณะวัดป่าเข้ามากราบนมัสการหลวงปู่ผาง โกสโล วัดป่าสว่างอารมณ์

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เดินทางในทริปนี้ครับ

ผู้ตอบ :  Kim [15.2.2557 | 17:15]

 

 
10  

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  tooi [15.3.2557 | 19:26]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก