ท่านสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้อีกทาง www.facebook.com/webwatpa