แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ชีวประวัติหลวงปู่มหาเจิม ปญฺญาพโล

 


ชีวประวัติหลวงปู่มหาเจิม ปญฺญาพโล
หลวงปู่มหาเจิม นามเดิม เจิม วรรณโมฬี เกิดที่บ้านหนองแหน ต.เมืองใหม่ อ.พนมสารคาม(ปัจจุบันเป็น อ.ราชสาสน์) จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง บิดามีนามว่า นายหรุ่น วรรณโมฬี มารดามีนามว่า นางม้วน วรรณโมฬี มีพี่น้องทั้งหมด ๖ คน เป็นผู้ชาย ๔ คน ผู้หญิง ๒ คน ได้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด ๕ คน ที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันเหลือหลวงปู่มหาเจิมเพียงองค์เดียว
การศึกษาของหลวงปู่ในวัยเด็กต้องศึกษากับวัดที่อยู่ใกล้บ้าน โดยเรียนหนังสือมูลบทบรรพกิจของพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)พออ่านออกเขียนได้เท่านั้น เพราะยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู่ในวัดสมัยนั้น และยังต้องย้ายออกจากบ้าน ห่างจากบิดามารดาและญาติพี่น้องมาอยู่ที่วัดตั้งแต่อายุประมาณ ๘ ขวบ
หลวงปู่ได้บรรพชาเป็นสามเฌร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ อายุได้ ๑๒ ขวบ กับหลวงพ่อทองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแสนภุมมาวาส และได้อยู่กับท่าน ๑ พรรษา


ผู้ส่ง : bung
[11.10.2548 | 19:07]

 
 
1  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลวงปู่ได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ และมาอยู่ที่วัดบรมนิวาส ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยคุณย่าอิ่ม รัดสกุล เป็นผู้นำมาฝากฝังกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันทมหาเถระ) และได้ญัตติเป็นธรรมยุต กับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อีกด้วย
การศึกษาบาลีและนักธรรม ได้เริ่มศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ หลวงปู่สอบบาลีไวยากรณ์ได้ที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ และ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้นักธรรมเอก และหลวงปู่ยังสามารถสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค ได้ในปีเดียวกัน

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 19:38]

 

 
2  เมื่อหลวงปู่อายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ พระอุโบสถวัดบรมนิวาส โดยมีพระพรหมมุนี (อ้วน ติสโส) (ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพินิจวิหารการ (ขำ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินัยธรดำ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 19:41]

 

 
3  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)
พระอุปัชฌาย์ ของหลวงปู่มหาเจิม

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 19:44]

 

 
4  ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ หลวงปู่ได้ออกปฏิบัติ โดยเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ ได้จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๑ พรรษา
ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ – พ.ศ. ๒๔๘๗ จำพรรษาที่วัดป่าโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ จำพรรษาที่วัดทิพย์วนาราม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้กลับมาจำพรรษาที่ วัดป่าโรงธรรมสามัคคี อีกครั้ง
ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ลงมาอยู่ภาคกลาง ได้ลงไปจำพรรษาที่อ่าวยาง จ.จันทบุรี เพียงรูปเดียว

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 19:49]

 

 
5  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสีคัมคีร์ปัญญาวิศิษฏ์)


ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ไปจำพรรษาที่อ่าวหมู กับ พระอาจารย์น้อย เกตุโร อยู่ ๑ พรรษา และได้เดินทางลงไปจำพรรษาที่ปักษ์ใต้ โดยได้ไปอยู่กับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสีคัมคีร์ปัญญาวิศิษฏ์) ที่จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จำพรรษาที่อ่าวลึก จ.กระบี่ กับอาจารย์พรหมมา
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ – พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้อยูจำพรรษาที่คลองช่องลม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ กลับมาจำพรรษาที่วัดแสนภุมมาวาส อันเป็นบ้านเกิด เพื่อเยี่ยมโปรดโยมบิดา โยมมารดา
ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ กลับลงไปภาวนาที่ภาคใต้อีกครั้ง โดยจำพรราที่อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้ ๑ พรรษา

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 19:56]

 

 
6  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)


ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จำพรรษาที่วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย กับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
(พระสุธรรมคณาจารย์)
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ – พ.ศ. ๒๕๐๗ จำพรรษาที่วัดเขาแก้ว จ.จันทบุรี
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – พ.ศ. ๒๕๑๗ จำพรรษาที่วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ กลับไปวัดเขาช่องลม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่อีกครั้ง และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๓๑ และในระหว่างนั้นหลวงปู่ได้ปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ และ พังงา

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 19:59]

 

 
7  ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่านได้มาอยู่ที่มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซอยจรัลสนิทวงค์ ๓๗ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อรักาอาการอาพาธ
และมาพักอยู่กับ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท (พระครูสุทธิธรรมรังษี) ที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 20:10]

 

 
8  ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปู่ได้รับอารธนานิมนต์มาเป็นประธานสงฆ์ในการก่อสร้างเสนาสนะวัดสระมงคล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเดิมมีพื้นที่เป็นป่าช้าเก่าก่อนที่จะมีการสร้างเป็นสำนักสงฆ์ และได้อยู่ที่วัดป่าสระมงคลแห่งนี้ จนถึงปัจจุบัน

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 20:16]

 

 
9  สหธรรมมิคของท่านที่เคยอยู่ร่วมกันมามีมากมายหลายท่าน เช่น
หลวงปู่เทศน์ เทสก์รังสี หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ เป็นต้น
หลวงปู่ท่านเป็นพระที่ชอบสันโดษไม่หวังลาภยศใดๆ
มีลูกศิษย์เคยถามหลวงปู่ว่าทำไม่ท่านไม่เทศน์บ้าง ท่านตอบว่า
ธรรมมีมากมาย พระเทศน์เก่ง ๆ ก็มีเยอะ แต่คนเอาธรรมไปใช้มีน้อย
มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งขอธรรมมะจากท่าน ท่านได้ให้ธรรมมะสั้นๆแต่ออกจากใจท่านแท้ๆ ท่านเขียนไว้ว่า " ปล่อยว่าง วางเบา เอาหนัก "
ท่านบอกว่าใครทำได้ถึงตรงนี้พ้นทุกข์แน่นอน...สาธุ

ผู้ตอบ :  bung [11.10.2548 | 20:46]

 

 
10  

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ศิษย์หลวงปู่ [12.10.2548 | 17:02]

 

 
11  

ขอความกรุณาช่วยแก้คำสอนข้างต้น ของคุณ bung ด้วย
หลวงปู่สอนว่า จาก.... ปล่อยวาง วางเบา เอาหนัก

แก้เป็น

" ปล่อยว่าง วางเบา เอาหนัก "
ความหมายของการปล่อยวาง กับปล่อยว่าง นั้น ผิดกันลิบลับมากมายทีเดียว
เกรงว่าจะทำให้บิดเบือนคำสอนของครูบาอาจารย์จากเดิมไป
เช่น เมื่อปล่อยวาง อาจเจอความว่าง แต่เมื่อละความว่าง อาจเจอความว่างยิ่งกว่า
ต้องปล่อยทั้งหมด แม้แต่ความว่างของจิต และความรู้ที่ว่าจิตว่าง และวาง ลง
คำสอนนี้มีปรากฎที่ด้านหลังเหรีญของหลวงปู่ รุ่นแรก และรุ่นเดียวของท่านด้วย เผอิญมีโอกาสได้รับใช้ช่วงที่ท่านอาพาธ และท่านมอบมาให้ เห็นว่าเป็นคำสอนที่น่าสนใจมากทีเดียว จึงจดจำได้

ผู้ตอบ :  ดวงจันทร์ [17.10.2548 | 14:57]

 

 
12  

สาธุ กับคุณดวงจันทร์ครับ
คุณดวงจันทร์ทักท้วงว่าที่ถูกต้องคือ " ปล่อยว่าง วางเบา เอาหนัก "


ทีมงานได้แก้ใขใหม่ ให้เรียบร้อยแล้วครับ

สาธุ สาธุ สาธุผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [17.10.2548 | 15:08]

 

 
13  

หลักธรรมขององค์หลวงปู่ลึกซึ้งมากครับ ถึงแม้จะเป็นข้อความเพียงสั้นๆแต่ก็เป็นอนุสติได้ดีทีเดียว ได้นำมาพิจรณาเป็นหลักในการทำสมาธิได้ผลดีมากค่ะ
ถ้ามีโอกาสคงได้ไปกราบองค์หลวงปู่นะคะ ไม่ทราบว่าจะไปกราบท่านได้เวลาใดบ้างคะ

ขอบคุณมากค่ะ ขออนุโมทนานะค่ะ สาธุค่ะ

ผู้ตอบ :  ศิริกาญจนา [4.11.2548 | 18:00]

 

 
14  

หลวงปู่เป็นพระอริยะเจ้าที่ทรงคุณทางเรื่องวาจาสิทธิ์มาก เพราะท่านไม่เคยพูดเล่นหรือยอกล้อไร้สาระกับลูกศิษย์เลย ทำให้วาจาที่ท่านพูดออกมาล้วนเป็นธรรมะและศักดิ์สิทธิ์มาก ๆ และใครได้รับพรจากหลวงปู่ถือเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่ง

ผู้ตอบ :  คนชอบวัด [24.1.2549 | 11:12]

 

 
15  

ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะ

ผู้ตอบ :  วิลาสินี [10.11.2549 | 10:57]

 

 
16  

ปกติหลวงปู่ท่านพูดน้อย และมีปกติเรียบร้อย

ผู้ตอบ :  มหาชล [13.5.2551 | 23:00]

 

 
17  

สุดอาลัยอย่างสุดซึ้ง สาธุ

ผู้ตอบ :  ประสาร ริยะบุตร [29.12.2555 | 07:52]

 

 
18  

อยากรู้จักวัดนี้มากไปไม่ถูกนะคะ

ผู้ตอบ :  ศิรัตน์ [20.8.2557 | 20:26]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก