แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ประมวลภาพ งานมุทิตาสักการะในวาระครบรอบอายุ 93 ปี หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต (ภาพจากสมาชิก)

 

ชมภาพงานถวายมุทิตาสักการะในวาระครบรอบอายุ 93 ปี
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
ณ สวนทิพย์ ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2549
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549
19.00น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดถ้ำพระ ภูวัว

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549
พระสงฆ์ประมาณ 100 รูป ออกรับบิณฑบาต
07.30น. หลวงปู่บุญฤทธิ์ใส่บาตรพระเถระ
08.30น. ถวายสังฆทาน
ถวายภัตตาหาร
10.39น. แสดงมุทิตาจิตสรงน้ำหลวงปู่
รับของที่ระลึกจากหลวงปู่

สวนทิพย์ 17/9 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 02-583-4540-2

( ภาพโดยสมาชิก คุณสุรพงษ์ คุณต๋อง ส่งเข้ามาทาง E-mail )


ผู้ส่ง : ภาพโดยสมาชิก
[21.2.2549 | 20:57]

 
 
1  พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:02]

 

 
2  หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:03]

 

 
3  หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:03]

 

 
4  หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต , พระอาจารย์พัลลภ อภิปาโล

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:04]

 

 
5  หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต , พระอาจารย์พัลลภ อภิปาโล

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:04]

 

 
6  หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน บุรีรัมย์

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:05]

 

 
7  หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน จ.บุรีรัมย์
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:05]

 

 
8  พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน สำนักสงฆ์ดอยปุย เชียงใหม่

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:06]

 

 
9  หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ วัดถ้ำปากเปียง เชียงใหม่

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:06]

 

 
10  หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อุดรธานี

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:07]

 

 
11  11

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:07]

 

 
12  พระอาจารย์คลาด ครุธมฺโม วัดถ้ำบางเตย พังงา

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:07]

 

 
13  พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญฺญกาโม วัดป่าห้วยลาด จ.เลย

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:08]

 

 
14  พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.หนองคาย

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:08]

 

 
15  15

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:09]

 

 
16  16

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:10]

 

 
17  17

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:10]

 

 
18  18

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:11]

 

 
19  หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน บุรีรัมย์

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:11]

 

 
20  พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.หนองคาย

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:12]

 

 
21  21

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:13]

 

 
22  22

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:13]

 

 
23  23

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:14]

 

 
24  24

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:14]

 

 
25  25

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:15]

 

 
26  26

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:15]

 

 
27  27

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:16]

 

 
28  28

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:16]

 

 
29  29

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:16]

 

 
30  30

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:17]

 

 
31  31

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:17]

 

 
32  32

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:18]

 

 
33  33

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:18]

 

 
34  34

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:18]

 

 
35  35

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:19]

 

 
36  36

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:19]

 

 
37  37

ผู้ตอบ :  สุรพงษ์ (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:20]

 

 
38  38

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:23]

 

 
39  39

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:23]

 

 
40  40

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:24]

 

 
41  41

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:24]

 

 
42  42

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:25]

 

 
43  43

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:25]

 

 
44  44

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:26]

 

 
45  45

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:26]

 

 
46  46

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:27]

 

 
47  47

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:27]

 

 
48  48

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:27]

 

 
49  49

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:28]

 

 
50  50

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:28]

 

 
51  51

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:29]

 

 
52  52

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:29]

 

 
53  53

ผู้ตอบ :  ต๋อง (สมาชิก) [21.2.2549 | 21:30]

 

 
54  
ทีมงานวัดป่า ขออนุโมทนากับ(สมาชิก) คุณสุรพงษ์ และ คุณต๋อง เป็นอย่างมาก
ที่ส่งภาพเข้ามาทาง E-mail webmaster@watpa.com

ขอชมว่าการถ่ายภาพได้ดีมาก ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมขอให้เจริญก้าวหน้าด้วยครับ


ทีมงานวัดป่า
21 กุมภาพันธ์ 2549

ผู้ตอบ :  ทีมงานวัดป่า [21.2.2549 | 21:34]

 

 
55  

โมทนาครับ

ผู้ตอบ :  อั๋น [24.8.2550 | 21:33]

 

 
56  

ขอโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน ได้เห็นภาพแล้วรู้สึกปิติ และสุขใจที่เห็นศิษยานุศิษย์
และผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เมื่อวานนี้คือวันที่
26 ธันวาคม 2550 ดิฉันได้ดูรายการของมูลนิธิรวมใจเผยแพร่ธรรมะช่อง 81 ของ UBC
ทำให้ได้มีโอกาสทราบถึงพระเมตตาที่หลวงปู่บุญญฤทธิ์ที่ได้ช่วยชีวิตลูกสาวของ
ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ ทำให้ลูกสาวและตัว
ของท่านเองได้มีโอกาสเข้าสู่ทางธรรม ดิฉันขอน้อมในบุญนี้ที่หลวงปู่มีพระเมตตา
เกื้อหนุนให้พ้นทุกข์ และได้ปฏิบัติธรรมอย่างไม่หลงทาง ทำให้ดิฉันได้เปิดเว็บนี้
ดิฉันขอถือโอกาสนี้ น้อมระลึกถึงพระคุณ และกราบนมัสการหลวงปู่

สาธุ

ผู้ตอบ :  ชมภัสสร [27.12.2550 | 09:16]

 

 
57  

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้ตอบ :  wm [19.6.2551 | 13:18]

 

 
58  

อนุโมทนาบุญด้วยคะ

ผู้ตอบ :  น้ำ [28.9.2551 | 01:34]

 

 
59  

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ ทุกท่านเลยค่ะ สาธุ

ผู้ตอบ :  จิราวรรณ [4.11.2551 | 18:21]

 

 
60  

ขออนุโมทนาครับ

ผู้ตอบ :  พจน์ [6.1.2552 | 11:39]

 

 
61  

ขออนุโมทนาด้วยครับ

ผู้ตอบ :  เอก วัดมารฯ [19.2.2552 | 15:32]

 

 
62  

ภาพที่ 11และ17 คือ พระอาจารย์สุนันท์ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย กิ่งอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของอัฐิธาตุของหลวงปู่เทสก์คะ

ผู้ตอบ :  ฟ้าใสชาย [20.2.2552 | 00:12]

 

 
63  

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  หวิน [26.2.2552 | 16:34]

 

 
64  

อนุโมทนาต่อบุญกุศลกับคุณไก่ สวนทิพย์ด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  ณิชนันทร์(นิด) แก้วสนธิ [5.3.2552 | 08:22]

 

 
65  

อนุโมทนาบุญค่ะ

ผู้ตอบ :  wimonrat [25.5.2552 | 11:57]

 

 
66  

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  saimai [30.5.2552 | 18:11]

 

 
67  

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ผู้ตอบ :  charuwanj [2.11.2552 | 14:28]

 

 
68  

ถึงไม่ได้ไปร่วมงานเพียงได้รับชมภาพงานบุญก็ส่งผลให้จิตผ่องใส ปลาบปลื้มตามไปกับผู้เข้าร่วมงานบุญ ขอขอบคุณผู้จัดส่งรูปภาพ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  คุณนก [29.1.2553 | 09:22]

 

 
69  

ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่านค่ะ และขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านด้วยนะคะ สาธุ

ผู้ตอบ :  นิ่ง [2.2.2553 | 15:38]

 

 
70  

สาธุ ครับ

ผู้ตอบ :  อนุชา [17.2.2553 | 15:33]

 

 
71  

ขออนุโมทนาสาธุด้วยเศียรเกล้าครับ

ผู้ตอบ :  ลูกศิษย์ [3.6.2553 | 18:06]

 

 
72  

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  pha [11.1.2554 | 17:27]

 

 
73  

ขอกราบหลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต เห็นรูปท่านหรือรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับท่านแล้วน้ำตาไหลออกมาเองอย่างบอกไม่ถูกร้องเพราะได้รู้มีความสุข สงบใจจริงๆ ค่ะ

ผู้ตอบ :  เนาวรัตน์ [9.2.2554 | 11:26]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก