แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
   
 ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 4
ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.


สืบเนื่องจากคณะสงฆ์และคณะศิษย์สวนแสงธรรม กทม. ได้กราบเรียนขออนุญาตจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เพื่อขอกระทำการปรับปรุงแก้ไขและประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐาน จำนวน 28 องค์ เพื่อประดิษฐานภายในองค์พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และได้ประกอบพิธีเททองหล่อไปแล้ว 3 ครั้ง จำนวน10 องค์ ในปีพุทธศักราช 2553

ในครั้งที่ 4 นี้ คณะทำงานเห็นชอบเพื่อประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์
จำนวน 3 องค์ ประกอบด้วย
1.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย
2.หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
3.หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 องค์

ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554
ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กทม.
ตามกำหนดการนี้
เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต
เวลา 08.00 น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

โดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน ร่วมประกอบพิธีเททอง อาทิ
พระอาจารย์จำปี วัดอโศการาม , พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน , พระอาจารย์ทองคำ กาญฺจนวณฺโณ, พระอาจารย์คูณ สุเมโธ, พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสนฺโน , พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต , พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน , พระอาจารย์บุญช่วย ปญฺญวนฺโต ,พระอาจารย์ประเสริฐ วัดป่าเขาน้อย เป็นต้น

ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐาน
สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเอกมัย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-2-55171-5
ชื่อบัญชี ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม


สวนแสงธรรม โทร. 02-444-2812

..............................................................................................................................................


 ศิษยานุศิษย์หลวงตา หลั่งไหลปฏิบัติธรรมภาวนาวัดป่าบ้านตาด
บรรยากาศภายในศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด เริ่มมีปักกรด กางเต้นท์ ปฏิบัติธรรมภาวนากันจำนวนมาก

9 มกราคม 2554

...............................................................................................

 ครูบาอาจารย์ท่านให้พากันปฏิบัติธรรมภาวนา  

10 มกราคม 2554

...................................................................................... 

 รายงานอาการอาพาธองค์หลวงตา คลิกชมถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาด www.luangta.com

11 มกราคม 2554

 "ผู้ใดพยาบาลภิกษุไข้ผู้นั้นเสมือนหนึ่งพยาบาลเราตถาคต"
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุดรธานี (โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานีท่านสามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง กองละ ๒,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
เพื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ

 “ผ้าป่า 84,000 กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว”

1.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่ 059-2-50100-9

2.ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 110-2-20733-3

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี เลขที่ 510-418734-8

สำหรับ ผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร

กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแนบชื่อ-ที่อยู่ จำนวนเงิน ไปที่
แฟกซ์ 086-4513512 หรือ 042-214114  และ 042-214115

คลิกอ่านรายละเอียด luangta.com

 ติดตามข่าวสารองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

www.luangta.com


 ขอความร่วมมือ...ท่านที่ไปกราบเยี่ยมหลวงตา ณ โรงพยาบาลศิริราช

โปรดอยู่เฉพาะชั้นล่างอาคารเพื่อแสดงความรักเคารพรักษาธาตุขันธ์องค์หลวงตา


บันทึกการประชุมคณะสงฆ์ใหญ่ ณ รพ.ศิริราช ๒๙ ธ.ค. ๕๓
Posted Date : วันที่ 30 ธ.ค. 2553 เวลา 03:45 น. 
บันทึกการประชุมคณะสงฆ์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การถวายการรักษาอาการอาพาธพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ณ ห้องประชุมชั้น  ๑๑ ตึก ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิริราช

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งมติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑ เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ
พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา ประธานที่ประชุม มอบหมายให้พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยที่ประชุมคณะสงฆ์ใหญ่ในวันนี้ประกอบด้วยพระเถรานุเถระและพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ จำนวน ๓๙ รูป มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑ เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ

วาระที่ ๒ สรุปอาการอาพาธหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชผู้ถวายการรักษาอาการอาพาธพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ สรุปอาการอาพาธพอสังเขปดังนี้
พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ต่อมาเวลา ๑๖.๒๐ น. คณบดีในนามประธานคณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการตรวจรักษาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้คณะแพทย์ตรวจเช็คทุกระบบและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน (set priority) คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชได้ทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สรุปผลการวินิจฉัยดังนี้
๑. ภาวะขาดสารอาหารและน้ำ
๒. ภาวะลำไส้เล็กส่วนต้นอุดตัน
๓. ปอดอักเสบ มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
๔.  แผลที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้ายมาจากเลือดเลี้ยงไม่พอ
๕.  หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ

คณะแพทย์ได้กราบเรียนเสนอมติคณะแพทย์เกี่ยวกับวิธีการรักษาต่อคณะสงฆ์เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และร่วมกันกราบขอเมตตาอนุญาตต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ขอใส่สายหลอดเลือดดำโดยปฏิบัติการในห้องปลอดเชื้อเพื่อให้สารอาหารและน้ำได้อย่างปลอดภัย และขอเมตตาอนุญาตดูดน้ำออกจากปอดข้างซ้ายเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยหอบจากภาวะน้ำท่วมปอด ซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เมตตาอนุญาตทั้ง ๒ ข้อ ขณะนี้คณะแพทย์ได้ดำเนินการในข้อแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อที่ ๒ จะได้ดำเนินการต่อไปเมื่อองค์หลวงตามีธาตุขันธ์แข็งแรงขึ้น ในการถวายการรักษาต่อองค์หลวงตา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและปราศจากการติดเชื้อ คณะแพทย์มีมติเสนอต่อคณะสงฆ์ดังนี้
๑.  ยา สารแปลกปลอม หรือวิธีการรักษาอื่นใดนอกเหนือจากมติที่ประชุมของคณะแพทย์รพ.ศิริราช คณะแพทย์ไม่อนุญาตให้กระทำการโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คณะแพทย์อนุญาตให้แพทย์และบุรุษพยาบาลของรพ.ศิริราชเท่านั้นเป็นผู้ถวายยาและถวายการรักษาองค์หลวงตา
๒.  ภายในห้องพักองค์หลวงตา ขอให้มีพระอุปัฏฐากวาระละไม่เกิน ๒ รูป และบุรุษพยาบาล ๒ คน ซึ่งมาจากรพ.ศิริราชและรพ.อุดรธานี 
๓.     การนวดบำบัด อนุญาตให้เฉพาะพระอุปัฏฐากเท่านั้น มิให้บุคคลอื่นเข้าไปถวายการนวด
ศาสตราจารย์ นพ.จอมจักร จันทรสกุล กราบเรียนความคืบหน้าการถวายการรักษาแผลที่นิ้วหัวแม่เท้าด้านซ้ายว่า แผลดีขึ้นเป็นลำดับ หากไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาอื่นใดมาแทรกซ้อน คาดว่าอีกประมาณ ๒ เดือนแผลจะหายเป็นปกติ นอกจากนี้ยังดูแลรับผิดชอบในเรื่องการถวายสารอาหารและน้ำให้เหมาะสมและเพียงพอกับธาตุขันธ์องค์หลวงตา

วาระที่ ๓ สรุปปัญหาและอุปสรรคในการถวายการรักษา
พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  กล่าวในที่ประชุมว่า การตัดสินใจรักษาใดๆ ขึ้นอยู่กับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการ
พระอาจารย์นพดล นันทโน วัดป่าดอยลับงา จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า
๑.    เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งแพทย์ของรพ.ศิริราชเพิ่มเติม โดยมีคณบดีเป็นประธานคณะแพทย์รพ.ศิริราช สำหรับรายชื่อแพทย์ผู้ถวายการรักษา ทางรพ.ศิริราชจะได้แจ้งต่อคณะสงฆ์ต่อไป
๒.    เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งแพทย์ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ ๒ ท่าน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพระวินัยและปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติของพระกรรมฐาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะแพทย์ศิริราช ทำหน้าที่ประสานให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีระหว่างแพทย์พยาบาลผู้ถวายการรักษาองค์หลวงตา
๓.    เสนอให้มีผู้แทนคณะแพทย์รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น และรพ.ศูนย์อุดรธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะแพทย์ศิริราช เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาองค์หลวงตาให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมไว้หากองค์หลวงตาประสงค์จะกลับไปรักษา ณ วัดป่าบ้านตาด พระอาจารย์กนก กนโก วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี กล่าวโดยสรุปปัญหาและอุปสรรคดังนี้
๑.บุรุษพยาบาลของรพ.ศิริราชยังไม่คุ้นเคยกับอัธยาศัยขององค์หลวงตา จึงขอให้มีเฉพาะบุรุษพยาบาลของรพ.อุดรธานีเท่านั้น
๒.ควรห้ามมิให้พระสงฆ์และฆราวาสเข้ากราบเยี่ยมองค์หลวงตา เพื่อปลอดเชื้อและมิให้เป็นการรบกวนองค์ท่าน

วาระที่ ๔ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่ประชุมคณะสงฆ์พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนี้
๑.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะแพทย์รพ.ศิริราชทุกประการ และขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
๒.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของพระอาจารย์นพดล ให้แต่งตั้งแพทย์รพ.ศิริราชเพิ่มเติม มีแพทย์ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ ๒ ท่าน และให้มีผู้แทนคณะแพทย์จากรพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น และรพ.ศูนย์อุดรธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะแพทย์ศิริราชทุกครั้ง
๓.มีมติเห็นชอบกับพระอาจารย์สุดใจซึ่งสอดคล้องกับมติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑ เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ จะเป็นผู้พิจารณาเห็นควรอย่างไรก็ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามนั้น เพื่อให้เป็นไปตามอัธยาศัยขององค์ท่าน

๔.คณะสงฆ์เห็นควรให้บุรุษพยาบาลจากรพ.ศิริราชเป็นผู้ถวายการรักษาซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของรพ.ศิริราช แต่ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับอัธยาศัยขององค์ท่าน คณะสงฆ์เห็นควรให้มีบุรุษพยาบาลจากรพ.อุดรธานีคอยให้คำแนะนำและร่วมปฏิบัติหน้าที่

๕.คณะสงฆ์เห็นควรให้มีพระเถระที่ปรึกษาเป็นวาระอยู่ประจำรพ.ศิริราชคราวละ ๑-๒ รูป ทำหน้าที่ร่วมกับท่านพระอาจารย์สุดใจในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของพระสงฆ์และฆราวาสผู้ขอเข้ากราบเยี่ยมองค์หลวงตา และให้ข้อมูลอาการอาพาธ โดยคณะสงฆ์จะได้แจ้งรายชื่อพระเถระที่ปรึกษาให้ทางรพ.ศิริราชได้รับทราบต่อไป

ท่านพระอาจารย์อุทัย สิริธโร ประธานที่ประชุมคณะสงฆ์ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า มติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ มีความรอบคอบและรัดกุมดีแล้ว จึงขอให้อ่านทบทวนมติคณะสงฆ์ใหญ่ต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณะสงฆ์ในที่ประชุมทุกรูปเห็นชอบเป็นเอกฉันท์และมีมติยืนยันให้ยึดถือมติคณะสงฆ์ใหญ่ฉบับดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคีของคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ การยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะสงฆ์ใหญ่นี้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมดีแล้ว ในตอนท้ายการประชุมที่ประชุมคณะสงฆ์ได้อนุโมทนากับคณะแพทย์และคณะศิษยานุศิษย์ทุกฝ่ายที่พร้อมเพรียงร่วมกันแก้ปัญหาและยินดีดำเนินการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนี้โดยเคร่งครัดสืบไป

http://www.luangta.comข่าวอาการอาพาธของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

นำ “หลวงตามหาบัว” เข้ารักษาอาการอาพาธที่ รพ.ศิริราชแล้ว
 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 ธันวาคม 2553 11.00 น.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คณะศิษยานุศิษย์อาราธนานิมนต์ “หลวงตามหาบัว” ขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศ เพื่อรักษาอาการที่โรงพยาบาลศิริราชแล้ว เผยคณะแพทย์ได้ถวายยาปฏิชีวนะ อาการดีขึ้น แต่หลวงตายังมีอาการอ่อนเพลีย
      
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (27 ธ.ค.) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับการอาราธนานิมนต์จากคณะศิษยานุศิษย์ออกเดินทางจากสนามบินกองทัพอากาศ กองบิน 23 จ.อุดรธานี เพื่อไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานครแล้ว
      
       โดยคณะแพทย์ได้กราบเรียนรายงานต่อคณะสงฆ์ผู้ถวายการอุปัฏฐากว่า หลวงตามหาบัว มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อและได้ถวายยาปฏิชีวนะ อาการดีขึ้น ไม่เหนื่อยหอบ ไม่มีไข้
      
       ทั้งนี้ อาการอาพาธของหลวงตามหาบัวได้รับการดูแลรักษาจากคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ที่กุฏิภายในวัดป่าบ้านตาด โดยทางวัดไม่อนุญาตให้ศิษยานุศิษย์เข้าไปเยี่ยมเนื่องจากหลวงตาอาพาธ ต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่
      
       พระอาจารย์อินทร์ถวาย สัตตัสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นพระลูกศิษย์หลวงตามหาบัว ได้รายงานสรุปอาการอาพาธของหลวงตามหาบัวว่า มีอาการไอแห้งๆ บ่อยครั้ง มีไข้ต่ำ ตรวจพบปอดอักเสบ และติดเชื้อ มีอาการอ่อนเพลีย งดฉันท์อาหาร คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ขยายหลอดลม หายใจสะดวกขึ้น ให้สารน้ำทางหลอดเลือด สารอาหาร อาการเหนื่อยหอบลดลง แต่ยังคงอ่อนเพลีย

............................................................................................................

 แพทย์เผยอาการหลวงตามหาบัวพ้นขีดอันตราย
 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 ธันวาคม 2553 17:26 น.

       ทีมแพทย์ศิริราช เผยอาการอาพาธของหลวงตามหาบัว พ้นขีดอันตราย และจะรักษาตามอาการ ระบุ ไม่มีโรคประจำตัว ส่วนจะออกจาก รพ.ขึ้นอยู่กับหลวงตามหาบัว
      
       วันนี้ (27 ธ.ค.) เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน และทีมแพทย์ รศ.นพ.สุรินทร์ ธนพิพัฒนศิริ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ร่วมกับ รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าว “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” เข้ารับการรักษา โดย ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ เผยผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบปัญหาสุขภาพ ดังนี้ 1.โรคปอดอักเสบติดเชื้อที่ปอดทั้งสองข้าง มีน้ำในโพรงเยื้อหุ้มปอดซ้ายปริมาณปานกลาง 2.ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ 3.ภาวะทางเดินอาหารอุดตัน 4.ภาวะขาดสารอาหาร และ 5.ภาวะหลอดเลือดแดงที่ขาส่วนปลายอุดตัน โดยคณะแพทย์ได้วางแผนการรักษาหลวงตามหาบัวและติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง

       สำหรับอาการหลวงตามหาบัว ขณะนี้มีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน ทานอาหารไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหาลำไส้อุดตัน ส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบเล็ก เนื่องจากขาดสารอาหาร มือเท้าเย็น นิ้วหัวแม่เท้าซ้ายหลุด เนื่องจากการอักเสบ และการขาดเลือดผ่านมา ทั้งนี้ ภายหลังเข้ารับการรักษาอาการภาพรวมอาการท่านดีขึ้น แพทย์ให้อาหารทางสายยาง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ หลวงตามหาบัว สนทนาได้แต่เสียงเบา ตอบคำถามได้ดี ซึ่งอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว โดยตามปกติอาการเหล่านี้จะต้องพักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลประมาณ 2 สัปดาห์ ถามว่า ท่านจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ ยังไม่สามารถระบุได้ เพราะที่ผ่านมาหลวงตามหาบัวปฏิเสธเข้ารับการรักษามาตลอด ดังนั้น การรักษาตัวของหลวงตามหาบัวจะนานแค่ไหน คงขึ้นอยู่กับหลวงตามหาบัวตัดสินใจ
      
       “ความดันโลหิต 137/73 มม.ปรอท ชีพจร 76 ครั้ง/นาที ไม่สม่ำเสมอ อัตราการหายใจ 22 ครั้ง/นาที อุณหภูมิ oxygen saturation 99% (oxygen cannula 2 L/min)”
      
       ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า ทราบว่า หลายคนเป็นห่วงนิ้วหัวแม่เท้าซ้ายหลวงตามหาบัว ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุตั้งแต่สิงหาคม 2552 จนเกิดแผลที่เท้า และการรักษาไม่ได้คำนึงถึงเลือดมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าว จึงทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ดี ประกอบกับหลวงตามหาบัว อายุ 98 ปี แผลไม่หายและมีอาการลุกลามนิ้วหัวแม่เท้าซ้าย กระดูก จึงกลายเป็นเนื้อตาย แล้วเริ่มเอาเนื้อตายออกเมื่อเดือนมีนาคม 2553 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการไหลเวียนเลือดและเท้ารักษาหายภายใน 2 เดือน
      
       “นับว่า โชคดีที่หลวงตามหาบัว ไม่มีโรคประจำตัว ทีมแพทย์จะติดตามอาการและรักษาอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง และวันนี้ได้เจาะเหลือดเพื่อนำไปตรวจแล้ว จะรู้ผลเย็นวันนี้ ซึ่งทีมแพทย์จะนำผลเลือดมาประกอบการรักษาหลวงตามหาบัว” ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กล่าว

.............................................................................................................................................

หลวงปู่ลี กุสลธโร ท่านพักที่สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย3 กรุงเทพฯ

ขอเชิญตักบาตร ถวายจังหันเช้า

สวนแสงธรรม โทร.02-444-2812

หมายเหตุ หลวงปู่ยังไม่กำหนดกลับ เนื่องจากท่านเดินทางมากับคณะหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
กิจกรรม ปฏิบัติธรรม ตักบาตร-ฟังธรรม วัดป่ากรรมฐานในวันปีใหม่
แนะนำวัดป่าปฏิบัติธรรมภาวนาสำหรับคนกรุงเทพฯที่ไม่เดินทางไกล

1. วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ วัดป่ามณีกาญจน์ โทร.02-449-2234

...........................................................

2. วัดป่าเชิงเลน ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 เขตบางกอกน้อย กทม. (พระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ วัดป่าเชิงเลน โทร.02-865-5645 , 02-865-5646

.............................................................

3. วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (พระอาจารย์บุญช่วย ปุญฺญวนฺโต)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม โทร.02-593-2434

.............................................................

4. มูลนิธิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 เขตบางกอกน้อย กทม.
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ มูลนิธิฯ โทร.02-412-2752 , 02-864-4238

...............................................................

5. สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ สวนทิพย์ โทร.02-583-4540-2 , 02-583-3748

................................................................

6. ที่พักสงฆ์ กม.27 ดอนเมือง (มูลนิธิหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ มูลนิธิ โทร.02-523-6446

................................................................

7.วัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา ซอย 30 ริมคลองบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ วัดพุทธบูชา โทร.02-513-4368 , 081-847-1815 , 081-825-3365

หมายเหตุ
มูลนิธิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 เขตบางกอกน้อย กทม.
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 (วันขึ้นปีใหม่) มีกิจกรรม ตักบาตร-ฟังธรรมครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม 3.หลวงปู่เจริญ ราหุโล 4.หลวงปู่ประสาร สุมโน 5.พระราชวรคุณ 6.หลวงปู่แปลง สุนทโร 7.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 8. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
9.พระราชสุเมธี 10.หลวงพ่อคำผิว สุภโน 11.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 12.หลวงพ่อวง สุภาจาโร 13.พระวิมลศีลาจารย์ 14.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส 15.หลวงพ่อไม อินทสิริกิจกรรม ปฏิบัติธรรม ตักบาตร-ฟังธรรม วัดป่ากรรมฐานในวันปีใหม่
แนะนำวัดป่าปฏิบัติธรรมภาวนาสำหรับคนกรุงเทพฯที่ไม่เดินทางไกล

1. วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ วัดป่ามณีกาญจน์ โทร.02-449-2234

...........................................................

2. วัดป่าเชิงเลน ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 เขตบางกอกน้อย กทม. (พระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ วัดป่าเชิงเลน โทร.02-865-5645 , 02-865-5646

.............................................................

3. วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (พระอาจารย์บุญช่วย ปุญฺญวนฺโต)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม โทร.02-593-2434

.............................................................

4. มูลนิธิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 เขตบางกอกน้อย กทม.
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ มูลนิธิฯ โทร.02-412-2752 , 02-864-4238

...............................................................

5. สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ สวนทิพย์ โทร.02-583-4540-2 , 02-583-3748

................................................................

6. ที่พักสงฆ์ กม.27 ดอนเมือง (มูลนิธิหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร)
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ มูลนิธิ โทร.02-523-6446

................................................................

7.วัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา ซอย 30 ริมคลองบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 พระสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
เช้าวันที่ 1 มกราคม 2554 ทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

ติดต่อ วัดพุทธบูชา โทร.02-513-4368 , 081-847-1815 , 081-825-3365

หมายเหตุ
มูลนิธิ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 เขตบางกอกน้อย กทม.
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 (วันขึ้นปีใหม่) มีกิจกรรม ตักบาตร-ฟังธรรมครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม 3.หลวงปู่เจริญ ราหุโล 4.หลวงปู่ประสาร สุมโน 5.พระราชวรคุณ 6.หลวงปู่แปลง สุนทโร 7.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 8. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
9.พระราชสุเมธี 10.หลวงพ่อคำผิว สุภโน 11.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 12.หลวงพ่อวง สุภาจาโร 13.พระวิมลศีลาจารย์ 14.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส 15.หลวงพ่อไม อินทสิริ


........................................................................................................   

เว็บไซต์วัดป่าจัดกิจกรรมสำหรับปฏิบัติภาวนาวัดป่ากรรมฐานทุกเดือน

เดือนมกราคม 2554 จัดระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2554
1.วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจาร์วันชัย วิจิตโต)
2.วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
3.วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

กำหนดการเดินทาง
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 
08.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้า
11.00 น. แวะรับประทานอาหารก่อนเที่ยง
15.00 น. ถึงวัดภูสังโฆ อุดรธานี กราบนมัสการพระอาจารยวันชัย วิจิตฺโต
15.30 น. แยกย้ายกันเข้าที่พักปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
18.00 น. พร้อมกันที่ศาลา สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนา
19.30 น. พาสมาชิกลงไปถ้ำพระภาวนา ชมสถานที่ปฏิบัติธรรมภาวนา สาธิตการเดินจงกรม
20.00 น. แยกย้ายกันเข้าที่พักปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
06.00 น. พร้อมกันที่ศาลา
07.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์
08.00 น. ถวายจังหันแด่พระสงฆ์ ร่วมรับประทานอาหารเช้า ฟังธรรมพระอาจารยวันชัย วิจิตฺโต
09.00 น. แยกย้ายกันเข้าที่พักปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
12.00 น. ดื่มน้ำปานะ
18.00 น. พร้อมกันที่ศาลา สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนา
20.00 น. ปฏิบัติธรรมภาวนา เนสัชชิ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
06.00 น. พร้อมกันที่ศาลา
07.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์
08.00 น. ถวายจังหันแด่พระสงฆ์ ร่วมรับประทานอาหารเช้า ฟังธรรมพระอาจารยวันชัย วิจิตฺโต
09.00 น. ออกเดินทางไปวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
10.00 น. กราบนมัสการหลวงปู่ลี กุสลธโร พาขึ้นวัดปฏิบัติธรรมภายในวัด (ขึ้นเขา-ลงถ้ำ)
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ถึงวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
ทุกท่านถือศีล๘ ปฏิบัติธรรมภาวนา เตรียมชุดขาว-ดำ ปฏิบัติธรรม
(จองด่วน รับจำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ทีมงานวัดป่า โทร. 086-776-7999

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จัดโดยเว็บไซต์วัดป่ากรรมฐานกำหนดการบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ
หลวงปู่หลุย  จนฺทสาโร    ปีที่  ๒๑
ณ  ที่พักสงฆ์  กม.  ๒๗  ดอนเมือง
วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

 
เนื่องด้วยพระคุณเจ้าหลวงปู่หลุย  จนฺทสาโร  ได้มรณภาพเมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒  คณะศิษยานุศิษย์ได้บำเพ็ญกุศลถวายแด่องค์ท่านเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ ๒๑  คณะศิษยานุศิษย์อันมีบรรพชิตและฆราวาสได้ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า  เพื่อเป็นการรำลึกถึงอุปการคุณอันประเสริฐขององค์หลวงปู่  จึงพร้อมใจกันจัดงานบำเพ็ญกุศลถวายบูชาพระคุณขององค์หลวงปู่ตามที่เคยปฏิบัติมา

ในการจัดงานครั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้คณะศิษยานุศิษย์ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน  จึงได้กำหนดงานขึ้นในวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  (ตรงกับขึ้น ๑๒   ค่ำ  เดือน  ๑ )
เวลา  ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ที่พักสงฆ์ กม.๒๗  ดอนเมือง
เวลา  ๒๐.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์  ถวายกัณฑ์เทศน์

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  (ตรงกับขึ้น ๑๓  ค่ำ  เดือน  ๑ )
เวลา  ๐๗.๐๐  น. พร้อมกันประชุมตักบาตรในบริเวณงาน (ใส่บาตรเฉพาะข้าวสวย / กับข้าว,ข้าวเหนียว,ของหวาน ให้ถวายตามทีหลังครับ)
เวลา  ๐๘.๐๐  น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมงาน  พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา  ๑๐.๐๐   น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เป็นเสร็จพิธี

จึงใคร่ขอเชิญชวนญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

สามารถทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  สาขาประชาชื่น
ชื่อบัญชี มูลนิธิจันทสาโร (หลุย)  เลขที่  193-0-10107-4
และแจ้งท่านพระอาจารย์ถาวร (ป๊อก)  โทร  081-822-7857
ท่านเป็นเจ้าอาวาสดูแลที่พักสงฆ์  จะตั้งโรงทานก็แจ้งความประสงค์ได้ครับ

รายชื่อพระเถระที่นิมนต์มาร่วมงาน
1. หลวงปู่ท่อน ญาณธโร  วัดศรีอภัยวัน เลย
2. หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ยโสธร
3. หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนมประชาราม สกลนคร
4. หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู
5. หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร
6. หลวงพ่อเจริญ ญาณวุฑฺโฒ  วัดถ้ำปากเปียง เชียงใหม่
7. หลวงพ่อแปลง สุนฺทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
8. หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ หนองคาย
9. พระญาณวิศิษฏ์ วัดอโศการาม สมุทรปราการ
10. หลวงพ่อสรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน ยโสธร
11. พระราชภาวนาพินิจ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
12. พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
13. หลวงพ่ออุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน นครราชสีมา
14. พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
15. หลวงพ่อทิวา อาภากโร วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
16. หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
17. หลวงพ่อเปลี่ยน  ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
18. หลวงพ่อทองคำ กาญจนวณฺโณ วัดถ้ำบูชา หนองคาย
19. หลวงพ่อเสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว หนองคาย
20. พระอาจารย์ประนอม  วิริโย วัดศรีโพนเมือง สกลนคร
21. พระอาจารย์หลอ นาถกโร วัดถ้ำพวง สกลนคร
22. หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล วัดอนาลโยทิพยาราม พะเยา
23. พระอาจารย์ดาด สิริปญโญ วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย
24. หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ เลย
25. หลวงพ่อสาคร  ธมฺมาวุโธ วัดเวฬุวัน กาญจนบุรี
26. หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อุดรธานี
27. พระอาจารย์ไมย์ อินฺทสิริ วัดป่าหนองช้างคาว อุดรธานี
28. พระอาจารย์ทองแก้ว สุจิณฺโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า สกลนคร
29. พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ปญฺญาคโม วัดป่าศรีไพรวัลย์ สกลนคร
30. พระอาจารย์สำลี สุทฺธจิตฺโต วัดคูหาวารี เลย
31. พระอาจารย์คำศรี อุปสนฺโต วัดประชาสันติอุปถัมภ์ หนองคาย
32. พระอาจารย์เติมศักดิ์ ยุตฺตธมฺโม วัดป่าดงพระ สกลนคร
33. พระอาจารย์สมหมาย  อตฺตมโน วัดป่าสันติกาวาส อุดรธานี
34. พระอาจารย์แยง สุขกาโม  วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) หนองคาย
35. พระอาจารย์เคน วรธมฺโม วัดโชติการาม สกลนคร
36. พระอาจารย์สมบูรณ์ กนฺตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม พิษณุโลก
37. พระอาจารย์จีระวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล เพชรบูรณ์
38. พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
39. พระอาจารย์บุญช่วย ปุญฺญวนฺโต วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี
40. พระอาจารย์เทวา จารุธมฺโม วัดป่าวิไลพร หนองคาย
41. พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร วัดป่ากกสะทอน อุดรธานี
42. พระอาจารย์โกวิญ กนฺตธมฺโม วัดป่าภูงาม(สีหนาถบรรพต) หนองคาย
43. พระอาจารย์พวน ชุตินฺธโร  วัดป่าเนินแสงทอง หนองคาย
44. พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร วัดป่าภูแปก เลย
45. พระอาจารย์เสือ กนฺตสีโล วัดป่าโพนสว่าง สกลนคร
46. พระอาจารย์คชภัฏ สุจิตฺโต วัดประสิทธิ์สามัคคี สกลนคร
47. พระอาจารย์ทองพูล กาญฺจโน วัดบุญญานุสรณ์ อุดรธานี
48. พระอาจารย์วัฒนา มุทุจิตฺโต วัดโชคชัย หนองคาย
49. พระอาจารย์วงศ์ศักดิ์ พุทฺธาจาโร วัดป่าสุเมฆนันทรา หนองคายขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พระป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 3
ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น.

สืบเนื่องจากคณะสงฆ์และคณะศิษย์สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร
ได้กราบเรียนขออนุญาต จากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
เพื่อขอกระทำการ ปรับปรุงแก้ไข และประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือน
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระป่ากรรมฐาน จำนวน 28 องค์
เพื่อประดิษฐาน ภายในองค์ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
และได้ประกอบพิธีเททองหล่อไปแล้ว จำนวน 6 องค์
ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553 และครั้งที่2 เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา
ในครั้งที่ 3 นี้ คณะทำงานเห็นชอบเพื่อประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์
จำนวน 5 องค์ ประกอบด้วย

1.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน 2 องค์
2.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
3.หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
4.หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น.
ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญเททองหล่อรูปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน
สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเอกมัย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-2-55171-5
ชื่อบัญชี ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม

 
  หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร มรณภาพแล้ว


ด้วยเส้นเลือดหัวใจตีบ เมื่อเวลา 21.50 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

ณ โรงพยาบาลสกลนคร


อ่านประวัติ หลวงปู่แฟ้บ สุภัทโท http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3167

 << 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 >>  

  
  หน้าแรก I ความเป็นมา I ระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม I แฟ้มภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม I บทสัมภาษณ์สมาชิก I สมัครสมาชิก    


ท่านสามารถเผยแพร่ข้อความและธรรมะต่างๆ รวมถึงรูปภาพภายในเว็บไซต์
แห่งนี้ได้ เพื่อเป็นธรรมทาน โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ดำเนินการเว็บไซต์
โดยยึดหลักศีลธรรมจารีตประเพณี

รูปภาพที่มีเครื่องหมาย www.watpa.com ห้ามกระทำการดัดแปลง แก้ไข
ต่อเติม ตัดทอน หรือทำการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งให้ต่างจากเดิม และห้าม
นำไปทำเพื่อการค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง

วัดป่ากรรมฐาน สงวนลิขสิทธิ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 จนถึงปัจจุบัน.