แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ประมวลภาพ พระเถระกรรมฐานร่วมพิธีทำบุญปีใหม่บริษัทการบินไทย วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 2548

 หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วัดป่านาสีดา อุดรธานี
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน บุรีรัมย์
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน เลย
หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก วัดป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น
หลวงพ่อแปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ วัดอโศการาม สมุทรปราการ
หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร
หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่
หลวงพ่อคำ กาญจนวณฺโณ วัดถ้ำบูชา หนองคาย
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี
หลวงพ่ออุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ อุดรธานี
หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดรัตนวนาราม พะเยา
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี
พระอาจารย์คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อุดรธานี
พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสนฺโน วัดบ้านใหม่ อุดรธานี
พระอาจารย์จิระวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์
พระอาจารย์จันมี อนาลโย วัดป่าแก้งใหม่ หนองคาย
พระอาจารย์โกวิญ กันตธัมโม วัดป่าสิงหนาทบรรพต (ภูสิงห์) หนองคาย

พระเถระกรรมฐานร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
ณ อาคารฝ่ายช่าง ดอนเมือง
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2548

สรุปยอดเงินทำบุญ ประมาณ 1 ล้านบาท


จำนวนภาพทั้งหมด 52 ภาพ

ผู้ส่ง : ทีมงานวัดป่า
[23.12.2548 | 12:31]

 
 
1  พระเถระกรรมฐาน 18 รูป

คลิกชมภาพขนาดใหญ่ (ต้นฉบับชัดมาก แต่ย่อและลดขนาดทำให้ไม่ได้รายละเอียดนัก)
http://www.watpa.com/images_subforum/6328.jpg

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 12:33]

 

 
2  2

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 12:43]

 

 
3  3

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 12:49]

 

 
4  4

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 12:54]

 

 
5  5

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 13:02]

 

 
6  6

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 13:06]

 

 
7  7

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 13:11]

 

 
8  8

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 13:15]

 

 
9  9

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 13:20]

 

 
10  10

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 16:59]

 

 
11  11

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 17:00]

 

 
12  12

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 17:00]

 

 
13  13

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 17:00]

 

 
14  14

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 17:01]

 

 
15  15

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 17:01]

 

 
16  16

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 17:02]

 

 
17  17

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 17:03]

 

 
18  18

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:41]

 

 
19  19

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:41]

 

 
20  20

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:42]

 

 
21  21

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:43]

 

 
22  22

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:43]

 

 
23  23

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:44]

 

 
24  24

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:44]

 

 
25  25

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:45]

 

 
26  26

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:45]

 

 
27  27

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:46]

 

 
28  28

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:46]

 

 
29  29

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:47]

 

 
30  30

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:47]

 

 
31  31

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:47]

 

 
32  32

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:48]

 

 
33  33

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:48]

 

 
34  34

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:49]

 

 
35  35

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:49]

 

 
36  36

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:50]

 

 
37  37

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:50]

 

 
38  38

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:51]

 

 
39  39

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:52]

 

 
40  40

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:53]

 

 
41  41

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:53]

 

 
42  42

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:53]

 

 
43  43

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:54]

 

 
44  44

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:55]

 

 
45  45

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:56]

 

 
46  46

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:56]

 

 
47  47

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:57]

 

 
48  48

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:57]

 

 
49  49

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:58]

 

 
50  50

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:58]

 

 
51  51

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:59]

 

 
52  52

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [23.12.2548 | 19:59]

 

 
53  

พูดตรงๆ ผมศรัทธาครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่มาที่บริษัทผมมากว่าบรรดาพวกพระป่าที่เกณฑ์กำลังพลไปเชียร์คุณสนธิที่สำนักพิมพ์ผู้จัดการเสียอีก

ผู้ตอบ :  พนักงานการบินไทย [24.12.2548 | 08:20]

 

 
54  

เรียนมายังท่านเวบมาสเตอร์ด้วยความเคารพ

ขอเรียนแก้ข้อความเล็กน้อย ดังนี้ คือพระอาจารย์จันมี อนาลโย วัดป่าแก้งใหม่ อ.สังคม จ.หนองคาย (ไม่ใช่พระอาจารย์จันทร์มี จ.อุดร)
และขอเสนอความเห็นจากงานบุญที่ปรากฎดังภาพข้างต้นสักเล็กน้อย

นับเป็นงานบุญครั้งสำคัญ ยิ่งใหญ่ด้วยความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์จากทั่วสารทิศ ประกอบกับศรัทธาจากประชาชนจำนวนมาก ขออนุโมทนาด้วย จากใจจริงอย่างยิ่ง จากภาพที่เห็นนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ขัดแก่สายตา และอยากเรียนเสนอแนะไปยังองค์กรที่จัดงานบุญดังกล่าวสักเล็กน้อย

การใช้บาตรพระ ซึ่งจัดเป็นบริขารสำคัญมากชิ้นหนึ่ง ในบรรดาบริขาร 8 เป็นสิ่งที่พระภิกษุใช้ออกบิณฑบาตร ประทังชีวิต นับล่วงมาสองพันกว่าปีแล้ว การนำบริขารพระ มาให้คนทั่วไปนำปัจจัย หรือเงิน ซึ่งจัดเป็นวัตถุอนามาส ใส่ลงไป นับเป็นสิ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เห็นแล้วขัดกับความรู้สึก ได้คุยกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านบอกว่า เห็นแล้วแสลงตา แม้บาตรเหล่านั้นดูแล้ว อาจจะเป็นบาตรใหม่ ยังไม่ได้มีการอธิษฐานใช้ จากภิกษุรูปใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม ดังเช่นในภาพ ที่หนูน้อยน่ารักผู้หนึ่ง มีศรัทธานำเงินใส่ลงในบาตรแต่ละใบ หนูน้อยผู้นี้ คงจะจดจำภาพเหล่านี้ ไปจนเติบใหญ่ และอาจยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบไป ซึ่งอาจรวมถึงคนอื่น ๆ อีกด้วย

สมมุติว่า มีภิกษุยืนบิณฑบาตรอยู่ข้างทาง คนเข้าใจผิด คิดว่าสามารถนำเงินทอง หย่อนใส่ลงบาตรของท่านได้ เพียงเพื่อหวังจะประกอบบุญ ทันทีที่เงินนั้นล่วงลงในบาตร เป็นอันว่าภิกษุผู้นั้นรับปัจจัยเข้าแล้ว ภิกษุนั้นจักต้องอาบัติปาจิตตีย์ และจะต้องปลงอาบัติ พร้อมกับสละเงินที่ได้รับนั้นไป

ขอฝากเหตุการณ์นี้ไปยังองค์กรที่จัดงาน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งโดยส่วนตัว และหลายองค์กรนิยมใช้กล่อง เป็นสิ่งรับศรัทธา ปัจจัยนั้นแทน น่าจะแลดูเหมาะสมกว่า เรื่องราวที่กล่าวมา จะเห็นสมควรหรือไม่ ขอฝากไว้ให้พิจารณา

ผู้ตอบ :  ดวงจันทร์ [26.12.2548 | 13:38]

 

 
55  

เรียนท่านเวบมาสเตอร์ที่เคารพ

ขอเรียนแก้ไขข้อความดังนี้ คือ พระอาจารย์จันมี อนาลโย วัดป่าบ้านแก้งใหม่ อ.สังคม จ.หนองคาย ไม่ใช่ พระอาจารย์จันทร์มี จ.อุดร

และขออนุญาติเรียนแนะนำเกี่ยวกับภาพงานบุญข้างต้นเล็กน้อยดังนี้

ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง กับงานบุญดังกล่าว ซึ่งนับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ ประกอบด้วยความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ และศรัทธาจากผู้คนมากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งอยากเรียนเสนอแนะ ถึงเรื่องการนำบาตรพระมาใส่ปัจจัย จากผู้มีความศรัทธามาร่วมงานบุญนี้

บาตรพระจัดเป็นบริขารสำคัญมากชิ้นหนึ่ง ในบรรดาบริขาร 8 เป็นสิ่งที่พระภิกษุใช้นำออกบิณฑบาตร ประทังชีวิตมาเกินกว่า 2000 กว่าปีมาแล้ว การนำเงิน หรือปัจจัย ซึ่งจัดเป็นวัตถุอนามาส ใส่ลงไป เห็นแล้วขัดแก่สายตา และความรู้สึกอย่างยิ่ง ดังได้คุยกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านกล่าวว่า เห็นแล้วแสลงตายิ่งนัก แม้บาตรดังกล่าวอาจจะเป็นบาตรใหม่ ยังไม่ได้มีการอธิษฐานใช้โดยภิกษุรูปใดก็ตาม แต่สิ่งนี้เหล่านี้อาจนำพาไปสู่วัฒนธรรมความเข้าใจที่ผิดพลาดในอนาคตภาคหน้า ดังจากภาพที่มีหนูน้อยน่ารักผู้หนึ่ง มีศรัทธานำปัจจัยหย่อนลงในบาตรแต่ละใบ ภาพเหล่านี้ อาจเป็นภาพติดตา และถูกยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แก่เธอผู้นี้สืบต่อไป รวมถึงแก่คนอื่น ๆ อีกด้วย
สมมติว่า ภิกษุรูปหนึ่ง เดินบิณฑบาตรอยู่ข้างถนน ญาติโยมมีศรัทธานำปัจจัย หย่อนลงในบาตรของท่าน ทันทีที่ปัจจัยตกลงถึงบาตร เป็นอันว่า ภิกษุรูปนั้น รับปัจจัยเหล่านี้ สิ่งนี้นับว่า ภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ซึ่งภิกษุรูปนั้นต้องปลงอาบัติ พร้อมกับสละ ปัจจัยเหล่านั้นไปด้วย
ขอเสนอแนะว่า การนำกล่อง หรือภาชนะอื่น ๆ มารับบริจาคปัจจัย แลดูเป็นภาพที่งดงามมากกว่า อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงาม ให้แก่สายพระปฏิบัติธรรมยุติของพวกเรา ซึ่งก็ขอฝากเอาไว้ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมไปยังองค์กร ฯ ดังกล่าวด้วยความเคารพ และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านอีกด้วย

ผู้ตอบ :  ดวงจันทร์ [26.12.2548 | 14:02]

 

 
56  

เรียนคุณความคิดเห็นที่ 53 และผู้จัดงาน

เมื่อได้อ่านความคิดเห็นของคุณดวงจันทร์แล้ว ก็ขอฝากไปถึงผู้จัดงานในครั้งต่อๆไปด้วยครับ

ขออนุโมทนา

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [26.12.2548 | 14:59]

 

 
57  

ขออนุโมทนาบุญด้วยคนนะค่ะ จากคนเข้าวัดป่าแก้งใหม่

ผู้ตอบ :  ธัญญา [18.4.2554 | 10:17]

 

 
58  

ดีแล้วครับที่มีพระดีใด้กราบกันครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

ผู้ตอบ :  ลูกนาคา [5.1.2555 | 10:20]

 

 
59  

เป็นข้อมูลท่ีดีและควรจะต้องอนุโมทนาบุญ เกี่ยวกับการที่ไม่นำเงินไปใส่บาตร เพราะจะทำให้พระอาบัติ โยมบางครั้งไม่เข้าใจ อีกประการที่สำคัญในทางโลกก็คือ เงินที่ใส่บาตร มีเชื้อโรค นำลงไปในบาตรผสมกับอาหาร จะสกปรกขนาดไหน คิดแค่นี้ได้ก็ไม่สมควรทำแล้ว

ผู้ตอบ :  บุษบง [9.1.2556 | 20:39]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก